Uponor myy Brittein saarten yhdyskuntateknisen liiketoiminnan

Pörssitiedote                                  
9.5.2008  09.00                                

       
Uponor Oyj on allekirjoittanut kaupan, jolla se myy Englannissa ja Irlannissa  
sijaitsevan yhdyskuntateknisen liiketoimintansa englantilaiselle        
pääomasijoittajalle 3i:lle ja sen hallinnoimille rahastoille. Kauppaan     
sisältyvät tytäryhtiö Uponor Ltd:n osakkeet ja sen tytäryhtiö Radius Plastics  
Ltd:n osakkeet. Yhtiöt harjoittavat liiketoimintaa Englannin Hilcotessa ja   
Aycliffessä sekä Pohjois-Irlannin Banbridgessä.                 

Myös Irlannin tasavallassa Corkin kaupungissa sijaitseva kunnallistekninen   
liiketoiminta sisältyy kauppaan. Uponor on aiemmin tehnyt erillisen sopimuksen 
Corkin tehdaskiinteistön myynnistä kolmannelle osapuolelle. Kiinteistökaupan  
toteutuminen on tässä yhteydessä siirretty vuoden 2009 ensimmäiselle      
neljännekselle.                                 

Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli 169,1 miljoonaa euroa, ja 
ne työllistivät noin 470 henkeä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta on 100   
miljoonaa puntaa, josta Uponor kirjaa lähes 50 miljoonan euron kauppavoiton.  
Kauppa astuu voimaan tarvittavien viranomaislupien myöntämisen jälkeen. Kaupalla
ei ole vaikutusta Uponorin vuoden 2008 ohjeistukseen: yhtiön osavuosituloksen  
yhteydessä antamat näkymät ovat voimassa koskien jatkuvia liiketoimintoja.   

Uponorille kauppa merkitsee irtautumista yhdyskuntateknisestä liiketoiminnasta 
Pohjoismaiden ulkopuolelta.                           

Myydystä liiketoiminnasta Uponorissa vastannut varatoimitusjohtaja Jyri     
Luomakoski kommentoi kauppaa seuraavasti:                    
- Olemme vuosien mittaan panostaneet voimakkaasti Brittein saarten kaasu- ja 
vesiputkiliiketoiminnan kehittämiseen ja saavuttaneet omissa segmenteissämme  
markkinajohtajan aseman Englannin ja Irlannin yhdyskuntatekniikan markkinoilla. 
- Strategiatyössämme selvitimme eri vaihtoehtoja liiketoiminnan kehittämiseksi. 
Pidemmällä tähtäyksellä emme katsoneet tarkoituksenmukaiseksi säilyttää     
liiketoimintaa Uponorissa, koska synergiahyödyt Pohjoismaiden yhdyskuntateknisen
tai Brittein saarten taloteknisen liiketoiminnan kanssa olivat vähäiset. Myyty 
liiketoiminta keskittyi palvelemaan kaasu- ja vesilaitosasiakkaita, eikä se näin
muodostanut kiinteitä yhtymäkohtia Uponorin tuote- tai maantieteelliseen    
fokukseen.                                   
- Myyty liiketoiminta on vahvassa kunnossa ja markkinoiden kysyntä on hyvä. 
Uskomme, että uusi omistaja kehittää liiketoimintaa edelleen. Uponorille myynti 
on osa strategiaamme keskittyä ydinliiketoimintoihin, joihin myös pitkän    
tähtäyksen tavoitteemme liittyvät.                       

Kaupan toteutumisen jälkeen Uponorin liikevaihdosta 80 prosenttia tulee     
talotekniikasta, jota yhtiö harjoittaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.    
Pohjoismaissa Uponorin talotekninen ja yhdyskuntatekninen liiketoiminta     
muodostavat vahvan, toisiaan tukevan täyden palvelun konseptin rakentajille.  
Vuonna 2007 yhdyskuntatekniikka toi 60 prosenttia Uponorin liikevaihdosta    
Pohjoismaissa.                                 

Toimitusjohtaja Jan Lång toteaa:                        
- Uponor toimii kaikissa Pohjoismaissa yhden maayhtiön kautta, ja tarjoaa 
asiakkailleen kattavaa asumisen ja rakentamisen kokonaispakettia saman     
jakelukanavan kautta. Talo- ja yhdyskuntatekniikka yhdessä pystyvät tarjoamaan 
vahvoja tuote- ja palveluratkaisuja niin kunta- ja laitosasiakkaillemme kuin  
myös rakentajasektoriin. Se on meille kivijalka, jonka varaan aiomme rakentaa  
myös tulevaisuudessa kaikissa Pohjoismaissa.                  
- Pohjoismaiden yhdyskuntateknisen liiketoiminnan painopiste on vesi- ja 
viemäröintijärjestelmissä, ja myös niiden tuotealueiden kehitysosaaminen on   
paikallista.                                  

Uponor hankki nyt myytävän Irlannin vesiputkiliiketoiminnan yhtiön ensimmäisenä 
Pohjoismaiden ulkopuolisena yritysostona vuonna 1983. Kaasuputkiliiketoiminta  
ostettiin vuonna 1991 ja Radius-kaapelinsuojaputkiliiketoiminta vuonna 1998.  

Uponorin tytäryhtiö Uponor Housing Solutions Ltd. jatkaa Uponorin taloteknisen 
liiketoiminnan kehittämistä Englannissa ja Irlannissa, jotka kuuluvat      
talotekniikan kannalta konsernin painopistealueisiin. Yhtiö on laajentanut   
toimintaansa voimakkaasti viime vuosina. Sen palveluksessa oli vuoden lopussa  
noin 110 henkeä.                                


Uponor on julkaissut vuoden 2007 ja 2008 pro forma -luvut internetsivuilla   
www.uponor.com.                                 

Webcast-video:                                 
Englanninkielinen webcast-tallenne aiheesta on katsottavissa verkkosivuiltamme, 
osoitteesta www.uponor.com/sijoittajat, IR-aineiston alta.           Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista   
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan    
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja   
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.    
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 250* henkilöä. Konsernin liikevaihto  
(pro forma*) vuonna 2007 oli 1 050 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 12,9* %. 
Uponorin osake noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.        
http://www.uponor.com                              
*) Ei sisällä Englannin ja Irlannin kunnallisteknistä liiketoimintaa.      


Lisätiedot:                                   
toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 020 129 2822                   
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498        Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                

JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi - Helsinki                       
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com