Uponorin hallituksen jäsenet lisäävät omistustaan yhtiössä

Uponorin hallituksen jäsenet lisäävät omistustaan yhtiössä

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2007 valitsema hallitus,
puheenjohtajanaan Pekka Paasikivi ja muina jäseninä Jorma Eloranta, Jari
Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S.
Simon, lisää omistustaan yhtiössä. 

Hallituksen jäsenet sijoittavat Uponorin osakkeisiin noin 200 000 - 300 000
euroa kukin, ja rahoitusjärjestelyissä on ollut mukana Oras Invest Oy. Sekä
osakkeiden hankinta että rahoitusjärjestelyt ovat markkinaehtoisia. Tämän
tyyppinen järjestelymalli on uusi suomalaisissa pörssiyhtiöissä. 

Hallituksella on vahva luottamus yhtiöön ja tällä toimenpiteellä halutaan
edelleen vahvistaa hallituksen samastumista omistajien tavoitteisiin pitkällä
aikavälillä. 

Yhtiön strategia ja pitkäaikaistavoitteet julkistettiin viime vuonna.
Laajentuminen uusille kasvualueille, monikerrostalosegmenttiin ja
jäähdytysliiketoimintaan, tukee uusien taloudellisten tavoitteiden
saavuttamista. Lisätietoja antaa: 
hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi, puh. 050-501 0666 


Uponor Oyj


Viestintä
puh. 020 129 2854
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com