Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja

Luotu: 14.9.2023

Uponor on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja henkilötietojasi. Uponor suojaa yksityisyytesi ja henkilötietosi huolellisesti ja käsittelee henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön ja näiden yksityisyydensuojaa ja evästeitä koskevien ehtojen (”Tietosuojakäytäntö”) mukaisesti. “Henkilötiedot” tarkoittavat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö sisältää yleiset tiedot siitä, miten Uponor käsittelee henkilötietojasi, jotka liittyvät verkkosivustoon www.uponor.com tai johonkin sen alisivustoon (joita tästedes kutsutaan nimellä “Sivusto”).

Sivustolla taikka Uponorin tuotteissa tai palveluissa voi olla linkkejä muiden yhtiöiden verkkosivustoille ja palveluihin, joilla on omat yksityisyyttä koskevat ehtonsa, ja/tai laitteeseesi asennetut kolmansien osapuolten palvelut saattavat sallia pääsyn laitteesi tietoihin. Uponor kehottaa sinua lukemaan huolellisesti kyseisten kolmansien osapuolten yksityisyyttä koskevat ehdot. Uponor ei vastaa kyseisten kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien tietosuojakäytännöistä tai sisällöistä.

Käyttämällä Sivustoa ja/tai toimittamalla henkilötietojasi Uponorille ymmärrät ja hyväksyt sen, että henkilötietojasi voidaan käsitellä tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Ellet hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä, Uponor kehottaa olemaan käyttämättä Sivustoa sekä olemaan toimittamatta henkilötietoja Uponorille.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Uponor Oyj. Kun kyseessä ovat paikalliset maakohtaiset Uponor-verkkosivustot, rekisterinpitäjänä on samanaikaisesti Uponor Oyj ja paikallinen Uponor-tytäryhtiö (yhdessä “Uponor”). Rekisterinpitäjän osoite on

Ilmalantori 4
00240 Helsinki
 
Sähköposti: privacy@uponor.com

Jos haluat tehdä henkilötietojasi koskevan pyynnön, käytä konsernin verkkosivuilta osoitteesta https://www.uponorgroup.com/fi-fi/sivustoehdot/tietosuoja löytyvää lomaketta tai maasivuilta löytyvää lomaketta.
 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Sivustoa käyttäessäsi tiettyjä sinuun yhdistettävissä olevia henkilötietoja saatetaan kerätä ja käsitellä.

Tällaisia henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten Uponorin oikeutettujen etujen niin edellyttäessä (yhtä tai useampaa tarkoitusta varten samalla kertaa):

  • Sivuston sekä Uponorin tuotteiden ja palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen
  • markkinointi- ja viestintätarkoituksiin, kuten markkinatutkimuksen tekemiseen, suoramarkkinointiin, automaattiseen markkinointiin sekä uusista ominaisuuksista, tuotteista, lanseerauksista ja myynninedistämiskampanjoista tiedottamiseen
  • tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen, kuten sinun ja Uponorin välisen sopimuksen täytäntöönpanoon, Uponorin tuotteiden ja palveluiden toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseen, sinun tunnistamiseesi ja mahdollisten väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
  • tilastollisiin ja tietojen analysointiin liittyviin tarkoituksiin.

Jos kommunikoit kanssamme Sivuston välityksellä ja/tai rekisteröidyt Sivuston käyttäjäksi (mikäli tämä on mahdollista), Uponor saattaa joissain tapauksissa käsitellä henkilötietojasi myös sinun ja Uponorin välisen sopimuksen täyttämiseksi tai valmistelemiseksi, tai joissain tapauksissa antamaasi suostumukseen perustuen.

Siltä osin kuin Uponor käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta perua Uponorille antamasi henkilötietojesi käsittelyä koskeva suostumus.

3. Kerättävät henkilötiedot

Henkilötietoja kerätään yleensä silloin, kun käytät Sivustoa, rekisteröidyt Uponorin tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi tai olet muulla tavoin vuorovaikutuksessa Uponorin kanssa. Henkilötietoja voivat olla muun muassa tuloaikasi sivustolle, verkkosivusto, jonka linkin kautta tulit sivustolle, käyttämäsi linkit, sivut, joilla käyt, katselemasi sisältö ja muut toimintaasi koskevat tiedot, jotka Uponor saa selaimesi kautta.

