Laaja valikoima yhdyskuntateknisiä ratkaisuja

Laaja valikoima putkia erilaisiin tarpeisiin

Energiaratkaisut

Uponorin energiaratkaisut tarjoavat ekologisia ja kustannustehokkaita sovelluksia energia-alalle. Järjestelmät on suunniteltu lämmön keräykseen ja siirtoon sekä muihin energiaan liittyviin tarkoituksiin. Tuotelinjamme sisältävät kaukolämpö- ja jäähdytysputkia, maalämpökeräimiä ja - kaivoja sekä voimalaitosten imu- ja purkuputkia.

Weholite sopii vesistöasennuksiin: se kestää suolavettä ja korroosiota, hitsausliitokset ovat vesitiiviitä ja toimitusvalikoima ulottuu DN/ID 3 500 mm saakka.
uponor infra stormwater

Hulevesi

Rankkasateiden yleistyessä ja voimistuessa, kevättulvien kasvaessa ja äkillisten tulvien lisääntyessä asianmukainen hulevesien hallinta on erittäin tärkeää kaupunkisuunnittelussa. Putkista, liittimistä ja kammioista koostuvat järjestelmät mahdollistavat pintavalunnan turvallisen ja hallitun ohjaamisen hulevesiverkkoon. Uponorin hulevesisäiliöt, tunnelit ja kasetit tarjoavat modernin ratkaisun hulevesivalumien ja sulamisvesien hillitsemiseen ja imeyttämiseen lähellä lähtöpaikkaa.

Kunnalliset viemärijärjestelmät

Kunnalliset viemärit ovat tärkeä osa infrastruktuuria. Yhteisöjen laajentuessa myös toimivan viemärijärjestelmän tarve kasvaa. Uponor tarjoaa laajan valikoiman lujia, hyvin toimivia ja kestävällä tavalla valmistettuja viemäriverkostotuotteita. Valikoima sisältää paine- ja painovoimaputkia, liittimiä, kammioita, säiliöitä, rasvanerottimia ja pumppaamoita.

Uponor Infra offer solutions for municipal sewage
Barrier PLUS putken onnistunut koeasennus Lahdessa

Juomavesi

Turvallinen käyttöveden jakelu on keskeinen osa toimivaa yhteiskuntaa. Uponorin juomaveteen liittyvä tarjonta sisältää tuotteita erilaisiin tarpeisiin. Tuotevalikoimassa on paineputkia taloliitäntöihin, infrastruktuuriin ja pilaantuneeseen maaperään. Valikoimassa on tuotteita myös erilaisiin asennusmenetelmiin, kuten ilman kaivamista tapahtuviin asennuksiin. Uponorilla on putkien lisäksi laaja valikoima liittimiä ja säiliöitä juomaveden käsittelyyn ja varastointiin. Palvelu- ja tuotevalikoimaan kuuluu myös asennuspalveluita ja hitsauslaitteita.

Ilmanvaihto

Yhä kasvava tarve säästää energiaa on muuttanut tapaamme rakentaa taloja. Niistä tehdään entistä ilmatiiviimpiä ja paremmin eristettyjä. Tämä asettaa uusia haasteita hyvän sisäilmaston ylläpitämiselle, kuten ilmanvaihdolle ja radontuuletukselle. Olemme luoneet ratkaisuja sekä asuintaloihin että kaupallisiin rakennuksiin. Uponorin maanalainen ilmanvaihto (UVS) on suunniteltu asennettavaksi maan alle, mikä optimoi tilan ja energian käytön. Järjestelmä on ihanteellinen kouluihin, sairaaloihin, toimistorakennuksiin, moniasuntoisiin taloihin, pysäköintihalleihin ja muihin samanlaisiin kohteisiin. Uponorin radonjärjestelmät vähentävät rakennukseen pääsevän haitallisen ja erittäin vaarallisen radioaktiivisen kaasun määrää. Radon on hajutonta, mautonta ja väritöntä, ja se aiheuttaa kohonneen keuhkosyövän riskin.

Under ground ventilation - Uponor Infra

Jätevesi

Laadukas, moderni ja luotettava jätevesijärjestelmä on tärkeä investointi, joka varmistaa hyvän tavan käsitellä jätevesiä. Se voi myös nostaa kiinteistön arvoa. Uponorilla on vuosikymmenten kokemus luotettavien jätevedenkäsittelyjärjestelmien valmistuksesta. Markkinoiden laajimman tuotevalikoiman ansiosta voimme taata, että kaikkiin kohteisiin aina omakotitalosta teollisuuslaitokseen asti löytyy sopiva ratkaisu. Valikoima sisältää erilaisia tuotteita: pumpun pesiä tarkoituksiin, joissa painovoimaputkien käyttö ei ole mahdollista; harmaan veden suodattimia, jotka ovat erinomainen ratkaisu suihkujen, pesukoneiden ja saunojen jätevesille; suodatuslaitoksia, jotka ovat yksinkertainen ja luonnollinen tapa käsitellä kotitalouksien jätevesiä; säiliöitä jäteveden keräämiseen suodatusjärjestelmissä; biologisia käsittelylaitoksia kotitalouksien jätevesien ja sauna- ja mökkivesien käsittelyä varten; sekä mittatilaustyönä tehtyjä jätevedenkäsittelyratkaisuja teollisuuteen.

