Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2007 osingoksi 
1,40 euroa/osake. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuunottamatta
puheenjohtaja Pekka Paasikiveä, joka ei enää ollut ehdolla. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset. 

Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2007
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi totesi, että vaikka hallitus hakee
valtuutusta omien osakkeiden takaisinostoon, se ei tässä vaiheessa suunnittele
takaisinosto-ohjelman käynnistämistä. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osinko maksetaan 27.3.2008.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi.


Hallituksen ja tilintarkastajien valinta

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallitukseen
valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme,
Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven
ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut
Sixten Nymanin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. 


Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin korotusesityksen mukaisesti:
puheenjohtaja 71 000 e/v, varapuheenjohtaja 49 000 e/v ja jäsen 44 000 e/v. 


Hallituksen ehdotukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankinnasta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien
osakkeiden enimmäismäärä on 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksesta lukien. 

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella
kaupankäynnillä Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Lisätietoja antaa:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

JAKELU:
Helsingin pörssi
Tiedotusvälineet
www.uponor.com