Uponorin piti kannattavuutensa ennallaan vaihtelevilla markkinoilla

Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2007                      

Uponorin piti kannattavuutensa ennallaan vaihtelevilla markkinoilla       

- Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto paranivat vuonna 2007         
- Q4 2007: liikevaihto ja kannattavuus heikkenivät               
- Liikevaihto 1-12: 1 219,3 (2006: 1 157,0) milj. euroa, orgaaninen muutos +6,2 
%                                        
- Liikevoitto 1-12: 151,0 (143,7) milj. euroa, muutos +5,1 %          
- Osakekohtainen tulos 1,39 (1,32) euroa                    
- Vuonna 2008 liikevaihto kasvaa orgaanisesti, liikevoitto vähintään vuoden 2007
tasoa                                      
- Hallituksen osinkoesitys 1,40 euroa/osake                   

Tämän tiedotteen vertailukelpoisissa luvuissa on oikaistu yritysrakenteen    
muutosten vaikutukset.                             

Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi katsauskautta:                

- Onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme ja liikevoittoamme, mikä       
heikkenevässä markkinatilanteessa oli hyvä saavutus. Uponorin liikevaihdon   
kehitys oli pitkän tähtäyksen tavoitteemme alarajalla johtuen siitä, että    
vuodesta tuli paljon odotettua vaikeampi.                    

- Muun Euroopan ja Pohjois-Amerikan hyvä kehitys osoittaa, että oikea-aikaiset 
ja kohdennetut panostukset tuovat tulosta heikossakin markkinatilanteessa.   

- Jatkoimme määrätietoisesti panostuksia strategisiin kehityshankkeisiimme kuten
liiketoiminnan kasvattaminen monikerrostalosegmentissä, joka on kasvava alue  
päämarkkinoillamme.                               


Osinkoesitys                                  

Uponorin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 1,40 euroa 
osakkeelta, yhteensä 102,5 miljoonaa euroa eli 100,7 prosenttia tilikauden   
tuloksesta. Osinkoesityksen seurauksena yhtiön nettovelkaantumisasteen     
arvioidaan vuonna 2008 olevan yhtiön pitkän tähtäyksen taloudellisten      
tavoitteiden mukainen eli välillä 30 - 70. Viime vuonna Uponor jakoi      
perusosinkona 1,15 euroa ja lisäosinkona 0,25 euroa, yhteensä 1,40 euroa    
osakkeelta.                                   


Lisätiedot:                                   
toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 020 129 2822                   
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498        Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        
Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun    
jälkeen esillä os. www.uponor.com/sijoittajat, osiossa IR-aineisto.       

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään tänään
klo 14.00 (Lontoo 12.00, New York 07.00). Esitykseen johtava linkki on sivulla 
www.uponor.com. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com. Esityksen 
voi katsoa myös nauhoitteena viimeistään klo 18 jälkeen os. www.uponor.com.   Vuoden 2007 viimeinen neljännes                         Uponorin talotekniikkajärjestelmille vuoden 2007 loppu oli selvästi vaikeampi  
kuin alkuvuosi markkinoiden heiketessä edelleen viimeisen neljänneksen aikana. 
Lasku kosketti lähinnä kysyntää Uponorille tärkeässä pientalosegmentissä ja   
tuntui voimakkaimmin Saksassa ja Yhdysvalloissa.                

Julkisen ja liikerakentamisen sekä yhdyskuntatekniikan markkinoiden kysyntä   
jatkui edelleen suotuisana, mistä etenkin Muun Euroopan -alueorganisaatio    
hyötyi.                                     


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 276,0 (285,9)    
miljoonaa euroa, eli 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2006.         

Laskun syynä oli taloteknisten markkinoiden kysyntä, joka supistui merkittävästi
verrattuna vuoden 2006 lopun melko vahvaan kysyntään Euroopassa. Myös      
marraskuussa tapahtunut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto     
Pohjoismaissa heikensi joiltakin osin toimituskykyä ja myötävaikutti      
liikevaihdon pienenemiseen. Liikevaihdon kasvu jatkui Muun Euroopan alueella  
seurauksena markkina-asemien vahvistumisesta.                  

Pohjois-Amerikan liikevaihto kääntyi paikallisessa valuutassa mitattuna jälleen 
kasvuun verrattuna vuoden 2006 heikkoon viimeiseen neljännekseen. Kasvua    
euroluvuissa heikentää dollarin heikkeneminen edellisvuodesta.         


Liikevaihto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |    10-12/ |    10-12/ |    Muutos |
|                |     2007 |     2006 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |     75,7 |     88,7 |    -14,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |     88,1 |     98,0 |    -10,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    101,9 |     93,9 |     +8,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |     38,7 |     38,8 |     -0,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD    |     56,8 |     50,8 |    +11,8%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |    -28,4 |    -33,5 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni            |    276,0 |    285,9 |    -3,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin loka-joulukuun liikevoitto oli 27,3 (29,9) milj. euroa, joka on 2,6  
milj. euroa vähemmän kuin vertailukaudella. Pääsyynä laskuun on vähäisempi   
liikevaihto. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta bruttokatemarginaali   
kehittyi suotuisasti. Myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon menot kehittyivät 
hallitusti. Sen sijaan varastointimenot kasvoivat johtuen toimitusmäärien    
voimakkaasta vaihtelusta ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta     
Pohjoismaissa. Myös liiketoiminnan muut kulut kasvoivat, kun strategisiin    
hankkeisiin liittyviä tutkimus- ja kehitysmenoja ajoittui runsaasti vuoden   
viimeiselle neljännekselle.                           

Liikevoitto heikkeni lähinnä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, kun taas    
Pohjois-Amerikassa saatiin aikaiseksi merkittävä parannus.           


