Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten jälkeen

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-9/2009  27.10.2009   

Markkinoilla vakautumisen merkkejä useiden heikkenevien vuosineljännesten    
jälkeen                                     

- Uponorin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa, 
laskua 25,4 % 
- Tammi-syyskuun liikevoitto oli 28,9 (71,1) miljoonaa euroa, laskua 59,4 % 
- Osakekohtainen tulos 0,13 (1,21) euroa 
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % (36,9 %), kun gearing oli 41,7 % (31,1 %) 
- Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan 

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:           

- Aiempien arviointiemme mukaisesti vuoden kolmannen neljänneksen       
toimintaympäristö Uponorin avainmarkkinoilla pysyi erittäin haastavana.     
Tekemiemme rakennemuutosten ja kustannussäästöjen avulla pystyimme säilyttämään 
kilpailukykymme hyvänä ja taloudellisen kehityksen vakaana.           
- Henkilöstön ponnistusten avulla onnistuimme selkeästi parantamaan 
kannattavuuttamme edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, vaikka liikevaihto 
pysytteli samalla tasolla kuin toisen neljänneksen aikana ja kannattavuutta   
rasittivat tuntuvat kertaluonteiset kulut.                   
- Vaikka monet avainmarkkinat edelleen heikkenevät vertailukaudesta,
markkinoilla on ensi kertaa syksyn 2007 jälkeen nähtävissä myös vakautta.
Tuleva kehitys riippuu kuitenkin paljon makrotason talouskehityksestä. 


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä osoitteessa www.uponor.com > Sijoittajat.                

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään    
tiistaina 27.10. klo 14.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen   
ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa seuraavana aamuna sivulta  
www.uponor.com -> Sijoittajat.                         


Markkinat                                    

Rakentamisen markkinat pysyivät vaisuina kaikilla Uponorin avainmarkkinoilla  
vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Useissa maissa luotiin talouden     
virkistämiseksi erilaisia elvytyspaketteja, mutta muuten ei asuin- ja      
liikerakentamisen kysyntä osoittanut juurikaan merkkejä paremmasta. Useilla   
markkinoilla oli kuitenkin jo havaittavissa merkkejä luottamuksen heräämisestä. 
                                        
Keski-Euroopan alueella sekä pientalo- että projektisegmentti supistuivat    
Saksassa ja sen naapurimaissa. Kilpailu markkinoilla kiristyi, ja pitkään    
jatkuneen laskusuhdanteen aiheuttamat paineet alkoivat näkyä erityisesti    
pienimpien yhtiöiden toiminnassa.                        

Itä-Euroopassa markkinat pysyttelivät historiallisen alhaisella tasolla, mutta 
ne eivät enää juurikaan supistuneet edellisestä neljänneksestä. Kaikilla    
markkinoilla luoton saannin vaikeudet hiljensivät rakennustyömaita ja      
rajoittivat uusien hankkeiden käynnistämistä.                  

Pohjoismaissa talotekniset markkinat osoittivat merkkejä vilkastumisesta    
varsinkin Ruotsissa ja Norjassa verrattuna heikkoon edellisvuoteen. Selkeä   
positiivinen vaikutus oli nähtävissä korjausrakentamisessa, mihin vaikuttivat  
muun muassa verokannustimet.                          

Etelä- ja Länsi-Euroopassa rakentaminen jatkui vaimeana ja markkinat      
heikentyivät edelleen, joskin aiempaa vähemmän. Markkinat kokonaisuudessaan   
supistuivat selvästi jo vuonna 2008 vallinneelta heikolta tasolta. Myymättömien 
uusien kohteiden suuren määrän lisäksi rakennuttajia ja kiinteistökehittäjiä  
jarrutti käynnissä olevien ja uusien hankkeiden rahoitusvaikeudet.       

Pohjois-Amerikassa useat keskeiset rakennusalan mittarit osoittivat positiivista
kehitystä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta muutokset       
edellisvuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna olivat vielä enimmäkseen   
negatiivisia. Jotkut talouden yleistä tilaa kuvaavista tunnusluvuista osoittivat
kuitenkin positiivista kehitystä, mikä valoi uskoa lähitulevaisuuteen.     