Uponor voi lisäksi pyytää sinua antamaan muunlaista tietoa, esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi, suostumuksesi, palautetta, ikäsi, sukupuolesi ja muita tietoja, jotka eivät ole arkaluontoisia. Uponor haluaa korostaa, että tietyistä muutoin tunnistamattomista henkilötiedoista voi tulla tunnistettavia, mikäli annat Uponorille tällaisia henkilötietojasi.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

  • itse antamasi tiedot ja tiedot, jotka on saatu toiminnastasi Sivustolla tai otettuasi muulla tavoin yhteyttä Uponoriin
  • tiedot, joita Uponorin alihankkijat saavat tarjotessaan palveluita sivustolla
  • julkisesti saatavilla olevista lähteistä kerätyt tiedot


5. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen ja siirtäminen EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Uponor voi luovuttaa henkilötietojasi konserniyhtiöilleen myös Euroopan Unionin (“EU”) tai Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle sen sopimuksen mukaisesti, jonka asianomaiset Uponor-yhtiöt ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet. Palvelimelle tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Uponor voi luovuttaa henkilötietojasi valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Uponorin puolesta tässä Tietosuojakäytännössä selostettuihin tarkoituksiin. Henkilötietojasi voivat käsitellä tällaiset valtuutetut kolmannet osapuolet myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella sen sopimuksen mukaisesti, jonka Uponor ja valtuutettu kolmas osapuoli ovat solmineet, ja noudattaen Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muita EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa listattuja asianmukaisia suojatoimia henkilötietojen siirtoja varten sen varmistamiseksi, että käytössä on asianmukaiset tietosuojatoimet.

Lisäksi Uponor voi toteuttaa markkinointi- ja muita viestintätoimia yhdessä kumppaneidensa kanssa. Tässä yhteydessä Uponor voi yhdistää sinusta keräämänsä tiedot Uponorin kumppanien sinusta keräämiin tietoihin esimerkiksi välttääkseen tarpeetonta viestintää ja räätälöidäkseen Uponorin viestit sinulle sopiviksi.

Jos Uponorin organisaatiossa tapahtuu muutos, kuten osto, myynti tai fuusio, Uponor saattaa siihen liittyen luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi (potentiaalisille) ostajille sekä näiden neuvonantajille.

Yllä esitetyn lisäksi Uponor voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietojasi viranomaisille. Uponor voi myös luovuttaa ja muutoin käsitellä henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti puolustaakseen oikeutettuja etujaan.

6. Tietoturvallisuuden ja tietojen säilyttämisen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisesti. Henkilötiedot säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu, ja pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Kaikki mahdolliset henkilötietojen fyysiset kopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Vain sellaisilla henkilöillä, joiden on käsiteltävä henkilötietoja työnsä puolesta, on pääsy rekisterissä säilytettäviin henkilötietoihin ja oikeus käsitellä niitä.

Uponor säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin se on tarpeellista yllä mainittuihin tarkoituksiin tai niin kauan kuin sovellettavat lait edellyttävät. Kun tällaisia vaatimuksia ei enää ole, henkilötietosi poistetaan tai muutetaan anonyymeiksi siten, ettei niitä voida enää yhdistää sinuun.

7. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi sinuun kohdistuvia oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia.

8. Käyttäjän oikeudet

Tietoihin pääsyä koskeva oikeus: Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi ja saada kirjallinen kopio henkilötiedoistasi. Henkilötietojen tarkastaminen on veloituksetonta.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin kuin Uponor käsittelee henkilötietojasi perustuen suostumukseesi tai sinun ja Uponorin väliseen sopimukseen, sinulla on oikeus saada Uponorille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle Uponorin sitä estämättä.

Vastustamisoikeus: Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai rajoitusta: Sinulla on oikeus pyytää Uponoria oikaisemaan tai poistamaan sellaiset henkilötietosi, jotka ovat vanhentuneita, epäolennaisia, virheellisiä, puutteellisia tai muulla tavoin epätarkkoja, taikka jos sinulla on poistamiseen jokin muu oikeudellisesti hyväksyttävä syy. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Virallinen valitus: Uponor toivoo pystyvänsä ratkaisemaan kaikki henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät ongelmat, mutta sinulla on myös oikeus esittää virallinen valitus oman maasi tietosuojaviranomaiselle.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, voit tehdä kirjallisen pyynnön kohdassa 11 mainittuun osoitteeseen.