Kuivatus

Rankkasateet ja tulvat voivat aiheuttaa laajoja vahinkoja. Uponor tarjoaa tehokkaita viemäröintiratkaisuja, joiden tarkoitus on ehkäistä kiinteistöjen ja teiden tulvimista. Maatalouskäytössä tämä voi parantaa pellon tuottavuutta 10–20 prosenttia. Uponorin tyhjennysputket ja -kammiot ovat lujia, joustavia ja kestäviä ja suunniteltu jopa 100 vuoden käyttöä varten. Uponor on ollut eturintamassa kehittämässä tuotevalikoimaa näihin tarkoituksiin, ja sillä on tällä hetkellä markkinoiden monipuolisimpiin kuuluva tuotetarjonta.

Uponor offers high quality drainage solutions.
Uponor Infra offers no dig solutions for renovation.

Saneeraus

Vesi- ja viemärijärjestelmät ovat huomaamaton ja samalla elintärkeä osa infrastruktuuriamme. Yleensä järjestelmät ovat visusti piilossa maan alla, ja ihmiset näkevät ne vain ongelman ilmetessä. Infrastruktuuriverkkojen kunnon säännöllinen seuranta ja niiden järjestelmällinen uudistaminen ovat toimivan kunnallistekniikan perusta. Uponorilla on vesi- ja viemärijohdoille useita saneerausmenetelmiä, jotka mahdollistavat sujuvan korjaustyön ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa ihmisille.

Kaasu

Muovisia paineputkia käytetään maakaasun lisäksi yhä enemmän biokaasulla. Uponorilla on polyeteeniputkia (PE) kaasun siirtoon ja paikalliseen jakeluun sekä kaatopaikoilla tapahtuvaan biokaasun keräykseen. Valikoimassa on myös PE-kaasuputkia, jotka on valmistettu eri PE-laaduista suojakerroksella tai ilman sitä.

Uponor Infra solutions for gas distribution.
Uponor's cable and telecom solutions

Kaapeli- ja teleala

Nykyaikainen yhteiskunta edellyttää nopeita yhteyksiä ja kattavaa laajakaistaverkkoa. Uponorin laadukkaat kaapelinsuojausjärjestelmät lisäävät sähkö- ja viestintäjärjestelmien toimintavarmuutta. Järjestelmää voidaan käyttää valokuitukaapelien asennuksiin sekä maanalaisten sähkö- ja tietoliikennekaapelien suojaamiseen liikenteen ja pakkasen aiheuttamilta mekaanisilta vaurioilta.

Uponor Infra 360TM -ratkaisut

Ei ole olemassa mitään tiettyä keinoa ratkaista infrastruktuuriin tai teollisuuteen liittyviä haasteita. Jokainen tilanne tarvitsee optimoidun ratkaisun. Jokainen haaste vaatii paikallista osaamista. Mutta ne vaativat myös innovatiivista näkemystä ja ajattelua sekä näyttöä uraauurtavien ratkaisujen oikea- aikaisesta toteuttamisesta.
 

Uponor Infra 360TM tarjoaa kaiken tarvittavan asiantuntemuksen, satavuotisen kokemuksen ja huippuosaavan valmistajan luotettavuuden ratkaisujen tuottamiseksi ja toteuttamiseksi integroidulla, hyvin koordinoidulla prosessilla. Ratkaisuissa otetaan huomioon asiakkaan kaikki tarpeet, vaatimukset, toimintaolosuhteet ja tulevat kehitystarpeet – työn luonteesta ja laajuudesta riippumatta. Ratkaisu on optimoitu ja kokonaisvaltainen sekä laadittu, suunniteltu ja asennettu oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
 

Kyse ei ole kilpailevien ratkaisujen vertailusta.
Kyse on täydellisen ratkaisun löytämisestä ja toteuttamisesta.
uponor infra 360 project services
Uponor Infra Technology

Uponor Infra Technology

Uponor Infra Technology tarjoaa suorituskykyä parantavia teknologioita ja toteuttaa avaimet käteen -tuotantolinjahankkeita muoviputkiteollisuuden tarpeisiin. Uponor Infra Technology toimittaa lisenssisopimuksen mukaisesti täydellisen konekokoonpanon Weholite-putkien tuotantoa varten. Uponor Infra Technologyn tuotevalikoimassa on suulakepuristuslinjoja, hitsauslaitteita ja polyuretaanivaahtojärjestelmiä.