Uponorin johdolle uusi monivuotinen kannustinohjelma

Uponor Oyj:n hallitus on tänään päättänyt konsernin johtoryhmää koskevan
pitkäaikaisen kannustinohjelman käynnistämisestä. Osallistuakseen ohjelmaan
Uponorin johtoryhmän jäsenen tulee elokuun 2008 loppuun mennessä hankkia
ohjelmassa määritellyn rahamäärän arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiön
kumulatiivisesta liikevoitosta vuosina 2007-2011 ja ohjelman puitteissa itse
hankittujen osakkeiden määrästä riippuen heillä on mahdollisuus saada palkkiona
Uponorin osakkeita keväällä 2012. 

Uponorin hallituksen puheenjohtaja vuorineuvos Pekka Paasikivi toteaa, että nyt
käynnistettävä ohjelma yhtenäistää erinomaisesti osakkeenomistajien ja johdon
pitkäaikaiset intressit. Kannustinohjelman tavoiteasetanta pohjautuu yhtiön
strategiseen suunnitelmaan, johon myös hallituksen viime marraskuussa päättämät
pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet perustuvat. 


Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Pekka Paasikivi, puh. 050 5010666


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com