Liikevoitto alueittain, loka-joulukuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   10-12/ |    10-12/ |    Muutos |
|                 |    2007 |     2006 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |     7,1 |     10,6 |    -33,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat           |     7,7 |     12,9 |    -39,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    10,7 |     9,8 |     +8,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |     4,0 |     3,4 |    +19,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD     |     5,9 |     4,4 |    +34,0%) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -3,5 |     -4,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     1,3 |     -1,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni            |    27,3 |     29,9 |     -8,4% |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin loka-joulukuun osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,27) euroa. Jakson   
rahavirta ennen rahoitusta oli 29,6 (52,5) miljoonaa euroa.           
Toimintakertomus 1.1.2007 - 31.12.2007                     


Yleistä                                     

Vuosi 2007 oli Uponorille vahvan kehityksen vuosi. Yhtiön strategisia      
kehitysohjelmia vietiin suunnitelmien mukaisesti eteenpäin, ja yhtiö vahvistui 
niin rakenteellisesti, toiminnallisesti kuin strategisestikin. Vuonna 2007   
Uponor saavutti myös tähänastisen historiansa parhaan tuloksen, kun liikevoitto 
nousi 151 miljoonaan euroon.                          

Myös markkinoiden kehitys vuonna 2007 jää historiaan kahdestakin syystä.    
Ensimmäiseksi, koskaan aiemmin ei olla yhden vuoden aikana koettu niin     
voimakasta laskua niin vilkkaasta suhdannevaiheesta kuin tapahtui keväästä   
syksyyn viime vuonna. Toiseksi hämmästytti se nopeus, jolla Yhdysvaltain asunto-
ja rahoitusmarkkinoiden vaikeudet levisivät Eurooppaan ja heikensivät      
talotekniikan markkinanäkymiä monissa Uponorin kannalta tärkeissä maissa, kuten 
esimerkiksi Saksassa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Italiassa.       

Talotekniikan markkinat säilyivät pääosin hyvinä Pohjoismaissa, itäisen Euroopan
alueella ja Keski-Euroopassa Saksan ulkopuolisilla markkinoilla. Julkinen ja  
liikerakentaminen kehittyivät suotuisasti kaikilla Uponorin markkina-alueilla  
niinkuin myös yhdyskuntatekniikka Pohjoismaissa ja Brittein saarilla, joilla  
alueilla Uponor on mukana tässä liiketoiminnassa.                


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto vuonna 2007 nousi 1 219,3 (2006: 1 157,0) miljoonaan    
euroon, mikä on 5,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kun luvuista oikaistaan  
vuonna 2006 tehtyjen rakennemuutosten vaikutukset, muodostuu orgaaniseksi    
kasvuksi 6,2 prosenttia. Sen lisäksi valuuttakurssien muutos vertailukaudesta  
vastaa noin 1,4 prosenttiyksikön vaikutusta.                  

Raportoitu liikevaihto kasvoi voimakkaimmin Muun Euroopan alueella, jossa Uponor
pystyi hyödyntämään markkinoiden kasvun ja uusien liiketoimintojen tarjoamat  
mahdollisuudet. Myös Pohjoismaissa liikevaihto kasvoi tyydyttävästi       
yhdyskuntateknisen myynnin vauhdittamana, mutta talotekniikassa jäätiin selvästi
tavoitteista loppuvuoden toimitusongelmien vuoksi. Pohjois-Amerikan alueen   
liikevaihto jäi euroissa mitattuna vaikeassa markkinatilanteessa ainoana    
alueorganisaationa alle edellisen vuoden lukeman mutta saavutti hienoista kasvua
paikallisessa valuutassa.                            

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. - 31.12.2007:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |     1-12/ |    1-12/ |  Raportoitu |
|                |     2007 |     2006 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa        |     351,3 |    345,1 |     +1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |     397,7 |    377,8 |     +5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |     445,4 |    387,9 |     +14,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka       |     169,2 |    183,0 |     -7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD    |     233,1 |    230,9 |     +1,0) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |    -144,3 |    -136,8 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    1 219,3 |   1 157,0 |     +5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------Toimialoittain Uponorin liikevaihto kasvoi talotekniikassa 839,9 (804,4)    
miljoonaan euroon, mikä on 68,9 (69,5) prosenttia konsernin liikevaihdosta.   
Talotekniikan kasvu oli 4,4 (15,3) prosenttia. Yhdyskuntatekniikan liikevaihto 
oli 379,4 (352,6) miljoonaa euroa; oikaistu orgaaninen kasvu 10,2 (11,3)    
prosenttia.                                   

Uponorin suurimmat kansalliset markkina-alueet ja niiden osuus liikevaihdosta  
olivat seuraavat: Iso-Britannia 12,8 % (11,2), USA 11,7 % (14,0), Saksa 11,7 % 
(13,9), Espanja 9,8 % (8,1), Suomi 9,5 % (9,1), Ruotsi 7,6 % (7,4)  ja Tanska  
5,6 % (6,3).                                  


Tulos                                      

Uponor-konsernin liikevoitto oli 151,0 (143,7) miljoonaa euroa eli 12,4 (12,4) 
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton vertailukelpoinen orgaaninen kasvu    
edellisvuodesta oli 6,2 (14,6) prosenttia. Liikevoiton nousuun vaikuttivat   
lähinnä kasvaneen myynnin aiheuttama vipuvaikutus Muun Euroopan alueella,    
myyntihintojen korotukset, joilla ei tosin täysin onnistuttu kompensoimaan   
raaka-ainehintojen nousua sekä etenkin Pohjois-Amerikassa tehdyt        
tehostamistoimet. Liikevoittoa rasittivat panostukset toiminnan kehittämiseen, 
josta esimerkkinä on toiminnanohjausjärjestelmän uudistamistyö. Sen kulut    
ylittivät tavoitetason vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi Pohjois-Amerikassa   
syntyi kertaluonteisia kuluja tuotevastuukorvauksista.             

