Vedenlaadun valvontapalveluita kunnille ja omakotitalouksille

Uponor tarjoaa palveluja kunnallisen käyttövesiverkoston valvontaan, omakotitalojen vedenkulutuksen seurantaan ja vuotojen havainnointiin. Uponorin ratkaisujen avulla voidaan seurata vedenkulutusta ja veden virtausta ja saada reaaliaikaista tietoa verkoston ongelmista.

Omakotitalojen vedenvalvontapalvelu

phyn plus water leakage
Uponorin älykäs vedenvalvontayksikkö Phyn Plus torjuu vesihäkkiä ja suojaamaan koteja.

Maailman terveysjärjestö ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä puolet maailman ihmisistä elää vesistressistä kärsivillä alueilla. Arvion mukaan 20-40 prosenttia Euroopan käytettävissä olevasta vedestä menee hukkaan vuotojen, tarpeettoman kastelun, tiputtavien hanojen ja vedensäästötekniikoiden puutteen vuoksi (lähde: Euroopan komissio).

Uponorin tavoitteena on auttaa torjumaan tätä isoa vesihävikkiä tuomalla Phyn Plus Euroopan markkinoille Pohjois-Amerikassa tapahtuneen onnistuneen käyttöönoton jälkeen. Phyn Plus - järjestelmän taustalla oleva teknologia on lähes vuosikymmenen kestäneen tutkimuksen ja kehityksen tulos. Phyn on älykotien teknologiajohtaja Belkin Internationalin ja Uponorin yhteisyritys.

Käyttövesiverkostojen suojaus Uponorin vedenvalvontapalveluilla

Uponor's real time water quality monitoring service enables network owners to understand water quality variations.
Juomaveden merkitys meille kaikille kasvaa. Kaupungistuminen, maailman väkiluvun kasvu ja ilmastonmuutos rasittavat maailman juomavesivaroja.

Vesialan on tarjottava turvallista ja helposti saatavilla olevaa vettä myös tulevaisuudessa.

Me Uponorilla olemme sitä mieltä, että puhtaan, turvallisen ja kohtuuhintaisen veden saaminen on perusihmisoikeus. Palkitulla Uponor-vedenvalvontapalvelulla vesilaitos voi varmistaa vedenjakelun. Järjestelmä valvoo virtausta, suuntaa ja tilavuutta reaaliajassa. Se havaitsee vuodot ja veden laadun poikkeamat. Jatkuva reaaliaikainen seuranta ennakkovaroituksella antaa verkon omistajille mahdollisuuden ryhtyä välittömästi toimiin poikkeamia havaittaessa.