Sidosryhmämme

Liiketoimintojemme kautta olemme vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät, tavarantoimittajat ja kumppanit, osakkeenomistajat ja sijoittajat, media, alan järjestöt, viranomaiset ja paikallisyhteisöt sekä suuri yleisö.

Meille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa sidosryhmien näkemysten kartoitusta ja ymmärtämistä sekä tasapainon löytämistä eri sidosryhmien odotusten välillä. Jatkuva vuoropuhelu ja palaute ovat avainasemassa eri sidosryhmien odotusten arvioinnissa ja niihin vastaamisessa.