Liikevoiton jakautuminen 1.1. - 31.12.2007:                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-12/ |     1-12/ |   Raportoitu |
|                |    2007 |     2006 |   muutos, % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa         |    41,1 |     49,3 |     -16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat          |    49,7 |     56,6 |     -12,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa          |    57,5 |     38,2 |     +50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka        |    16,6 |     14,5 |     +14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Pohjois-Amerikka, MUSD    |    22,9 |     18,3 |     +25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut, EUR           |   -13,2 |     -12,0 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |    -0,7 |     -2,9 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   151,0 |     143,7 |      +5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 5,0 prosenttia ja oli 148,5 (141,5)     
miljoonaa euroa. Tuloverojen määrä oli 46,6 (45,0) miljoonaa euroa, kun veroaste
oli 31,4 prosenttia (31,8). Tilikauden tulos oli 101,9 (96,5) miljoonaa euroa. 

Konsernin nettorahoituskulut säilyivät entisellä tasollaan 2,5 (2,2) miljoonassa
eurossa korkotason noususta huolimatta.                     

Oman pääoman tuotto nousi 30,1 (25,3) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 
39,2 (35,8) prosenttiin.                            

Osakekohtainen tulos oli 1,39 (1,32) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 4,55 
(4,71) euroa.                                  

Liiketoiminnan rahavirta oli 93,8 (147,3) miljoonaa euroa, joka on 53,5     
miljoonaa euroa alle vuoden 2006 tason. Pääsyynä olivat toimitusvarmuuden    
turvaamiseksi kasvatetut varastot, joiden kiertonopeus jäi vähäisemmän kysynnän 
vuoksi suunniteltua hitaammaksi, sekä ostovelkojen pienentyminen, kun      
loppuvuoden heikentyneen kysynnän seurauksena tuotantoa supistettiin.      

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta.           


Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus                 

Uponor toteutti mittavia investointeja tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi   
Apple Valleyssä Yhdysvalloissa sekä komposiittiputkijärjestelmien tuotannon   
laajentamiseksi Saksassa. Monikerrostaloihin tähtäävän kasvustrategian     
mukaisesti Saksaan valmistui uusi Uponor akatemia -koulutuskeskus, joka tarjoaa 
koulutusta myös monikerrostalosegmentin tarpeisiin. Näiden lisäksi investoinnit 
eurooppalaiseen toiminnanohjausjärjestelmään jatkuivat suunnitelmien mukaisesti.

Bruttoinvestointien määrä oli 58,1 (54,2) miljoonaa, eli 3,9 miljoonaa euroa  
enemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä oli 53,1 (47,4) miljoonaa 
euroa.                                     

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot strategian mukaisiin kohteisiin kasvoivat  
hienokseltaan ja olivat yhteensä 19,7 (16,5) miljoonaa euroa eli 1,6 (1,4)   
prosenttia liikevaihdosta.                           

Korolliset nettovelat nousivat 84,5 (21,7) miljoonaan euroon. Konsernin     
omavaraisuusaste oli 50,2 (53,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 25,4 (6,3) 
prosenttia. Nettovelkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui  
43,9, kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30-70.    

Uponor korotti vuonna 2000 allekirjoitetun 100 miljoonan euron kotimaisen    
yritystodistusohjelmansa 150 miljoonan euron suuruiseksi.            


Tapahtumia                                   

Vuonna 2007 esiteltiin markkinoille joukko uusia tai uudistettuja tuotteita.  
Esimerkiksi lattialämmitysjärjestelmien kehitystä jatkettiin aktiivisesti.   
Keski-Euroopassa Uponor toi markkinoille itsekiinnittyvän            
lattialämmitysjärjestelmän, joka helpottaa ja nopeuttaa asennusta.       
Lattialämmityksen langaton säätöjärjestelmä lanseerattiin Keski-Euroopassa   
vuoden 2006 lopulla ja tuotiin Pohjoismaihin päättyneenä vuonna. Espanjassa   
tehtiin yhteistyösopimus paikallisen aurinkoenergiaa kehittävän yhtiön kanssa  
vesikiertoisen lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien myynnin edistämiseksi. 

Isossa-Britanniassa Uponor teki merkittävän sopimuksen             
komposiittikäyttövesiputkien toimittamisesta 8 000 asuntoon, jotka kunnostetaan 
lähivuosien aikana. Uponorin strategisten painotusten kannalta tärkeitä     
monikerrostalo- ja jäähdytyshankkeita solmittiin useita kaikissa        
alueorganisaatioissa.                              

Kasvustrategian mukaisesti toimintaa lisättiin ja uusia toimipisteitä avattiin 
Venäjällä, Baltiassa ja muualla Itä-Euroopassa. Koulutustoimintaan panostettiin 
voimakkaasti. Luoteis-Saksaan rakennettiin yhtiön 18. koulutuskeskus, joka   
valmistui vuoden lopussa. Uudenlaista ohjaustekniikkaa ja ajattelua edustava  
keskus tarjoaa koulutusta etenkin monikerrostalosegmentin suunnittelijoille ja 
arkkitehdeille. Myös muita uusia koulutuskeskuksia käynnistettiin.       

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto eteni Pohjoismaihin, jossa Ruotsin,  
Tanskan ja Norjan talotekniset toimipisteet siirtyivät uuden järjestelmän    
käyttäjiksi vuoden 2007 loppuun mennessä.                    

Yhdyskuntatekniikan toimialueella Uponor uusi Brittein saarilla sopimuksensa  
Wales and West Utilities -yhtiön kanssa. Sopimus on kolmevuotinen.       
Isossa-Britanniassa käynnistettiin myös uuden korkeita puhdistuspaineita    
kestävän viemäriputken myynti. Uponor sai siellä tunnustusta sitoutumisestaan  
luontoa säästäviin ratkaisuihin, kun yhtiön käynnistämälle           
kierrätysjärjestelmälle myönnettiin kaksi ympäristöpalkintoa. Tanskassa Uponor 
jatkoi sopimusta tietoliikenteen putkijärjestelmien toimittamisesta TDC:lle.  
Sopimus jatkuu vuoden 2009 loppuun asti ja sen arvo on noin 10 milj. euroa.   
Joulukuussa Uponor julkisti suunnitelman keskittää kaiken yhdyskuntateknisen  
tuotantonsa Irlannin saarella Pohjois-Irlannissa sijaitsevan tuotantolaitoksen 
yhteyteen. Tuotantoverkoston järkeistäminen on osa ohjelmaa, jolla toimintaa ja 
jakelutietä tehostetaan. Uponor teki myös sopimuksen irlantilaisen yhtiön kanssa
Corkin kaupungissa sijaitsevan tehdaskiinteistönsä myymisestä vuoden 2008    
viimeisellä neljänneksellä. Toteutuessaan kiinteistökauppa tuo Uponorille noin 
18 miljoonan euron voiton ennen veroja.                     

