Käyttöehdot

Avaamalla Uponor Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden' ((joita tästedes kutsutaan nimellä “Uponor”) World Wide Web (www) -sivut www.uponorgroup.com/fi-fi tai jonkin niiden alisivuston (joita tästedes kutsutaan nimellä “Sivusto”), sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Älä käytä Sivustoa, ellet hyväksy näitä ehtoja.

Sivuston tekijänoikeuden haltija on Uponor Oyj. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään. Sisällön minkä tahansa osan kopioiminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen missä tahansa muodossa on kielletty ilman Uponorin etukäteen myöntämää kirjallista suostumusta. Uponor kuitenkin sallii Sivuston selaamisen ja kopioiden tulostamisen henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että tällainen kopio säilyttää kaikki tekijänoikeudet tai muut tekijänoikeuslausekkeet ja niiden mahdollisesti sisältämät vastuuvapauslausekkeet. Sivuston yksittäisiin kohteisiin voi liittyä lisäehtoja.

Sivusto ja sen sisältö on tarkoitettu kaikkien Uponorista kiinnostuneiden käyttöön. Sivuston sisältö tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Sivuston sisällölle ei anneta minkäänlaista takuuta. Uponor ei takaa Sivuston virheettömyyttä tai jatkuvaa käytettävyyttä. Uponor pidättää oikeuden Sivuston muuttamiseen ja lakkauttamiseen milloin tahansa.

Sivusto saattaa sisältää linkkejä muihin, kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin verkkosivustoihin. Sinun tulee lukea tällaisten verkkosivustojen ehdot ja hyväksyä ne ennen sivustojen käyttämistä. Uponor ei voi vaikuttaa tällaisen verkkosivuston sisältöön, eikä se ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten luomista tai julkaisemista tiedoista, tuotteista, palveluista tai aineistoista, joihin johtavan linkin Sivusto sisältää. Lisäksi linkki kolmannen osapuolen verkkosivustoon ei merkitse sitä, että Uponor tukee kyseistä kolmannen osapuolen verkkosivustoa tai sellaisella sivustolla viitattuja tietoja, tuotteita tai palveluita, hyväksyy ne taikka antaa niistä takuita.

Uponor ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai seurannaisvahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka aiheutuvat Sivuston käytöstä, sen käytön yhteydessä tai kykenemättömyydestä käyttää sitä.

“Uponor” on Uponor Oyj:n rekisteröity tavaramerkki. Uponorin tuotteiden nimet, logot ja muut tunnukset ovat Uponorin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Sivusto saattaa sisältää muita tuotteiden ja yritysten nimiä, jotka voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai tuotenimiä. Pääsyäsi Sivustolle ei voida tulkita minkään Sivustolle esiintyvän kuvituksen, logon tai merkin lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Uponorin tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.