Yhtiökokous 2024

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024 suunnitellaan pidettäväksi keskiviikkona 13.3.2024 klo 15.00. Uponorin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajat, jotka haluavat lisätä asioita käsiteltäväksi yhtiökokouksen asialistalle, tulee esittää vaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@uponor.com
 viimeistään keskiviikkona 24.1.2024.