Toimintaolosuhteet vientimarkkinoilla jatkuivat myös vaisuina, ja asiakkaiden  
vaikeudet saada rahoitusta heijastuivat lisääntyneenä paineena toimittajien   
katemarginaaleihin.                               

Pohjoismaissa yhdyskuntateknisten tuotteiden markkinat jatkuivat melko vakaina 
mutta alhaisella tasolla, eikä kasvua ole odotettavissa lyhyellä aikavälillä.  
Kysyntä maa- ja vesirakennukseen liittyvissä tuoteryhmissä vahvistui hieman,  
mitä edesauttoivat elvytyspaketit, mutta toisaalta olematon kysyntä asuin- ja  
liikerakentamisessa jarrutti kokonaiskysynnän kehitystä. Baltiassa lukuisat   
eurooppalaisrahoitteiset projektit vilkastuttivat hieman yhdyskuntateknisten  
tuotteiden kysyntää.                              


Liikevaihto                                   

Uponorin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 195,4 (249,1) miljoonaa euroa, joka on
21,6 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella. Lasku on selvästi pienempi kuin 
toisen vuosineljänneksen 27,7 prosentin lasku vertailukaudesta.         

Pääsyynä liikevaihdon laskuun olivat heikot rakennusmarkkinat Uponorin     
tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla, joilla markkinat ovat olleet heikot  
syksystä 2007 saakka eli jo yhdeksän vuosineljänneksen ajan.          

Keski-Euroopassa taloteknisen liiketoiminnan liikevaihto laski heikentyneen   
asuin- ja liikerakentamisen seurauksena. Rakentaminen hiljeni äkisti myös    
Benelux-maissa samanaikaisesti. Pohjoismaissa liikevaihto supistui Ruotsissa ja 
Norjassa naapurimaitaan vähemmän; euroissa liikevaihdon lasku on Pohjoismaissa 
valuuttakurssimuutosten vuoksi voimakkaampaa kuin paikallisessa valuutassa.   
Pyreneiden niemimaalla Uponorin sisäilmastojärjestelmät menestyivät       
kohtalaisesti taantumasta huolimatta; kysyntää lisäsi asiakkaiden keskuudessa  
lisääntynyt energiatietoisuus. Myös projektiliiketoiminta siellä eteni     
tyydyttävästi. Käyttövesijärjestelmien myynti säilyi verrattain hyvällä tasolla 
kautta Euroopan johtuen korjausrakentamisen vilkkaudesta ja Uponorin vahvasta  
asemasta käyttövesimarkkinoilla.                        

Pohjois-Amerikassa käyttövesijärjestelmät hyötyivät uudisrakentamisen      
hienoisesta vilkastumisesta, kun taas lämmitysjärjestelmien myynti kärsi    
vaisusta kysynnästä etenkin kalliimman hintaluokan asunnoissa.         

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen myynnin kehitys noudatteli markkinoiden yleistä 
linjaa, mutta parani hieman edellisestä vuosineljänneksestä.          

Liikevaihto alueittain, heinä-syyskuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   7-9/2009 |   7-9/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    128,6 |    162,3 |   -20,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     29,4 |     38,2 |   -23,2 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     41,8 |     57,0 |   -26,8 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     39,2 |     51,4 |   -23,7 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -1,8 |     -2,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    195,4 |    249,1 |    -21,6% |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 559,7 (750,3) miljoonaa euroa, jossa oli laskua 
edellisvuoteen 25,4 %. Kehitys oli hieman parempaa verrattuna vuoden      
ensimmäiseen ja toiseen neljännekseen johtuen vertailukauden heikommista    
luvuista.                                    

Valuuttakurssimuutosten vaikutus tammi-syyskuun liikevaihtoon oli 8,8 miljoonaa 
euroa negatiivinen eli 1,5 % vuoden 2008 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tähän  
vaikutti lähinnä Ruotsin ja Norjan kruunujen sekä joidenkin muiden valuuttojen 
heikkeneminen, joka kumosi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutuksen.   