Uponor oli yksi Helsingissä kesäkuussa pidetyn tieteellisen Clima 2007     
-kongressin pääkumppaneista. Kongressin ohjelma painottui kiinteistöjen ja   
asumisen tekniikkaan. Tapahtuma antoi Uponorille luontevan mahdollisuuden    
verkostoitua alan johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden   
kanssa.                                     


Henkilöstö                                   

Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 4 743 (2006: 4 390, 2005: 4 302)    
työntekijää. Täysipäiväiseksi muutettuna työntekijöiden lukumäärä oli 4 581   
(2006: 4 325, 2005: 4 126) henkilöä vuoden lopussa ja keskimäärin vuoden aikana 
4 497 (2006: 4 260, 2005: 4 169) henkeä. Henkilöstömäärä kasvoi etenkin Muun  
Euroopan alueella, jossa toimintaa laajennettiin niin määrällisesti kuin    
maantieteellisesti, sekä Pohjois-Amerikassa, jossa organisaatioon hankittiin  
uutta osaamista.                                

Henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 1 247 (27,2 %), Ruotsi 673   
(14,7 %), Suomi 527 (11,5 %), Iso-Britannia 525 (11,5 %), Yhdysvallat 449 (9,8 
%), Espanja 322 (7,0 %) ja muut maat 838 (18,3 %).               

Konsernissa maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 
183,2 (2006: 181,3, 2005: 164,4) miljoonaa euroa.                

Lokakuussa Uponorin hallitus nimitti kaksi uutta jäsentä yhtiön johtoryhmään:  
yhtiön Itä-Euroopan ja kansainvälisen toiminnan johtajan Heiko Folgmannin (39) 
sekä Etelä- ja Länsi-Euroopan johtajan Fernando Rosesin (36).          


Liiketoimintaan kohdistuvat riskit                       

Strategiset riskit                               
Uponorin toiminta on keskittynyt Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, joissa    
poliittinen riski luokitellaan vähäiseksi. Uponorin liikevaihto jakaantuu    
laajalle joukolle asiakkaita, joista useimmat ovat itse jakelijoita       
(tukkuliikkeitä), ja siten Uponorin tuotteiden loppukysyntä on hajautunut    
laajalle. Suurin yksittäinen asiakas tuottaa alle 10 prosenttia Uponorin    
liikevaihdosta.                                 

Komponenttien ja raaka-aineiden toimittajapuolella Uponorin tavoitteena on   
käyttää materiaaleja tai raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Mikäli 
kyseessä on yksi toimittaja, heillä tulee olla vähintään kaksi tuotantolaitosta,
jotka valmistavat Uponorin käyttämää hyödykettä.                

Operatiiviset riskit                              
Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat 
alttiita muiden petrokemian tuotteiden hintaheilahteluille. Viime vuosina Uponor
on kyennyt siirtämään näiden heilahtelujen vaikutukset myyntihintoihinsa    
kohtuullisella viiveellä, eikä tästä ei ole aiheutunut olennaista tulonmenetystä
Uponorille.                                   

Uponorin lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista.   
Yhtiön tuotteiden päämarkkina on perinteisesti käsittänyt pientalorakentamisen, 
mutta yhä enenevissä määrin tuotteita toimitetaan monikerrostalosegmenttiin sekä
asuin- että julkiseen ja liikerakentamiseen. Näiden kysyntävaihtelut poikkeavat 
usein toisistaan. Kokonaisuutta tasoittaa omalta osaltaan myös         
korjausrakentamisen kysyntä, joka ei aina ole samalla lailla harkinnanvaraista 
kuin uudisrakentaminen.                             

Rahoitusriskit                                 
Uponorin taseaseman vahvistuttua viime vuosina rahoitusriskien rooli Uponorin  
riskienhallinnassa on pienentynyt merkittävästi. Olennaisin valuuttariski on  
muunnos- eli translaatioriski, joka ilmenee muunnettaessa euroalueen      
ulkopuolella syntynyttä tulosta euromääräiseksi.                

Euron lisäksi keskeiset laskutusvaluutat ovat Yhdysvaltain dollari, Englannin  
punta ja Ruotsin kruunu. Viime vuonna kolmannes Uponorin liikevaihdosta syntyi 
näissä valuutoissa. Konsernin oma tuotanto ja siitä syntyvät kustannukset    
Yhdysvalloissa, Englannissa ja Ruotsissa tasapainottavat merkittävästi     
valuuttamääräistä transaktioriskiä.                       

Vahinkoriskit                                  
Uponorilla on 17 tuotantolaitosta yhdeksässä maassa, ja Uponorin liikevaihdosta 
merkittävä osa syntyy näissä tuotantolaitoksissa valmistetuista tuotteista.   
Konsernitasolla ohjataan keskitetysti tämän käyttöomaisuuden vahinko- ja    
keskeytysvakuutuksia tavoitteena kattava vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, 
tulipalo- yms. riskien toteutumisesta aiheutuville taloudellisille vahingoille. 
Toinen olennainen vahinkoriski liittyy Uponorin valmistamien ja myymien     
tuotteiden tuotevastuuseen, joka on myös vakuutettu konsernitasolla.      

Vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä Uponor kirjasi Pohjois-Amerikassa  
noin 3 miljoonan euron kertaluonteisen kulun, kun yhtiö päätti vaihtaa     
alihankkijansa toimittamat vialliset putkiliittimet noin 700 asunnossa. Uponor 
hakee korvauksia asianomaisilta. Vuoden aikana ei toteutunut muita sellaisia  
riskejä eikä ollut vireillä oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai    
viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen merkitys konsernille.  


