Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Uponor Oyj on vastaanottanut liitteenä olevan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
pykälässä tarkoitetun Uponor Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta. 

Lisätietoja antaa: 
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498


Uponor Oyj

viestintä
puh. 020 129 2854JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.comLIITE: Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon liputusilmoitus

Helsingissä, 24.5.2007

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA 

Sampo-konsernissa Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus Uponor Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä on 23.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta
alittanut 5 %. 

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:n mukaisesti ilmoitetaan
Rahoitustarkastukselle ja Uponor Oyj:lle seuraavat tiedot: 

1. Kohdeyhtiön nimi ja Y-tunnus: Uponor Oyj, y-tunnus 0148731-6 
			       	 		
2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 23.5.2007  

3. Osakekohtaisesti tarkka osuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon omistus Uponor Oyj:stä on seuraava: 

Osakkeiden lukumäärä: 3 449 117
Osuus osakkeiden lukumäärästä: 4,71 %
Osuus äänimäärästä: 4,71 %	

Uponor Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 73 206 944 osakkeesta ja ääniä
osakkeilla on yhteensä 73 206 944 kappaletta. Tiedot perustuvat 23.5.2007
kaupparekisteritietoihin. 

4. Osakkeenomistajan nimi ja Y-tunnus: 
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo, y-tunnus 0641130-2