Liikevaihto alueittain, tammi-syyskuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-9/2009 |   1-9/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    371,5 |    502,8 |   -26,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     80,9 |     99,6 |   -18,8 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |    110,6 |    151,8 |   -27,2 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |    111,4 |    155,1 |   -28,2 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -4,1 |     -7,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    559,7 |    750,3 |   -25,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 17,5 (22,8) miljoonaa euroa, laskua  
23,5 prosenttia vertailukaudesta, mikä on parempi kuin toisen neljänneksen 
-57,3 prosentin pudotus. Liikevoittomarginaali 8,9 prosenttia oli lähes samalla 
tasolla kuin vuoden 2008 kolmannen neljänneksen marginaali 9,1 prosenttia.   

Toteutettujen tehostamistoimien ja käynnissä olevien kustannussäästöjen ansiosta
liikevoitto laski vain hieman jyrkemmin kuin liikevaihto. Lasku johtui     
pääsääntöisesti pienentyneistä volyymeistä, mutta lisäksi sitä rasittivat    
Euroopan taloteknisen liiketoiminnan 4,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, 
jotka liittyivät pääosin toimitusketjun järkeistämisen yhteydessä tehtyihin   
varauksiin.                                   

Jo vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana vallinnut myönteinen kehitys      
yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa jatkui, ja liikevoitto parani 
47,9 prosenttia. Paraneminen johtui pääosin huolellisesta kustannushallinnasta
ja jossain määrin myös muuttuneesta tuotevalikoimasta. 

Pohjois-Amerikassa liikevoitto parani sekä paikallisessa valuutassa että    
euromääräisesti mitattuna huolimatta alhaisista volyymeistä. Kehitykseen    
vaikuttivat edelleen jatkuneet kustannussäästöt ja kustannusten hallinta sekä  
tuotannon tehostamisesta saadut hyödyt.                     

Liikevoitto alueittain, heinä-syyskuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   7-9/2009 |   7-9/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     8,5 |     20,5 |   -58,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     4,2 |     1,6 |   +153,5 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     5,6 |     2,4 |  +124,6 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     5,9 |     4,0 |   +47,9 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -1,3 |     -3,4 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     0,2 |     0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     17,5 |     22,8 |   -23,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 28,9 (71,1) miljoonaa euroa, laskua 
59,4 prosenttia. Valuuttakurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen. 
Liikevoittomarginaali laski 5,2 prosenttiin vuoden 2008 vastaavan kauden 
9,5 prosentista. 

Liikevoitto alueittain, tammi-syyskuu:                     

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-9/2009 |   1-9/2008 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     22,4 |     66,6 |   -66,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     0,7 |     2,4 |   -70,8 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     1,0 |     3,6 |   -73,9 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -      |     12,4 |     11,2 |   +10,8 % |
| Pohjoismaat           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -6,5 |     -9,0 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -0,1 |     -0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     28,9 |     71,1 |   -59,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 19,1 (66,5) miljoonaa euroa, laskua 
71,3 %. Tuloverojen määrä oli 5,3 (20,5) miljoonaa euroa, jolloin veroaste oli 
28,0 (31,0) prosenttia. 

Katsauskauden tulos oli 9,6 (88,5) miljoonaa euroa, laskua 78,9 miljoonaa euroa.
Tämä johtui osittain siitä, että vuonna 2008 lopetettuihin liiketoimintoihin  
sisältyi 42,5 miljoonan euron voitto, joka tuli Ison-Britannian ja Irlannin   
myydystä yhdyskuntateknisestä liiketoiminnasta.                 

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,13 (1,21) euroa, myös laimennettuna, josta 
jatkuvien liiketoimintojen tulos oli 0,19 (0,63) euroa. Osakekohtainen oma   
pääoma oli 3,46 (4,36) euroa, myös laimennettuna.                


