Uponor Oyj käynnistää omien osakkeiden takaisinoston

Uponor Oyj	
Pörssitiedote 	
6.11.2008	


Uponor Oyj käynnistää omien osakkeiden takaisinoston

Uponor Oyj:n hallitus on päättänyt hankkia enintään 200 000 kappaletta yhtiön
omia osakkeita 13.3.2008 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena yhtiön
osakesidonnaisissa kannustinohjelmissa. 

Tänään hallitus päätti uudesta kannustinohjelmasta osalle yhtiön kansainvälistä
johtoa. Syyskuussa 2007 käynnistettiin kannustinohjelma yhtiön johtoryhmälle.
Molemmat päättyvät vuoden 2011 lopussa. 

Osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä
ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella
kaupankäynnillä on säädetty. Hankintaa ei aloiteta ennen kuin viikko on kulunut
tämän hallituksen päätöksen julkistamisesta. 

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja 
p. 020 129 2852JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com

Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 200 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto (pro forma) vuonna 2007 oli 1 050 miljoonaa euroa ja liikevoitto
noin 12,9%. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
http://www.uponor.com