Hallinto ja tilintarkastus                           

Yhtiön vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous 15. maaliskuuta valitsi hallitukseen 
uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin,   
Jorma Elorannan, Pekka Paasikiven, Aimo Rajahalmeen ja Rainer S. Simonin sekä  
uutena jäsenenä Jari Paasikiven. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka  
Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalme. Tilintarkastajaksi yhtiökokous
valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on 
toiminut KHT Sixten Nyman.                           

Uponorin hallituksen jäsenet ovat kukin sijoittaneet 200 000-300 000 euroa   
Uponorin osakkeisiin maaliskuun lopussa annetun ilmoituksen mukaisesti. Hallitus
haluaa näin vahvistaa samaistumistaan omistajien tavoitteisiin pitkällä     
aikavälillä.                                  


Osakepääoma ja osakkeet                             

Uponor Oyj:n osakepääoma vuoden 2007 alussa oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 73 223 444. Osakepääoma ei muuttunut vuoden aikana mutta osakkeiden  
lukumäärä laski 73 206 944 kappaleeseen, kun 26.4.2007 päätettiin mitätöidä   
yhtiön hallussa olleet 16 500 omaa osaketta.                  

Sampo-konserniin kuuluva Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo teki liputusilmoituksen 
24.5.2007, jossa se ilmoitti että sen osuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja   
äänimäärästä on 23.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta alittanut 5 %:n rajan ja 
on 4,71 %.                                   

Syyskuun 13. päivänä Capital Research and Management Company ja Capital Group  
International, Inc. antoivat liputusilmoitukset, joissa todettiin, että Capital 
Research and Management Companyn omistusosuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja  
äänimäärästä on nyt yli 5 prosenttia ja että Capital Group Companies, Inc.:n  
sekä Capital Group International, Inc.:n ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu  
omistusosuus Uponor Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut 5     
prosenttia.                                   

Lisää osakkeisiin ja omistukseen liittyviä lukuja löytyy tilinpäätöksestä.   

Hallituksen valtuutukset                            
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hankittavien osakkeiden      
enimmäismäärä on 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön   
kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta  
lukien. Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.                

Omat osakkeet                                  
Helmikuun 8. päivänä hallitus päätti luovuttaa 71 500 omaa osaketta yhtiön   
johtoryhmän seitsemälle jäsenelle ylimääräisen yhtiökokouksen 27.10.2006 antaman
valtuutuksen perusteella. Luovutus oli osa 6.5.2004 julkaistun         
osakepalkkio-ohjelman palkkiota. Huhtikuussa tehdyn mitätöinnin jälkeen yhtiön 
hallussa ei enää ole omia osakkeita.                      

Johdon osakeomistus                               
Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä  
heidän yhtiön tiedossa olevat määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2007    
yhteensä 1 094 182 (458 515) yhtiön osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista 
osakkeista ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 1,5 prosenttia.   

Osakesidonnainen kannustinohjelma                        
Uponor Oyj:n hallitus käynnisti 25.9.2007 uuden konsernin johtoryhmää koskevan 
pitkäaikaisen kannustinohjelman. Edellinen ohjelma päättyi v. 2006.       
Osallistuakseen ohjelmaan Uponorin johtoryhmän jäsenen tulee elokuun 2008    
loppuun mennessä hankkia ohjelmassa määritellyn rahamäärän arvosta yhtiön    
osakkeita. Yhtiön kumulatiivisesta liikevoitosta vuosina 2007-2011 ja ohjelman 
puitteissa itse hankittujen osakkeiden määrästä riippuen heillä on mahdollisuus 
saada palkkiona Uponorin osakkeita keväällä 2012. Johtoryhmän jäsenet eivät   
toistaiseksi ole hankkineet osakkeita kannustinohjelman puitteissa.       


Tilikauden jälkeiset tapahtumat                         

Uponorin yhteinen eurooppalainen toiminnanohjausjärjestelmä otettiin      
menestyksellisesti käyttöön Espanjassa ja Portugalissa tammikuun alussa.    


Näkymät vuodelle 2008                              

Lähiajan näkymät koskien kansantalouksien suhdannekehitystä tai rakentajien ja 
kuluttajien kysynnän muuttumista ovat hyvin epäselvät, mikä vaikeuttaa     
liiketoiminnan kehityksen ennustamista. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus ja    
erityisesti markkinakorkojen kehitys ovat omiaan vaikuttamaan rakennusalan   
aktiviteettiin vuonna 2008, vaikuttaen muun muassa asuntorakentajien ja     
kiinteistökehittäjien investointihalukkuuteen.                 

Marraskuussa 2007 julkisuuteen tulleiden arvioiden mukaan Euroopan asuin- ja  
liikerakentamisen markkinoiden odotetaan kasvavan tänä vuonna, mutta kasvu jää 
heikommaksi kuin vuonna 2007. Yhdysvalloissa asuinrakennusmarkkinoiden uskotaan 
yleisesti edelleen hiljenevän. Yhdyskuntateknisten markkinoiden odotetaan sitä 
vastoin säilyvän tyydyttävinä Pohjoismaissa ja Brittein saarilla.        


Uponor arvioi, että se kykenee kasvattamaan liikevaihtoaan orgaanisesti. Tässä 
tavoitteessa sitä tukevat käynnissä olevat maantieteelliset kasvuhankkeet ja  
muoviputkijärjestelmien osuuden kasvu nykyisillä ja uusilla käyttöalueilla sekä 
uusissa markkinasegmenteissä. Uponor uskoo myös saavuttavansa vähintään vuoden 
2007 liikevoittotason. Vuoden 2007 ensimmäinen vuosipuolisko oli        
poikkeuksellisen vahva ja siksi alkuvuonna liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan
jäävän edellisvuotta pienemmiksi.                        

Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Jan Lång, 020 129 2822                     
Talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, 040 515 4498          


Uponor Oyj                                   

Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                JAKELU:                                     
OMX - Helsinki, tiedotusvälineet, www.uponor.com                
Tietoa tilinpäätöstiedotteesta                         

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2006 vastaavan jakson 
lukuja. Tilinpäätöstiedotteen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista  
eikä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.            


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2007                          


KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   1-12/ |   1-12/ |   10-12/ |   10-12/ |
|             |    2007 |   2006 |    2007 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  1 219,3 |  1 157,0 |    276,0 |    285,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |   781,5 |   743,8 |    178,2 |    186,3 |
| valmistuksen kulut   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       |   437,8 |   413,2 |    97,8 |    99,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan   |    6,2 |    3,7 |     1,2 |     1,6 |
| tuotot         |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot    |    29,5 |   25,7 |     7,9 |     7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |   185,5 |   176,6 |    43,5 |    46,4 |
| markkinoinnin kulut   |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     |    57,3 |   51,0 |    13,4 |    13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |    20,7 |   19,9 |     6,9 |     4,5 |
| kulut          |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |   151,0 |   143,7 |    27,3 |    29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto  |    2,5 |    2,2 |    -1,8 |     0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |   148,5 |   141,5 |    29,1 |    29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |    46,6 |   45,0 |     7,8 |     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |   101,9 |   96,5 |    21,3 |    19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |    1,39 |   1,32 |    0,29 |    0,27 |
| EUR           |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |    1,39 |   1,32 |    0,29 |    0,27 |
| osakekohtainen tulos,  |      |      |       |       |
| EUR           |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |    31.12. |     31.12. |
|                      |     2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                   |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |     218,9 |      211,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |     101,7 |      97,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |      3,6 |       3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |     16,3 |      20,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |     340,5 |      333,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |     150,6 |      128,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |     144,6 |      150,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |     22,3 |      18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset          |      6,3 |      12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |     323,8 |      310,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |     664,3 |      643,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |     333,0 |      344,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     14,7 |      17,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     15,0 |      16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |      8,8 |      10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |     28,1 |      29,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |     66,6 |      74,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |     76,1 |      16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |      7,4 |       4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |     75,2 |      90,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |     106,0 |      113,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |     264,7 |      225,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |     664,3 |      643,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |    1-12/ |      1-12/ |
|                       |     2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |    186,0 |      180,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokäyttöpääoman muutos          |    -45,1 |       5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |    -42,7 |      -37,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |     -7,1 |      -3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |     2,7 |       3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |     93,8 |      147,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten myynnit           |      - |       0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |    -58,1 |      -54,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot        |     5,0 |       6,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |     0,2 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut        |     0,2 |      18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta           |    -52,7 |      -28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot               |     58,9 |      14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen maksut               |     -1,7 |      -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                 |    -102,5 |     -166,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut            |     -1,9 |      -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |    -47,2 |     -155,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |     0,0 |       0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |     -6,1 |      -36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta           |     12,4 |      48,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |     6,3 |      12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |     -6,1 |      -36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | Osakep |  Yli- |  Muut |  Omat | Kertyne |  Edel |  Yhteen |
|     |   ää |  kurs | rahast | osakke | et muun |   lis |    sä |
|     |  oma | siraha |   ot |   et | toerot |   ten |     |
|     |    |   sto |    |    |     |  tili |     |
|     |    |     |    |    |     |   ka |     |
|     |    |     |    |    |     |    u |     |
|     |    |     |    |    |     |  sien |     |
|     |    |     |    |    |     |  voit |     |
|     |    |     |    |    |     |   to |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  42,5 |  6,7 |  -1,6 |  -10,2 |  160,6 |  344,4 |
| pääoma  |    |     |    |    |     |     |     |
| 31.12.  |    |     |    |    |     |     |     |
| 2006   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |    |    |  -11,4 |     |  -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kirjattu omaan pääomaan, |  0,5 |    |     |     |   0,5 |
| veroilla vähennettynä    |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |    |    |     |  101,9 |  101,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut    |  0,5 |    |  -11,4 |  101,9 |   91,0 |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden mitätöinti |    |  0,3 |     |  -0,3 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (1,40   |    |    |     | -102,5 |  -102,5 |
| euroa/osake)        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio-ohjelma    |    |  1,3 |     |  -1,3 |    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |    |  -6,9 |  7,1 |    |     |  -0,1 |   0,1 |
| oikai-su |    |     |    |    |     |     |     |
| t    |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  35,6 |  14,3 |   - |  -21,6 |  158,3 |  333,0 |
| pääoma  |    |     |    |    |     |     |     |
| 31.12.  |    |     |    |    |     |     |     |
| 2007   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 148,8 |  40,1 |  3,3 | -21,2 |  -5,4 |  252,8 |  418,4 |
| pääoma  |    |     |    |    |     |     |     |
| 31.12.  |    |     |    |    |     |     |     |
| 2005   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto  |    |     |    |    |  -4,8 |     |   -4,8 |
| erot   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto      |    |    |     |  96,5 |   96,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella kirjatut    |    |    |  -4,8 |  96,5 |   91,7 |
| tuotot ja kulut yhteensä  |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien  |  -2,3 |   2,3 |    |  19,6 |     |  -19,6 |    - |
| osakkeid |    |     |    |    |     |     |     |
| en mitä |    |     |    |    |     |     |     |
| töinti  |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot (2,27   |    |    |     | -166,0 |  -166,0 |
| euroa/osake)        |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkio-ohjelma    |    |    |     |   0,3 |   0,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |  -0,1 |   0,1 |  3,4 |    |     |  -3,4 |    - |
| oikai  |    |     |    |    |     |     |     |
| sut   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  42,5 |  6,7 |  -1,6 |  -10,2 |  160,6 |  344,4 |
| pääoma  |    |     |    |    |     |     |     |
| 31.12.  |    |     |    |    |     |     |     |
| 2006   |    |     |    |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                        

LAADINTAPERIAATTEET                               

Tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä          
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Uponor noudattaa tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja     
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007.              

