Lähestymistapamme

Haluamme johtaa rakennusteollisuutta kohti nettonollatavoitetta

Vastuullisuusagendamme tukee strategiamme toteuttamista. Yksi konsernistrategiamme kulmakivistä on tavoitteemme johtaa rakennusteollisuutta kohti nettonollatavoitetta.
 

Haluamme maksimoida positiiviset ympäristövaikutuksemme…

Mahdollistamme kestävän kehityksen tuote- ja palvelutarjoomamme avulla. Luomme integroituja ratkaisuja ja kehityshankkeita, joilla on paras mahdollinen ympäristöjalanjälki, jotta voimme tukea asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa. People First –henkilöstöstrategiamme avulla rakennamme Uponorista loistavan työpaikan ja yhteistyössä rakennusalan eri toimijoiden kanssa luomme lisäarvoa yhteiskunnille, joissa tuotteitamme käytetään.
 

…samalla kun minimoimme hiilijalanjälkemme

Olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen nettonollatavoitteisiin ja edistämme nopeaa muutosta kohti vastuullista arvoketjua.
 

Vahva hallinto varmistaa, että saavutamme ESG-tavoitteemme

Uponorin vastuullisuuden toimintamalli edistää vastuullisia ja kestäviä liiketoimintatapoja koko arvoketjussamme. Uponorin johtoryhmä ja hallitus valvovat yhdessä vastuullisuusagendamme toteutumista. Johtoryhmä hyväksyy kaikki vastuullisuusagendaan ja -tavoitteisiin tehtävät muutokset. Vastuullisuuden johtoryhmä perustettiin sitouttamaan kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät vastuullisuusaiheiden johtamiseen ja toteuttamiseen. Kyseinen johtoryhmä on myös vastuussa vastuullisuusagendan kehittämisestä, tavoitteiden asettamisesta, yhteisistä kehityshankkeista sekä funktiotason vuosisuunnittelusta ja budjetoinnista. Konserni ohjaa ja koordinoi vastuullisuustyötä, kun taas divisioonat ovat vastuussa kehityshankkeiden toteuttamisesta.
 

Vastuullisuusagendamme edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vuonna 2022 olemme valinneet YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteesta seitsemän, joihin uskomme voivamme vaikuttaa: sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullinen kuluttaminen sekä ilmastoteot. Uskomme, että voimme todella vaikuttaa näiden seitsemän tavoitteen toteutumiseen vastuullisilla tuotteillamme ja kehityshankkeillamme.