Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Uponor Oyj  Pörssitiedote 14.9.2007 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Uponor Oyj on vastaanottanut liitteenä olevat kaksi arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 pykälässä tarkoitettua liputusilmoitusta Capital Research and
Management Companyltä ja Capital Group International, Inc.:ltä. Ilmoituksissa
todetaan, että Capital Research and Management Companyn omistusosuus Uponor
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on nyt yli 5 prosenttia ja että Capital
Group Companies, Inc.:n sekä Capital Group International, Inc.:n ja sen
tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia. 


Lisätietoja antaa: 
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
Helsingin pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.comLIITTEET: 

CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANYN ILMOITUS

13.9.2007

Rahoitustarkastus
Kluuvikatu 5
PL 159
00101 Helsinki
Suomi

Uponor Oyj
Kimmeltie 3
02110
Espoo
Suomi


LIITE: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

Arvoisat vastaanottajat,

Rahoitustarkastus on myöntänyt 12.9.2007 poikkeuksen, jonka nojalla Capital
Group Companies, Inc. (Taxpayer I.D. 86-0206507) voi raportoida omistuksistaan
erillään Capital Research and Management Companyn ("CRMC") ja sen
tytäryhtiöiden omistuksista. Capital Group Companies, Inc. raportoi kuitenkin
edelleen yhdessä Capital Group International, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden
kanssa. Mainitun poikkeuksen mukaisesti ilmoitamme CRMC:n (Taxpayer I.D.
95-1411037) yhteenlasketun omistusosuuden. 

CRMC:n omistusosuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 12.9.2007
lähtien 5,7645 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitetaan
Rahoitustarkastukselle ja Uponor Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1.	Kohdeyhtiön nimi: Uponor Oyj
2.	Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 12.9.2007
3.	Osakelajikohtainen tarkka osuus Uponor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Capital Research and Management Companyn omistus on nyt seuraava:

Osakelaji        Osakkeita     Osuus osakepääomasta %
Kantaosakkeita      4 220 000	   5,7645%
Äänioikeutettuja 
osakkeita (yhteensä)   4 220 000	   5,7645%
		
Osakelaji        Osakkeita     Osuus osakepääomasta %
Kantaosakkeita      4 220 000	   5,7645%
Hallussa oleva 
osakepääoma (yhteensä)  4 220 000	   5,7645%


Uponor Oyj:n osakepääoma on yhteensä 73 206 944 kantaosaketta, jotka
oikeuttavat yhteensä 73 206 944 ääneen. 

Capital Research and Management Company

Walter R. Burkley
Senior Counsel

CAPITAL GROUP INTERNATIONAL, INC.:N ILMOITUS

13.9.2007

Rahoitustarkastus
Kluuvikatu 5
PL 159
00101 Helsinki
Suomi

Uponor Oyj
Kimmeltie 3
02110
Espoo
Suomi


LIITE: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus

Arvoisat vastaanottajat,

Rahoitustarkastus on myöntänyt 12.9.2007 poikkeuksen, jonka nojalla Capital
Group Companies, Inc. (Taxpayer I.D. 86-0206507) voi raportoida omistuksistaan
erillään Capital Research and Management Companyn ja sen tytäryhtiöiden
omistuksista. Capital Group Companies, Inc. raportoi kuitenkin edelleen yhdessä
Capital Group International, Inc.:n ("CGII") ja sen tytäryhtiöiden kanssa.
Mainitun poikkeuksen mukaisesti ilmoitamme, että Capital Group Companies,
Inc.:n sekä CGII:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu omistusosuus on
alittanut 5 prosenttia Uponor Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. 

12.9.2007 lähtien CGII:n omistusosuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on 0,2262 %. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoitetaan Rahoitustarkastukselle ja Uponor Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1.	Kohdeyhtiön nimi: Uponor Oyj
2.	Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 12.9.2007
3.	Osakelajikohtainen tarkka osuus Uponor Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta

Capital Group Companies, Inc.:n ja CGII:n omistus on nyt seuraava:

Osakelaji       Osakkeita     Osuus osakepääomasta %
Kantaosakkeita     165 567      0,2262%
Äänioikeutettuja 
osakkeita (yhteensä)  165 567      0,2262%
		
Osakelaji       Osakkeita     Osuus osakepääomasta %
Kantaosakkeita     165 567      0,2262 %
Hallussa oleva 
osakepääoma (yhteensä) 165 567      0,2262 %Uponor Oyj:n osakepääoma on yhteensä 73 206 944 kantaosaketta, jotka
oikeuttavat yhteensä 73 206 944 ääneen. 

The Capital Group Companies, Inc.

Walter R. Burkley
Senior Counsel