Investoinnit ja rahoitus                            

Heikkona jatkuneen suhdannetilanteen seurauksena investointeja tehtiin     
maltillisesti, ja ne kohdistuivat lähinnä prosessien ja tehokkuuden       
parantamiseen. Pohjois-Amerikassa investoitiin uuden Uponor Academy       
-koulutuskeskuksen rakentamiseen. Kolmannen vuosineljänneksen investoinnit   
olivat yhteensä 3,8 (8,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestointien määrä      
tammi-syyskuussa oli 12,7 (23,8) miljoonaa euroa, eli 2,3 (3,2) prosenttia   
liikevaihdosta.                                 

Taloudellisten tavoitteiden mukaisena säilynyt nettovelkaantuminen (gearing)  
nousi 41,7 (31,1) prosenttiin. Korolliset nettovelat nousivat 105,1 (99,3)   
miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste heikentyi hieman 46,6 (49,6) prosenttiin.  

Liikevaihdon supistumisen takia tulorahoitus jäi alle puoleen viime vuoden   
vastaavasta, mutta hyvänä jatkuneen käyttöpääomakehityksen ja pienempien verojen
vuoksi liiketoiminnan rahavirta nousi 31,9 (55,1) miljoonaan euroon, eli    
huomattavasti paremmaksi kuin toisella neljänneksellä. Kauden lopun kassavarat 
olivat 7,9 (5,1) miljoonaa euroa.                        

Kauden lopussa konsernin ulkoisten sitovien luottolimiittien määrä oli 
262 miljoonaa euroa, josta eläkevakuutusyhtiön takaisinlaina oli 72 miljoonaa
euroa. Se erääntyy vuosina 2009 - 2013. Muut koostuvat vuosina 2011 - 2012
erääntyvistä 
luottolimiiteistä, joita ei ollut käytössä kolmannen neljänneksen aikana.    
Lisäksi konsernilla on kotimainen 150 miljoonan euron yritystodistusohjelma.  

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) laski 7,1 (36,9) prosenttiin ja oman 
pääoman tuotto (ROE) 4,6 (36,2) prosenttiin.                  


Katsauskauden tapahtumia                            

Uponor kehitti aktiivisesti asiakasuskollisuusohjelmiaan. Saksassa uusi     
kanta-asiakasohjelma otettiin myönteisesti vastaan, mitä tukee se, että siihen 
liittyi runsaasti jäseniä. Yhdysvalloissa yhtiön Apple Valleyn toimipisteessä  
yli 100 asiakasta osallistui tapahtumaan, jonka aiheina olivat muun muassa   
käyttövesi- ja sprinklerijärjestelmien hyväksynnät ja sisäilmastoratkaisujen  
ohjausjärjestelmien koulutus. Toimenpiteet asiakaskontaktien syventämiseksi   
verkon avulla jatkuivat; syyskuun lopussa jo 14 maan asiakkaat käyttivät    
Uponorin uusia, yhdenmukaisia verkkopalveluja. Kansainvälisen kasvustrategian  
mukaisesti yhtiö esitteli tuotejärjestelmiään kohdennetusti uusille       
liikekumppaneille ja jakelijoille, saaden siitä myönteistä palautetta.     

Kauden aikana Uponor toi Euroopan markkinoille uuden automaattisesti energian  
tarpeen mukaan säätyvän sisäilmaston ohjausjärjestelmän. Tuote helpottaa    
asentajien työtä ja tuo loppukäyttäjille ja rakennusten omistajille merkittäviä 
energiansäästöjä, joten se vastaa hyvin yhä suositumpien ympäristöystävällisten 
ratkaisujen kysyntään.                             

Pyreneiden niemimaalla Uponor voitti kahden merkittävän hankkeen        
tarjouskilpailun tarjoamalla niihin energiatehokasta TABS-lämmitys- ja     
viilennysteknologiaansa. Projektit ovat ensimmäiset laatuaan Pyreneiden     
niemimaalla. Pohjois-Amerikassa Uponorin uusien tuotteiden virta jatkui. Näitä 
olivat muun muassa eristetyt putket energian ja juomaveden kuljetukseen sekä  
ratkaisu, jonka ansiosta sammutussprinklerit voidaan asentaa kohteisiin, joissa 
on pienet veden virtausmäärät.                         

