Strategiamme

Keskitymme kannattavaan kasvuun


Ilmastonmuutos, luonnonvarojen rajallisuus, kaupungistuminen ja digitalisaatio tarjoavat rakennusteollisuudelle jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia,mutta myös vaatimuksia. Visiomme on tulla vastuullisten talo- ja yhdyskuntatekniikkaratkaisujen tunnustetuksi johtajaksi. Tarkoituksemme – kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi – korostaa, kuinka vesi on kaiken toimintamme ytimessä.

Vahva markkina-asemamme talotekniikkasegmentissä perustuu käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisuihin, ja jatkamme toimintamme laajentamista liikerakentamisen segmentissä. Yhdyskuntatekniikan puolella kasvatamme teollisuuden toimijoille suunnattujen räätälöityjen ratkaisujen myyntiä edelleen. 

Strategiamme perustuu neljään pilariin:
 


Etenimme kaikissa pilareissa vuoden 2020 aikana:
 
  • Työntekijät: Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista globaalin pandemian aikana. Sopeuduimme uuden tilanteen synnyttämiin vaatimuksiin nopeasti ja tarjosimme työntekijöillemme mahdollisuuksien mukaan tilaisuuden tehdä etätöitä.
  • Asiakkaat: Huolehdimme tuotteiden ja palveluiden keskeytyksettömästä toimituksesta ja kehitimme uusia digitaalisia tapoja olla yhteydessä asiakkaidemme kanssa.
  • Innovaatiot: Jatkoimme Euroopassa sekä S-Press PLUS - liitinperheen että esivalmistettujen ratkaisujen kehitystyötä. Pohjois-Amerikassa toimme markkinoille suurikokoiset PP-RCT-putket. Uponor Infra laajensi vedenalaisen rakentamisen palvelutarjontaansa ostamalla pienen vaativiin vedenalaisiin ja vesirajassa oleviin töihin erikoistuneen Insinööritoimisto Sukellus-Kotkan.
  • Operational excellence: Operational excellence -ohjelmamme tavoitteena on noin 20 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.