Taloudelliset tavoitteet

Uponorin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

  • orgaaninen liikevaihdon kasvu ylittää vuotuisen BKT:n kasvun* 3 prosenttiyksiköllä
  • liikevoittomarginaali (EBIT) yli 10 prosenttia
  • sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 20 prosenttia
  • nettovelkaantuminen 40-80 vuosineljännesten keskiarvosta mitattuna
  • vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta jaetaan osinkona vuosittain (ottaen huomioon nettovelkaantumisen tavoitteen)
*BKT:n kasvu perustuu kymmenen suurimman maan liikevaihdolla mitatun kasvun painotettuun keskiarvoon
 

 

Tavoitteet asetettiin helmikuussa 2013 ja nettovelkaantumistavoitetta päivitettiin helmikuussa 2019.