Konserni on ottanut 1.1.2007 alkaen käyttöön seuraavat uudet ja muutetut    
standardit:                                   
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot -standardin 
- IAS 1 -standardin muutos: - IAS standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen    
esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.            

Standardien käyttöönotto vaikuttaa tilinpäätöksessä esitettäviin liitetietoihin.

Suojauslaskenta                                 
Konserni on siirtynyt käyttämään suojauslaskentaa sähköjohdannaisten osalta   
syyskuussa 2007.                                

Osa johdannaisista voidaan määritellä suojausinstrumenteiksi, ja tällöin niihin 
sovelletaan suojauslaskentaa.                          
Suojausohjelmat dokumentoidaan IAS 39:n vaatimusten mukaisesti, ja       
suojausinstrumenttien tehokkuus testataan sekä suojaussuhteen alkaessa että   
suojaussuhteen olemassaoloaikana. Kassavirtojen suojaukseen kohdistettujen   
johdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan omaan pääomaan siltä osin kuin
suojaus on tehokas. Suoraan omaan pääomaan on kirjattu kauden lopussa 0,5 milj. 
euroa. Näin kertyneet oman pääoman muutokset kirjataan omasta pääomasta     
tulokseen samoille kausille, joina suojattavat kassavirrat vaikuttavat     
tulokseen. Suojauksen tehottomaan osuuteen liittyvien käypien arvojen muutokset 
kirjataan välittömästi tulokseen. Tehottoman osuuden vaikutus tammi-joulukuun  
tulokseen on ollut merkityksetön.                        


AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET         

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |      1-12/ |       1-12/ |
|                    |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit           |      58,1 |       54,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta          |       4,8 |        4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |      37,2 |       35,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo |       2,2 |        6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ               |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna       |      1-12/ |       1-12/ |
|                    |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin              |      4 497 |       4 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa             |      4 581 |       4 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET             |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |     31.12. |      31.12. |
|                    |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl           |        - |      88 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %          |        - |       0,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %           |        - |       0,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
| Maantieteelliset segmentit                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|     | 1-12/2007            | 1-12/2006            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   Ulkoi | Sisäinen | Yhteen |   Ulkoi | Sisäine |  Yhteen |
|     |    nen |      |   sä |    nen |    n |    sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot   |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski- |   283,7 |   67,6 |  351,3 |   283,5 |  61,6 |  345,1 |
| Euroop |      |      |     |      |     |     |
| pa   |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois |   325,4 |   72,3 |  397,7 |   305,2 |  72,6 |  377,8 |
| maat  |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   443,0 |    2,4 |  445,4 |   385,3 |   2,6 |  387,9 |
| Euroop |      |      |     |      |     |     |
| pa   |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poh   |   167,2 |    2,0 |  169,2 |   183,0 |    - |  183,0 |
| jois-  |      |      |     |      |     |     |
| Amerik |      |      |     |      |     |     |
| ka   |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimi  |     - |  -144,3 | -144,3 |     - | -136,8 |  -136,8 |
| noinnit |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |  1 219,3 |     - | 1 219,3 |  1 157,0 |    - | 1 157,0 |
| sä   |      |      |     |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|     | 10-12/2007            | 10-12/2006           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   Ulkoi | Sisäinen | Yhteen | Ulkoi |  Sisäinen |  Yhteen |
|     |    nen |      |   sä |  nen |       |    sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot   |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski- |    61,3 |   14,4 |  75,7 |  74,3 |    14,4 |   88,7 |
| Euroop |      |      |     |    |       |     |
| pa   |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois |    74,6 |   13,5 |  88,1 |  79,2 |    18,8 |   98,0 |
| maat  |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu   |   101,4 |    0,5 |  101,9 |  93,6 |     0,3 |   93,9 |
| Euroop |      |      |     |    |       |     |
| pa   |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois |    38,7 |     - |  38,7 |  38,8 |      - |   38,8 |
| -Amerik |      |      |     |    |       |     |
| ka   |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimi  |     - |   -28,4 |  -28,4 |   - |    -33,5 |  -33,5 |
| noinnit |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |   276,0 |     - |  276,0 | 285,9 |      - |  285,9 |
| sä   |      |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |      |      |  1-12/ | 1-12/ |   10-12/ |  10-12/ |
|     |      |      |  2007 |  2006 |    2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos   |      |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa    |      |  41,1 |  49,3 |     7,1 |   10,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat     |      |  49,7 |  56,6 |     7,7 |   12,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa     |      |  57,5 |  38,2 |    10,7 |   9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka   |      |  16,6 |  14,5 |     4,0 |   3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |      |  -13,2 | -12,0 |    -3,5 |   -4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     |      |  -0,7 |  -2,9 |     1,3 |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |      |  151,0 | 143,7 |    27,3 |   29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |      |      |     |    |    1-12/ |  1-12/ |
|     |      |      |     |    |    2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenting poistot ja      |     |    |       |     |
| arvonalentumiset         |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa      |    |     |    |     7,7 |   7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat       |    |     |    |    10,1 |   10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |    |     |    |     9,9 |   9,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka     |    |     |    |     5,6 |   5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |     |    |     3,3 |   1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |    |     |    |     0,6 |   0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    |     |    |    37,2 |   35,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit  |    |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa      |    |     |    |    11,0 |   7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat       |    |     |    |    15,5 |   14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |    |     |    |    10,1 |   8,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka     |    |     |    |    13,4 |   8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |     |    |     8,1 |   14,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    |     |    |    58,1 |   54,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |      |    |     |    |   31.12. |  31.12. |
|       |      |    |     |    |    2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |    |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa      |    |     |    |    181,4 |  197,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat       |    |     |    |    185,3 |  203,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |    |     |    |    240,1 |  223,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka     |    |     |    |    123,7 |  109,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |     |    |    577,9 |  612,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |    |     |    |   -644,1 |  -702,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    |     |    |    664,3 |  643,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |    |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa      |    |     |    |    119,0 |  132,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat       |    |     |    |    233,5 |  270,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |    |     |    |    101,9 |  115,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka     |    |     |    |    55,0 |   46,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |     |    |    477,8 |  454,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |    |     |    |   -655,9 |  -720,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    |     |    |    331,3 |  299,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       |      |    |     |    |    1-12/ |  1-12/ |
|       |      |    |     |    |    2007 |   2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö,      |     |    |       |     |
| keskimäärin           |     |    |       |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa      |    |     |    |    1 261 |  1 167 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat       |    |     |    |    1 380 |  1 309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa       |    |     |    |    1 224 |  1 132 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka     |    |     |    |     573 |   603 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |    |     |    |     59 |    49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä         |    |     |    |    4 497 |  4 260 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintasegmentit                             
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1-12/2007                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot konsernin  |     Talo |     Yhdys |   Yhteensä |
| ulkopuolelta         |   tekniset | kuntatekniset |       |
|               |   ratkaisut |   ratkaisut |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa        |     283,7 |       - |    283,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat         |     133,8 |     191,6 |    325,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |     255,2 |     187,8 |    443,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka       |     167,2 |       - |    167,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |     839,9 |     379,4 |   1 219,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1-12/2006                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot konsernin  |     Talo |     Yhdys |   Yhteensä |
| ulkopuolelta         |   tekniset | kuntatekniset |       |
|               |   ratkaisut |   ratkaisut |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keski-Eurooppa        |     283,5 |       - |    283,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjoismaat         |     127,7 |     177,5 |    305,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu Eurooppa         |     210,2 |     175,1 |    385,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka       |     183,0 |       - |    183,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |     804,4 |     352,6 |   1 157,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |    31.12. |     31.12. |
|                      |     2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |      0,0 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |     11,5 |      12,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |     10,5 |      11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |      9,3 |       9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LEASINGVASTUUT               |     24,4 |      24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | Nimellisarvo |  Käypä  | Nimellisarvo |   Käypä  |
|          |    31.12. |    arvo |    31.12. |    arvo |
|          |     2007 |   31.12. |     2006 |   31.12. |
|          |        |    2007 |        |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta     |     85,9 |    1,7 |     13,0 |     0,2 |
| johdannaiset   |        |      |        |       |
| -         |        |      |        |       |
| Termiini-sopimuks |        |      |        |       |
| et        |        |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke      |      3,6 |    0,8 |      5,6 |    -0,4 |
| johdannaiset   |        |      |        |       |
| - Termiini-    |        |      |        |       |
| sopimukset    |        |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


