Uponor tähtää kasvun ja synergiahyötyjen lisäämiseen organisaatiojärjestelyillä Euroopassa

Pörssitiedote	
1.9.2008  14.00


Uponor tähtää kasvun ja synergiahyötyjen lisäämiseen organisaatiojärjestelyillä
Euroopassa 

Uponor Oyj on tänään julkistanut uuden eurooppalaisen organisaation, jolla se
pyrkii luomaan perustaa kasvun nopeuttamiselle. Uudessa rakenteessa
talotekninen myynti ja markkinointi sekä jakelutie erotetaan Euroopassa omiksi
organisaatioikseen. Muutokset astuvat voimaan 1. lokakuuta 2008. Ne eivät koske
yhtiön pohjoismaista yhdyskuntateknistä liiketoimintaa eivätkä
Pohjois-Amerikkaa. 

Uusi organisaatio koostuu kahdesta myyntiin ja markkinointiin keskittyvästä
alueyksiköstä. Toiseen kuuluvat Pohjoismaat ja Etelä- ja Länsi-Eurooppa ja
toiseen Keski-Eurooppa ja Itä-Eurooppa sekä kansainvälinen myynti. Uusi
jakelutieorganisaatio vastaa koko taloteknisestä tuotannosta, varastoinnista,
kuljetuksista sekä ostotoiminnoista Euroopassa. 

Uuden rakenteen avulla Uponor yhtenäistää toimintaansa samalla, kun se lisää
liiketoiminnan fokusta tehostamalla liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä
ja lisäämällä toiminnan tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Uusi organisaatio tuo mukanaan seuraavat henkilömuutokset:

- Pohjois-, Etelä- ja Länsi-Euroopan aluemyynti- ja markkinointiyksikköä johtaa
Fernando Roses, joka on nyt  Etelä- ja Länsi-Euroopan yksikön johtaja. 
- Keski- ja Itä-Euroopan aluemyynti- ja markkinointiyksikön johtajaksi on
nimitetty Heiko Folgmann, joka vastaa nyt  Itä-Euroopasta ja kansainvälisestä
myynnistä. 
- Euroopan jakelutieyksikköä johtaa Sebastian Bondestam. Hän vastaa edelleen
myös jakelutien kehittämisestä maailmanlaajuisesti. 
- Georg von Graevenitz, joka tällä hetkellä johtaa Pohjoismaiden
alueorganisaatiota, tukee ja koordinoi tämän organisaatiomuutoksen
toteuttamista. Hän vastaa edelleen myös Pohjoismaiden yhdyskuntateknisestä
liiketoiminnasta ja konsernin markkinoinnista. 

Ylläolevat henkilöt raportoivat konsernin toimitusjohtajalle.


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 020 129 2822
Henkilöstöjohtaja Paula Aarnio, puh. 020 129 2844


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi - Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.comUponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 250* henkilöä. Konsernin liikevaihto
(pro forma*) vuonna 2007 oli 1 050 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 12,9* %.
Uponorin osake noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. 
http://www.uponor.com
*) Ei sisällä kesäkuussa myytyä Englannin ja Irlannin kunnallisteknistä
liiketoimintaa.