Sidosryhmämme

Liiketoimintamme koskettaa useita eri sidosryhmiä. Keskeisiin sidosryhmiimme kuuluvat nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat ja työntekijät, tavarantoimittajat ja kumppanit, osakkeenomistajat ja sijoittajat, media, alan järjestöt, viranomaiset ja paikallisyhteisöt sekä suuri yleisö.

Meille vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa sidosryhmien näkemysten kartoitusta ja ymmärtämistä sekä tasapainon löytämistä eri sidosryhmien odotusten välillä. Jatkuva, avoin vuoropuhelu ja palaute ovat avainasemassa eri sidosryhmien odotusten arvioinnissa ja niihin vastaamisessa. Tapaamisten lisäksi käytämme erilaisia työkaluja, jotka parantavat mahdollisuuksiamme vuoropuheluun sidosryhmiemme kanssa myös digitaalisesti.