YRITYSTODISTUSOHJELMA                              

Helmikuussa Uponor Oyj korotti 100 miljoonan euron kotimaisen          
yritystodistusohjelmansa 150 miljoonan euron suuruiseksi. Yritystodistusohjelmaa
käytetään yhtiön lyhytaikaisen rahoituksen tarpeisiin.             

OSAKEPERUSTEISET MAKSUT                             

Syyskuun lopussa Uponor Oyj:n hallitus päätti konsernin johtoryhmää koskevan  
uuden pitkäaikaisen kannustinohjelman käynnistämisestä. Osallistuakseen     
ohjelmaan johtoryhmän jäsenen tulee elokuun 2008 loppuun mennessä hankkia    
ohjelmassa määritellyn rahamäärän arvosta yhtiön osakkeita. Yhtiön       
kumulatiivisesta liikevoitosta vuosina 2007-2011 ja ohjelman puitteissa itse  
hankittujen osakkeiden määrästä riippuen heillä on mahdollisuus saada palkkiona 
Uponorin osakkeita keväällä 2012. Toistaiseksi johtoryhmän jäsenet eivät ole  
hankkineet Uponorin osakkeita eivätkä he näin ollen ole vielä osallistuneet   
kannustinohjelmaan. Kannustinohjelmalla ei ole vaikutusta tämän tilinpäätöksen 
tulokseen.                                   
                                        
Helmikuussa johtoryhmän jäsenille luovutettiin 71 500 osaketta 6.5.2004     
julkaistun osakepalkkio-ohjelman mukaisesti. Osakeperusteinen maksu oli     
jaksotettu kuluksi vuosille 2004-2006 IFRS 2 -standardin mukaisesti.      


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti osakkuusyhtiöille           |      5,2 |     3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä            |      2,1 |     2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaaminen osakkuusyhtiöiltä        |      1,0 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset        |      1,1 |     0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat            |      0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |     1-12/ |    1-12/ |
|                        |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR           |     1,39 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu       |     1,39 |     1,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %                |     12,4 |     12,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %            |     30,1 |     25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %         |     39,2 |     35,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %              |     50,2 |     53,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %           |     25,4 |     6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat             |     84,5 |     21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR            |     4,55 |     4,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu       |     4,55 |     4,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys            |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                  |     15,31 |    18,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                  |     31,45 |    29,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR              |     23,76 |    22,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                  |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                  |    99 423 |    42 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                    |     2 362 |     964 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

 Tulos ennen veroja - tuloverot	                        
= ----------------------------------- x 100                  
 Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo                    Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

 Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut               
= ------------------------------------------------- x 100           
 Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo                Omavaraisuusaste, %	                              

 Oma pääoma + vähemmistöosuus                         
= ---------------------------------- x 100                   
 Taseen loppusumma - saadut ennakot                      Nettovelkaantumisaste, %                            

 Korollinen nettovelka                             
= ---------------------------- x 100                      
 Oma pääoma + vähemmistöosuus                         Korolliset nettovelat                              

= Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit    Tulos/osake (EPS)                                

 Kauden tulos                                 
= -------------------------------------------                  
 Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu                  
 Osakemäärä ilman omia osakkeita                        


Oma pääoma/osake	                                

 Oma pääoma                                  
= -------------------------------------------                  
 Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa                  Osakkeen keskikurssi                              

 Osakkeiden euromääräinen vaihto                        
= --------------------------------                       
 Osakkeiden kpl-määräinen vaihto