Uponor avasi monikerrostaloihin erikoistuvan koulutuskeskuksen Saksassa

Uponor on avannut Saksassa uuden koulutuskeskuksen, joka on konsernin tähän
mennessä suurin ja ensimmäinen, jossa tarjotaan koulutusta yhtiön uuden
kasvualueen eli monikerrostalosegmentin ammattilaisille. Uusi yli 600
neliömetrin rakennus on kokonaisuudessaan opetuskäytössä. Siihen on asennettu
mittavat ohjausjärjestelmät sekä kaikkiaan 17 kilometriä putkia, joilla
säädetään lämmitystä ja jäähdytystä ja kuljetetaan käyttövettä. Ochtrupissa
luoteis-Saksassa sijaitseva yksikkö on Uponorin 18. koulutuskeskus ja neljäs
Saksassa. 

Uudessa Uponor Academy -koulutuskeskuksessa on kansainvälisesti ainutlaatuinen
lämmitys-, jäähdytys- ja juomavesilaitteistojen simulointitekniikka. Keskuksen
pääkohderyhmät ovat suunnittelijat, arkkitehdit ja muut alan rakennusalan
ammattilaiset. Ainutlaatuisen lämpötilaerojen simuloinnin avulla voidaan
havainnollistaa niin omakotitalon kuin monikerroksisen toimistorakennuksen
vesikiertoisten lämmitysjärjestelmien asennuksia ja saada aikaan sekä mukava
oleskelulämpötila että äärilämpötiloja. Simulointitekniikka on kehitetty
yhdessä Kölnin ja Steinfurtin ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Maantieteellisen sijaintinsa ansiosta keskuksen laaja tarjonta on helposti eri
markkinoilta tulevien seminaarivieraiden tavoitettavissa. 

Keskuksessa saa tietoa säätötekniikasta esimerkiksi erilaisten
lattiarakenteiden reaktio- ja lämpötekniikan näkökulmasta. Energiatehokkaat
ratkaisut kuten lämpöpumput ovat toinen ajankohtainen aihe. Myös
juomavesihygieniaa ja eri materiaalien käytön vaikutuksia erilaisten
asennustapojen yhteydessä esitellään seminaarikävijöille käytännön esimerkkien
avulla. Valikoima kattaa erilaisia ratkaisuja omakotitalojen pienasennuksista
suurten rakennuskohteiden asennusmalleihin. Kaikki esiteltävät aihealueet on
suunniteltu niin, että osallistujat näkevät järjestelmäratkaisujen suunnittelun
ja päivittäisen käytön ja voivat seurata niitä helposti, koska asennukset ja
käytettävät tekniset laitteet on jätetty näkyville. 

Koulutusohjelmat ovat Saksan LVI-keskusliiton (ZVSHK) ja Saksan insinööriliiton
(VDI) sertifioimia. 

Perinteisen seminaaritarjonnan lisäksi Uponor tarjoaa tietoa suunnittelusta,
toteutuksesta ja neuvonnasta. Osallistujia koulutetaan myös tarjoamaan
asiakkailleen heidän toiveidensa mukaisia yksilöllisiä ratkaisuja. Tekniikan
ohella opetusta annetaan myös myyntikäytännöissä, markkinoinnissa ja
asiakassuhteiden hoidossa. 


Kuvia

Kuvia aiheesta löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.datahotelli.com/uponor/guest.jsp?x=6047046&i=441302353568181801499243
233498250101 Uponor Oyj

Viestintä
020 129 2852