9. Evästeiden käyttö

Eväste on tavallisesti pieni määrä tietoa, joka lähetetään verkkosivustolta tietokoneeseesi ja tallennetaan verkkoselaimeesi, kun selaat verkkosivustoa. Kun selaat samaa verkkosivustoa uudelleen, verkkosivusto voi hakea evästeeseen tallennetun tiedon ja ilmoittaa verkkosivustolle aiemmasta toiminnastasi. Jos haluat lisätietoa näistä tekniikoista ja niiden toimintatavoista, tutustu esimerkiksi osoitteeseen http://www.allaboutcookies.org.

Joskus tietokoneeseesi voidaan sijoittaa evästetiedosto mahdollistamaan Sivuston kunnollinen toimivuus ja parantamaan Sivuston tehokkuutta, ja/tai Uponorin palvelujen tarjoamiseksi sinulle. Evästeitä käytetään vain siten kuin olet erikseen ne hyväksynyt. Sivuston teknisen toimivuuden kannalta välttämättömiä evästeitä (”Välttämättömät evästeet”) voidaan kuitenkin käyttää ilman suostumustasi Sivuston toimivuuden varmistamiseksi. Voit muuttaa evästeasetuksia ja hallinnoida antamiasi suostumuksia milloin tahansa kohdasta ”Evästeasetukset”.

Tässä Tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten Uponor käyttää evästeitä sekä evästeiden kaltaisia tiedostoja ja tekniikoita Sivustolla.

Evästeiden käyttötarkoitukset - evästekategoriat

Välttämättömät evästeet: Tiettyjen evästeiden käyttö on välttämätöntä Sivuston perustoimintojen suorittamiseksi. Tämän kategorian evästeet ovat olennaisen tärkeitä Sivuston toiminnalle, ja niitä tarvitaan tekemään käynnistäsi Sivustolla miellyttävä kokemus.
 
Analyyttiset evästeet: Tämän kategorian evästeitä käytetään mahdollistamaan Sivuston liikenteen tarkkailu ja käyttökokemuksesi parantaminen, Sivuston käytöstä kerääntyneiden tietojen analysointi sekä Sivuston kävijämäärien tilastointi. Nämä evästeet voivat olla kolmansien osapuolten tarjoamia, kuten alla on eritelty.

Markkinointievästeet: Uponor voi myös käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle entistä parempia palveluja ja tuotteita. Tämän kategorian evästeitä käytetään esimerkiksi sivuston parantamiseen, yksilöimiseen ja mainostamiseen, ja ne voivat olla kolmansien osapuolten tarjoamia, kuten alla on eritelty. Sinun kannaltasi tämä tarkoittaa, että Sivusto saattaa muistaa esimerkiksi tekemäsi kieli- ja maavalinnat. Uponor tekee myös analyyttistä profilointia selvittääkseen muun muassa, mikä on käyttäjien keskuudessa suosittua. Uponor tutkii, mistä Sivuston sisältöön saavutaan. Tämä auttaa Uponoria järjestämään Sivuston niin, että käyttäjäkokemukset ovat mahdollisimman hyviä. Nämä evästeet auttavat yksilöimään Sivustoa esimerkiksi siten, että ne näyttävät sinulle kohdennettuja ilmoituksia ja suosituksia. Uponor tutkii myös, millaisia linkkejä käytetään Sivustolle pääsemiseen, jotta voidaan arvioida Uponorin kampanjoiden ja mainosten tehokkuutta. Uponor käyttää näitä evästeitä myös Uponorin mainoksia varten ja tarjotakseen sinulle kohdennettuja mainoksia.

Tietojesi tallentamisen kesto riippuu käytettävän evästeen tyypistä ja kolmannesta osapuolesta, joka kyseisen evästeen tarjoaa. Kolmannet osapuolet kuvaavat tiedon tallentamisen keston omissa tietosuojakäytäntöissaan, joihin pääset alla olevien linkkien kautta. Istuntokohtainen eväste vanhenee ja poistetaan, kun selain suljetaan, kun taas pysyvien evästeiden poistamisaika on tyypillisesti kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen.

10. Sivuston toiminnot ja kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien tarjoamat palvelut

Seuraavat kolmannet osapuolet voivat, nimenomaisella suostumuksellasi, katsella, muokata tai asettaa omia evästeitä aivan kuin olisit näiden kolmansien osapuolten sivustoilla. Riippuen vierailemastasi sivustosta, kaikkia alla listattuja kolmansien osapuolten evästeitä ei välttämättä käytetä, sillä osaa näistä evästeistä käytetään ainoastaan tietyillä paikallisilla sivustoilla. Suostumustasi ei kysytä seuraavia kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien asettamia välttämättömiä evästeitä varten, koska Sivusto ei toimi ilman niitä.
 
Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Välttämättömät evästeet:
 
Uponor käyttää Google, Inc.:n tarjoamia Google Tag Manageria mahdollistamaan suostumukseen perustuvan evästeiden hallinnan kolmansien osapuolten palveluille ja reCAPTCHAa suojaamaan sivustoa huijauksilta ja väärinkäytöksiltä varmistamalla, että käyttäjä ei ole automaattinen tietokoneohjelma esimerkiksi lomakkeita täytettäessä. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Uponor käyttää Eurolandia näyttämään taloudellisten tietojen animaatioita ainoastaan sijoittajat-sivustolla. Voit lukea Eurolandin tietosuojakäytännön täältä: https://www.euroland.com/cookiepolicy/en-gb.html
 
Uponor käyttää Usercentrics Consent Management Platformia mahdollistamaan suostumukseen perustuvan evästeiden hallinnan sivustoillamme tarjotuille palveluille. Tämän palvelun tarjoaa Usercentrics GmbH. Suostumukseen liittyviä tietoja (annettu suostumus ja suostumuksen peruuttaminen) säilytetään kaksi vuotta. Sitten tiedot poistetaan välittömästi. Voit lukea Usercentricsin tietosuojakäytännön täältä: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Uponor käyttää Kentico-ohjelmiston sisällönhallintajärjestelmää verkkosivustojen esittämiseen ja hallintaan. Lue Kenticon tietosuojakäytännöstä lisää tältä: https://xperience.io/privacy-policy
 
Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Analyyttiset evästeet:
 
Uponor käyttää Google, Inc.:n tarjoamia verkkoanalytiikkapalvelu Google Analyticsia ja paikannuspalvelu Google Mapsia. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
 
Kolmansina osapuolina toimivat palveluntarjoajat kategoriassa Markkinointievästeet:
 
Uponor käyttää Oracle Corporationin tarjoamaa AddThis-palvelua kolmansien osapuolten yhteisöliitännäisten (ks. alla ”Yhteisöliitännäiset”) asettamiseen. Oracle säilyttää AddThis-tietoja 13 kuukautta keräämisestä. Yhden prosentin otanta AddThis-tiedoista (”Tietoaineiston otanta”) säilytetään enimmillään 24 kuukautta liiketoiminnan jatkuvuuden tarkoituksiin. Voit lukea Oraclen AddThis tietosuojakäytännön täältä: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html

Uponor käyttää Adobe Inc:n Adobe pdf -ominaisuutta näyttääkseen pdf-dokumenttien esikatseluversioita verkkosivustolla. Lue Adoben tietosuojakäytännöstä lisää täältä: https://www.adobe.com/privacy.html

Uponor käyttää Intrado yhtiön GlobalNewswire-palvelua sijoittajauutisten jakeluun maailmanlaajuisesti, kuitenkin vain sijoittajasivustolla https://www.uponorgroup.com/fi-fi. Lue Intradon tietosuojakäytännöstä lisää täältä: https://www.intrado.com/en/legal-privacy
 
Uponor käyttää Google, Inc.:n tarjoamia Google Adsia, Conversion Linkeriä, Google Ads Conversion Trackingia and Google AdWords Remarketingia mainosten näyttämiseen Sivustolla sekä Google-hakuihin. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Uponor käyttää FormAssembly Inc:n FormAssembly -ohjelmaa tietojen keräämiseen erilaisia asiakaspalvelutilanteita varten. Lue FormAssemblyn tietosuojakäytännöstä lisää täältä: https://www.formassembly.com/privacy-policy/
 
Uponor käyttää Hotjar Ltd.:n tarjoamaa Hotjaria markkintointianalytiikkaan ja markkinointipalveluihin. Hotjar säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on se on tarpeellista niihin tarkoituksiin, joihin Hotjar tiedon alun perin keräsi tai tarjotakseen Hotjar-ohjelmaa, riidanratkaisua varten, oikeudellista puolustautumista varten, tarkastuksien tekemistä varten tai oikeutetun liiketoiminnan harjoittamista varten. Hotjar voi myös säilyttää tietoja soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hotjar poistaa automaattisesti kaikki prosessoimansa tai säilyttämänsä IP-osoitteet kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa. Voit lukea Hotjarin tietosuojakäytännön täältä: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Up​onor käyttää Maplet Oy:n karttatyökalua Suomen verkkosivuilla vain näyttääkseen asiakkaille lähimmät Uponorin asennus- ja huoltoliikkeet.

