Uponorin omien osakkeiden mitätöinti rekisteröity

Uponorin hallituksen 26.4.2007 julkistaman päätöksen mukaisesti yhtiön hallussa
olleiden 16 500 oman osakkeen mitätöinti on tänään rekisteröity
kaupparekisteriin. Yhtiön osakkeiden lukumäärä mitätöinnin jälkeen on 73 206
944. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan. 


Lisätietoja antaa: 
Päälakimies Pekka Holopainen, puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Viestintä
puh. 020 129 2854
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com