Uponor alentaa koko vuoden ohjeistustaan markkinanäkymien heiketessä

Talonrakennusmarkkinoiden viimeaikainen kehitys Uponorin päämarkkinoilla
erityisesti Espanjassa ja Yhdysvalloissa mutta myös Pohjoismaissa on ollut
selvästi odotuksia heikompaa, ja myös arviot koko vuoden markkinakehityksestä
ovat merkittävästi heikentyneet huhtikuusta, jolloin Uponor kertoi koko vuoden
odotuksistaan. 

Tämän johdosta Uponor on tehostanut toimia näitä markkinoita palvelevan
tuotantokapasiteetin sopeuttamiseksi tämänhetkiseen kysyntään. Yhtiö on muun
muassa käynnistänyt henkilöstövähennyksiä ja lyhytkestoisia tuotantoseisokkeja. 

Markkinoiden odotettua heikomman kehityksen vuoksi Uponor alentaa koko vuotta
koskevaa ohjeistustaan, joka koskee jatkuvia liiketoimintoja, joista on
eliminoitu Brittein saarten kunnallisteknisen liiketoiminnan liikevaihto ja
-voitto: Uponorin jatkuvien liiketoimintojen koko vuoden liikevaihdon ei
odoteta aivan saavuttavan viime vuoden tasoa ja liikevoiton arvioidaan jäävän
edellisvuoden tasosta. 

Uponorin www-sivuilla (www.uponor.com/sijoittajat, IR-aineisto) on
tiedotteeseen liittyvää tausta-aineistoa. 


UPONOR OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh 020-129 2822
Jyri Luomakoski, talous- ja varatoimitusjohtaja, puh 040-5154498


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852 

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com  


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 250* henkilöä. Konsernin liikevaihto
(pro forma*) vuonna 2007 oli 1 050 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 12,9* %.
Uponorin osake noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
http://www.uponor.com 
*) Ei sisällä Englannin ja Irlannin kunnallisteknistä liiketoimintaa.