Me Uponorilla


Tarjoamme yllättävän monenlaisia työpaikkoja. Miksi kannattaa valita Uponor?
 
  • Tarjoamme ammatillisesti ja henkilökohtaisesti haastavan työympäristön kaikille työntekijöille.
  • Otamme huomioon työntekijöiden erilaiset tarpeet, kuten urakehityksen ja koulutusmahdollisuudet, joita ovat muun muassa ajankohtaisiin aiheisiin liittyvät yrityksen sisäiset koulutukset ja ohjelmat sekä yrityksen ulkopuoliset koulutusmahdollisuudet.
  • Tarjoamme monipuolisia tehtäviä sekä paikallisesti että kansainvälisesti ja kannustamme työntekijöitä löytämään urakehitysmahdollisuuksia yrityksen sisällä.
  • Pyrimme myös kehittämään organisaatiota jatkuvasti työntekijäpalautteen avulla. Esimerkiksi säännölliset työntekijöiden sitouttamiskyselyt antavat meille arvokasta tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä. Tulosten perusteella laadimme parannussuunnitelmia.
  • Palkitsemme henkilöstön saavutuksistaan ja haluamme Uponorin olevan hieno työpaikka kaikin tavoin. Uponor on sitoutunut palkitsemaan työntekijöitä kilpailukykyisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Tutustu työntekijöihimme heidän tarinoidensa kautta


Saadaksesi paremman käsityksen voit mennä kulissien taakse tapaamaan uponorilaisia. He puhuvat työstään, työtovereistaan ja vapaa-ajastaan. Tarinat ovat englanniksi.

"Uuden luominen tyhjästä on samaan aikaan sekä haastavaa että palkitsevaa"

"Sitoutunut työnantaja saa työntekijätkin sitoutumaan"

"Uudet tavat toimia luovat uusia mahdollisuuksia ja helpottavat yhteistyötä"

"Parhaat ideat syntyvät tiimityössä"

"Pidän siitä, että jokainen työpäiväni on erilainen!"

"Talouden palvelukeskuksessa on hyvä yhteishenki"

"Mahdollisuus kehittää itseään kansainvälisessä ympäristössä on asia, joka tekee Uponorista ainutlaatuisen"

"Oikeat tuotetiedot auttavat myyntihenkilöstöä ja asiakkaita onnistumaan"

”Innovaatio on oikean tasapainon löytämistä nykyisen liiketoiminnan pyörittämisen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien välillä"