Uponorin yhtenäistämiseen ja euroopanlaajuiseen toiminnanohjausjärjestelmään  
läheisesti liittyvä toimitusketjun kehittäminen eteni suunnitelmien mukaan   
yhtiön taloteknisessä liiketoiminnassa. Kolmannen neljänneksen aikana      
keskityttiin erityisesti varastoverkoston ja logistiikan optimointiin      
Euroopassa.                                   

Syyskuussa yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan uudistaa yhdyskuntatekniikan     
tuotantoverkostoaan Pohjoismaissa ja keskittää tuotanto kahteen suureen     
tehtaaseen. Suunnitelman toimeenpano etenee, eikä niihin tehty muutoksia    
yt-neuvottelujen aikana. Ensi vuoden aikana Etelä-Ruotsin Fristadissa      
sijaitsevan tehtaan tuotantokapasiteettia kasvatetaan siirtämällä sinne     
valmistus Hadsundin tehtaalta Tanskasta, jossa tuotanto lopetetaan kokonaan.  
Tarkoitus on myös lisätä Nastolan tehtaan tuotantokykyä. Lisäksi Uponor     
säilyttää kaksi pienempää yhdyskuntateknistä tuotantoyksikköä. Tuotantoverkoston
optimoinnin odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä ja hyötyjä, jotka toteutuvat 
osittain vuoden 2010 ja täysimääräisesti vuoden 2011 aikana. Uponor arvioi, että
uudistus johtaa henkilökunnan supistumiseen noin 40 henkilöllä vuoteen 2010   
mennessä yhtiön yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa Pohjoismaissa.      

Syyskuussa Uponor järjesti myös pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiö esitteli   
strategiaansa ja kasvuhankkeitaan sekä suunnitelmiaan toimitusketjunsa     
kehittämiseksi Euroopassa.                           


Henkilöstö ja hallinto                             

Konsernin henkilöstömäärä täysipäiväisiksi muutettuna oli kauden aikana     
keskimäärin 3 463 (4 080) henkeä, kun kauden lopussa vastaava lukumäärä oli 
3 334 (3 934), eli määrä väheni 600 hengellä. Merkittävimmät
henkilöstövähennykset tapahtuivat Pohjois-Amerikassa ja Euroopan taloteknisessä
liiketoiminnassa. 

Uponorin tytäryhtiö Uponor Suomi Oy ilmoitti syyskuussa peruuttavansa      
lisälomautukset, joihin se varautui keväällä käydyissä yt-neuvotteluissa.    

Elokuussa Uponor ilmoitti perustavansa uudelleen hallituksen nimitysvaliokunnan,
johon kolme suurinta osakkeenomistajaa kukin voi nimetä jäsenen. Yhtiö poikkeaa 
näin Suomen hallinnointikoodisuosituksesta. Hallitus katsoo, että yhtiön    
omistajarakenne huomioiden osakkeenomistajien etua ja läpinäkyvyyden tavoitetta 
palvelee parhaiten sellainen malli, jossa suurimmat osakkeenomistajat nimittävät
nimitysvaliokunnan jäsenet. Kun yksi kolmesta osakkeenomistajasta jätti     
käyttämättä nimitysoikeutensa, nimitysvaliokuntaan valittiin Pekka Paasikivi ja 
Risto Murto sekä Jari Paasikivi hallituksen nimeämänä asiantuntijajäsenenä.   
Hallitus nimitti tarkastusvaliokunnan jo huhtikuussa ja päätti myös, että    
erillistä palkitsemisvaliokuntaa ei tarvita vaan hallitus voi edelleenkin hoitaa
sen tehtävät.                                  


Osakepääoma ja osakkeet                             

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana NASDAQ OMX Helsinki -arvopaperipörssissä  
vaihdettiin noin 11,8 (30,8) miljoonaa Uponorin osaketta. Vaihdon euromääräinen 
arvo oli 126,8 (287,4) miljoonaa euroa. Kauden lopussa osakepääoman
markkina-arvo oli 0,8 (0,6) miljardia euroa ja osakkeenomistajien määrä 20 830
(17 715). 

