Uponor käynnistää kustannusleikkausohjelman

Uponor käynnistää kustannusleikkausohjelman

Uponor Oyj:n hallitus on tänään valtuuttanut yhtiön johdon käynnistämään
konserninlaajuisen kustannusleikkausohjelman, jonka  pyrkimyksenä on sopeuttaa
yhtiön kustannustaso vaisuina jatkuviin rakennusmarkkinoihin. Ohjelman
tavoitteena on saavuttaa noin 30 miljoonan euron rakenteelliset
kustannussäästöt vuoden 2009 kuluessa. Vielä suunnitteluvaiheessa olevan
ohjelman arvioidaan koskettavan yli 200 työntekijää. 

Ohjelmasta arvioidaan alustavasti koituvan konsernille noin 10 miljoonan euron
kertaluonteinen kulu, joka jakaantuu vuosille 2008 ja 2009. 

Syy ohjelman käynnistämiselle on rakennusalan epätyydyttävä suhdannetilanne.
Rakentamisen kysynnän arvioidaan jatkuvan heikkona vuoden 2009 ajan. Ohjelman
tavoitteena on turvata yhtiön tuloskehitys odotettavissa olevassa heikossa
markkinaympäristössä. 
	

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 020-129 2822
Varatoimitus- ja talousjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040-5154498


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi - Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.com