Sidosryhmämme

Koska olemme osa pitkää rakennusalan arvoketjua, liiketoimintamme koskettaa useita eri sidosryhmiä. Eri sidosryhmien vastuullisuuteen liittyvien näkemysten ja odotusten ymmärtäminen on meille tärkeää, koska yhteistoiminta on keskeisellä sijalla, kun liiketoimintaa halutaan kehittää vastuullisesti. Otamme vastuullisuustoimissamme huomioon tärkeimpien sidosryhmiemme näkemykset kartoittamalla yhteiset prioriteetit ja osallistumalla vuoropuheluun. Arvostamme yhteistoimintaa sidosryhmiemme kanssa. Vain siten kehitymme paremmaksi ja pystymme yhdessä toimimaan sen hyväksi, että koko rakennusala kehittyisi vastuullisemmaksi.

Tärkeimmät sidosryhmämme

Nykyiset ja tulevat asiakkaat: Henkilökohtaiset tapaamiset työpaikoilla, toimistolla ja alan tapahtumissa ovat paras tapa pitää yhteyttä asiakkaisiimme. Pandemian takia olemme kuitenkin lisäksi investoineet erilaisiin virtuaalisiin tapaamisiin, tapahtumiin sekä foorumeihin, joissa olemme voineet jatkaa vuoropuhelua. Olemme mukana alan messuilla, konferensseissa ja seminaareissa. Lisäksi Uponor julkaisee säännöllisesti toimialaan ja ratkaisuihimme liittyviä uutisia verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa. Pyrkimyksemme on olla tiiviisti yhteydessä asiakkaidemme kanssa ja tukea asiakkaitamme heidän pyrkimyksissään rakentaa kestävämpiä elinympäristöjä.

Nykyiset ja tulevat työntekijät: Yhtiömme seisoo syvällä yhteistyön hedelmällisessä mullassa, mikä heijastuu toimintakulttuuriin myös työpaikoilla. Viestimme säännöllisesti työntekijöidemme kanssa käyttäen tehokkaita viestintäkanavia, kuten intranettia, Yammeria, sosiaalista mediaa ja sähköpostia. Järjestämme tapaamisia harkitusti eri kokoonpanoille, ja kannustamme tiimejä järjestämään erilaisia yhteishenkeä vahvistavia tapahtumia. Kaikille työntekijöille suunnattu henkilöstökysely tehdään vuosittain, ja kehitämme ja vahvistamme toimintatapojemme saadun palautteen perusteella.

Toimittajat ja kumppanit: Tunnistamme koko arvoketjun merkityksen, ja siksi pyrimme solmimaan pitkäkestoisia kumppanuussuhteita toimittajiemme kanssa. Yhteisten tavoitteidemme kannalta on tärkeää, että tapaamme kumppaneitamme säännöllisesti ja kehitämme kumppanuussuhteita tehokkaasti. Käytössämme on Uponorin suorille toimittajille suunnattu toimintaohje, jonka avulla pyrimme varmistamaan, että myös toimitusketjussa noudatetaan parhaita käytäntöjä. Ohje sisältää kumppanien arviointiohjelman, jonka avulla voidaan varmistaa, että ohjetta noudatetaan. Toimittajien valintaprosessi on avoin ja tasapuolinen.

Osakkeenomistajat ja sijoittajat: Huolehdimme avoimesta ja luotettavasta tiedottamisesta toimintaamme sijoittaneille tahoille järjestämällä tulosjulkistamistilaisuuden neljännesvuosittain ja varsinaisen yhtiökokouksen kerran vuodessa. Järjestämme sijoittajatapaamisia säännöllisesti, ja osallistumme myös itse erilaisiin sijoittajatapahtumiin. Tapaamisissamme osakkeenomistajien ja sijoittajiemme kanssa noudatamme Tiedonantopolitiikkaamme.

Lisäksi teemme aktiivisesti yhteistyötä myös valikoitujen toimialajärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Näin edistämme yhteisiä tavoitteita sekä erilaisia vastuullisuuteen liittyviä aloitteita viranomaisten ja päättäjien suuntaan. Tavoitteenamme on osallistua keskusteluun, joka muokkaa sitä, miten vastaamme koko alaa koskeviin haasteisiin, sekä kehittää yhdessä konkreettisia ja skaalautuvia ratkaisuja. Lisäksi Uponorille on tärkeää olla hyväksi tunnustettu yrityskansalainen kaikkialla, missä toimimme.