Uponor käyttää Microsoftin lomaketyökalua tiettyihin lomakkeisiin asiakaspalautteen keräämistä varten. Lue Microsoftin tietosuojakäytännöstä lisää tästä: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
 
Uponor käyttää Salesforce.com, Inc.:n tarjoamaa Pardotia mahdollistaakseen markkinointiautomaation asiakkailleen ja mahdollisille asiakkaille. Voit lukea Salesforcen tietosuojakäytännön täältä: https://www.salesforce.com/company/privacy/full_privacy/
 
Uponor käyttää Meta Inc:n Facebookia, Instagramia ja WhatsAppia sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainontaan. Meta säilyttää tietoja, kunnes niitä ei enää tarvita Meta -palveluiden ja Meta -tuotteiden tarjoamiseen tai kunnes tilisi poistetaan. Tämä riippuu siitä, kumpi toteutuu ensin. Tämä on tapauskohtainen päätös, joka riippuu muun muassa tietojen luonteesta, siitä, miksi niitä kerätään ja käsitellään, sekä asiaankuuluviin oikeudellisiin tai toiminnallisiin säilytystarpeisiin. Kun esimerkiksi haet jotain Facebookissa, voit halutessasi hallita kyseistä hakua ja poistaa sen hakuhistoriastasi milloin tahansa, mutta hakuloki poistetaan kuuden kuukauden kuluttua. Lue Metan tietosuojakäytännöstä lisää täältä: https://www.facebook.com/policy.php
 
Uponor käyttää LinkedIn Corporationin tarjoamaa LinkedIniä sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainostamiseen. LinkedIn säilyttää tavallisesti henkilötietojasi niin kauan kuin käyttäjätilisi on auki tai se on tarpeellista LinkedInin palveluiden tarjoamiseksi sinulle. Tämä sisältää sinun tai muiden LinkedInille antamat tiedot ja tiedot, jotka ovat syntyneet tai johdettu LinkedInin palveluiden käytöstäsi. Voit lukea LinkedInin tietosuojakäytännön täältä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 
Uponor käyttää Google Inc.:n tarjoamaa YouTubea sosiaalisen median näkyvyyteen ja mainostamiseen. Googlen keräämän tiedon säilytysajat vaihtelevat tiedon sisällön ja käyttötarkoituksen sekä valitsemiesi asetusten mukaan. Tietyntyyppinen tieto anonymisoidaan määrätyn ajan jälkeen. Esimerkiksi palvelun lokin mainoksiin liittyvät tiedot anonymisoidaan poistamalla osa IP-osoitteesta 9 kuukauden jälkeen ja poistamalla evästetiedot 18 kuukauden jälkeen. Voit lukea Googlen tietosuojakäytännön täältä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Yhteisöliitännäiset

Sivustolla voidaan käyttää ns. yhteisöliitännäisiä, kuten yhteisöpalvelujen Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube ja Instagram "Tykkää"-painiketta. Sivustolla olevien yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan kyseisestä yhteisöpalvelusta. Jos olet kirjautuneena yhteisöpalveluun ja käyt Sivustolla, selaimesi luo suoran yhteyden yhteisöpalvelun palvelimiin. Jos et ole kirjautuneena yhteisöpalveluihin ja käyt Sivustolla, selaimesi lähettää yhteisöpalveluihin rajoitetumpia tietoja. Sivustolla olevia yhteisöliitännäisiä koskevat asianomaisten yhteisöpalvelusivustojen tietosuojaehdot ja muut käyttöehdot (katso yllä kyseisten tietosuojakäytäntöjen linkit). Yhteisöpalveluiden keräämiä tietoja ei luovuteta Uponorille ilman nimenomaista suostumustasi.

11. Tämän Tietosuojaselosteen muutokset

Huomaa, että Uponor saattaa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä ajoittain. Mikäli Tietosuojakäytäntöön kuitenkin tehdään olennaisia ja käyttäjälle epäedullisia muutoksia, Uponor julkaisee sekä tämän Tietosuojakäytännön alussa että Sivuston aloitussivulla ilmoituksen, jossa tiedotetaan kyseisistä muutoksista. Uponor kehottaa lukemaan tämän Tietosuojakäytännön ajoittain kyseisten muutosten havaitsemiseksi.

Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä asiakaspalvelumme kautta tai kirjoittamalla meille osoitteeseen privacy@uponor.com.