Me Uponorilla


Tarjoamme yllättävän monenlaisia työpaikkoja. Miksi kannattaa valita Uponor?
 
  • Tarjoamme ammatillisesti ja henkilökohtaisesti haastavan työympäristön kaikille työntekijöille.
  • Otamme huomioon työntekijöiden erilaiset tarpeet, kuten urakehityksen ja koulutusmahdollisuudet, joita ovat muun muassa ajankohtaisiin aiheisiin liittyvät yrityksen sisäiset koulutukset ja ohjelmat sekä yrityksen ulkopuoliset koulutusmahdollisuudet.
  • Tarjoamme monipuolisia tehtäviä sekä paikallisesti että kansainvälisesti ja kannustamme työntekijöitä löytämään urakehitysmahdollisuuksia yrityksen sisällä.
  • Pyrimme myös kehittämään organisaatiota jatkuvasti työntekijäpalautteen avulla. Esimerkiksi säännölliset työntekijöiden sitouttamiskyselyt antavat meille arvokasta tietoa työntekijöiden tyytyväisyydestä. Tulosten perusteella laadimme parannussuunnitelmia.
  • Palkitsemme henkilöstön saavutuksistaan ja haluamme Uponorin olevan hieno työpaikka kaikin tavoin. Uponor on sitoutunut palkitsemaan työntekijöitä kilpailukykyisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

Tutustu työntekijöihimme heidän tarinoidensa kautta


Saadaksesi paremman käsityksen voit mennä kulissien taakse tapaamaan uponorilaisia. He puhuvat työstään, työtovereistaan ja vapaa-ajastaan. Tarinat ovat englanniksi.