Uponor Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Osakepääoman arvo oli   
146 446 888 euroa ja osakkeiden määrä 73 206 944.                

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 160 000 omaa osaketta, mikä vastaa 
0,2 % osakepääomasta ja äänistä.                        


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Lokakuussa Uponor uudisti asiakassegmentointistrategiaansa. Sen mukaisesti   
yhtiön saksalainen tytäryhtiö, Hewing GmbH, keskittyy jatkossa palvelemaan   
yksinomaan OEM-sektorin asiakkaita. Muutoksella ei ole juurikaan vaikutusta   
Uponor-merkillä toimivaan liiketoimintaan.                   

Lokakuun puolivälissä Uponor aloitti yt-neuvottelut Italiassa mahdollisista   
lomautuksista lähitulevaisuudessa.                       


Lähiajan näkymät                                

Yhdeksän peräkkäisen vuosineljänneksen ajan Uponor on raportoinut heikkeneviä  
näkymiä avainmarkkinoillaan. Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen aikana     
asuinrakennusmarkkinoiden kehitys vakautui jonkin verran, ja merkkejä      
olosuhteiden paranemisesta ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautumisesta
on tullut esiin. Tästä huolimatta kysyntä heikkeni raportointikauden aikana   
edelleen joissakin segmenteissä ja markkina-alueilla. Vaikka esimerkiksi    
Espanjassa on edelleen suuri määrä uusia ja vanhoja huoneistoja myymättöminä,  
monissa muissa maissa myymättömien kohteiden määrä on alkanut laskea samalla,  
kun myyntiajat ovat lyhentyneet ja hinnat ovat alkaneet kohota. Näiden     
signaalien perusteella voi olettaa, että suhdanteen pohja on saavutettu ja   
joissakin tapauksissa käänne parempaan on jo voinut tapahtua.          

Liike- ja julkinen rakentaminen säilyi elinvoimaisena pitkälti viime vuoden   
lopulle ja osittain tämän vuoden alkuun, mutta senkin kysynnän lasku on nyt   
voimistunut, eikä parannusta ole odotettavissa lähiaikoina.           

Julkisten elvytyspakettien positiivisen vaikutuksen odotetaan edelleen jatkuvan,
etenkin yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa ja korjausrakentamisessa.     

Kokonaisuutena ottaen toimintaympäristön odotetaan pysyvän haasteellisena.   
Rakentamisen pidemmän aikavälin kehitys on luonnollisesti riippuvainen yleisestä
makrotalouden kehityksestä.                           

Edellä mainitun lisäksi Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille    
strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi  
riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta. Uponor on myös mukana      
monenlaisissa oikeusprosesseissa eri maissa. Yhtiön johdon arvion mukaan näillä 
ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan ennustettavissa olevan ajan   
kuluessa.                                    

Toimintavuoden lähetessä loppuaan Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa    
ennallaan: Vaikea markkinatilanne huomioon ottaen Uponorin liikevaihdon     
arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden 2009 tuloksen uskotaan   
olevan positiivinen. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrä ei ylitä    
poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin  
rahavirran odotetaan säilyvän kohtuullisella tasolla.              


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824               
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822                Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 

Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2008 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2009                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNITULOSLASKELMA                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-9/ |  1-9/ |   7-9/ |   7-9/ |  1-12/ |
|             |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  559,7 |  750,3 |  195,4 |  249,1 |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |  356,3 |  470,8 |  123,6 |  158,5 |  607,4 |
| valmistuksen kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       |  203,4 |  279,5 |   71,8 |   90,6 |  341,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan   |   0,3 |   0,6 |   0,0 |   0,0 |   1,4 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot    |  24,2 |  23,1 |   8,9 |   7,3 |   30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |  105,3 |  131,0 |   32,7 |   40,9 |  175,0 |
| markkinoinnin kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     |  34,0 |  39,3 |   9,4 |   12,9 |   50,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  11,3 |  15,6 |   3,3 |   6,7 |   36,0 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  28,9 |  71,1 |   17,5 |   22,8 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto  |   9,8 |   4,6 |   4,6 |   1,7 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  19,1 |  66,5 |   12,9 |   21,1 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |   5,3 |  20,5 |   3,6 |   6,6 |   10,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista    |  13,8 |  46,0 |   9,3 |   14,5 |   30,1 |
| toiminnoista      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen      |  -4,2 |  42,5 |   -2,3 |   0,0 |   42,4 |
| toimintojen tulos    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |   9,6 |  88,5 |   7,0 |   14,5 |   72,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos    |  -0,6 |   0,0 |   -1,5 |   7,8 |   5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |  -0,1 |   0,0 |   -0,2 |   -0,7 |   -1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut    |  -0,7 |   0,0 |   -1,7 |   7,1 |   3,8 |
| laajan tuloksen erät  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos   |   8,9 |  88,5 |   5,3 |   21,6 |   76,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |  0,13 |  1,21 |   0,10 |   0,20 |   0,99 |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,19 |  0,63 |   0,12 |   0,20 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,06 |  0,58 |  -0,03 |   0,00 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,13 |  1,21 |   0,10 |   0,20 |   0,99 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,19 |  0,63 |   0,12 |   0,20 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,06 |  0,58 |  -0,03 |   0,00 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  172,5 |  180,3 |   184,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |   99,2 |  101,1 |   101,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   7,1 |   7,4 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   16,2 |   15,3 |   17,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  295,0 |  304,1 |   309,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   77,7 |  128,0 |   104,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  137,0 |  182,5 |   91,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   23,5 |   23,6 |   36,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   7,9 |   5,1 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  246,1 |  339,2 |   285,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  541,1 |  643,3 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat            |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  252,4 |  319,0 |   305,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   72,4 |   17,3 |   77,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   9,8 |   11,4 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   6,6 |   7,7 |    7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   18,5 |   20,9 |   21,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |  107,3 |   57,3 |   114,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   40,6 |   87,1 |   36,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   10,4 |   5,5 |   22,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   46,9 |   68,9 |   50,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   83,5 |  105,5 |   66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  181,4 |  267,0 |   175,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  541,1 |  643,3 |   594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |   41.9 |   97,5 |   85,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |   9.2 |   -4,4 |   55,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |  -16,5 |  -32,9 |   -39,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -3,5 |   -6,2 |   -6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,8 |   1,1 |    1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   31,9 |   55,1 |   95,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |  -12,7 |  -23,8 |   -39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   3,1 |   0,1 |    0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,0 |   0,1 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   -9,6 |   52,8 |   38,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot ja takaisinmaksut     |   -4,0 |   -5,1 |   19,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -62,1 |  -102,5 |  -102,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto           |    - |    - |   -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -1,5 |   -1,5 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |  -67,6 |  -109,1 |   -86,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,0 |   0,0 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |  -45,3 |   -1,2 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   53,2 |   6,3 |    6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   7,9 |   5,1 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |  -45,3 |   -1,2 |   46,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR | Osake |Ylikurssi-| Muut  | Omat  | Kertyneet| Edellisten| Yhteensä|
|    | pää- |  rahast |rahastot| osakkeet| muunto- |  tilikau-|     |
|    | oma |     |    |     |   erot |   sien |     |
|    |    |     |    |     |     |  voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 | 50,2   | 0,8  | -1,2  | -16,4  | 125,8   | 305,6  |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |    |     |     |      |     |
| 2008 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  | -0,1  |     | 0,6   | 9,6    | 8,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |     |     | -62,1   | -62,1  |
| (0,85 euroa/osake)        |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut      | 0,0  |     |     | 0,0    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 | 50,2   | 0,7  | -1,2  | -17,0  | 73,3   | 252,4  |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 30.9. |    |     |    |     |     |      |     |
| 2009 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 | 50,2   | 2,2  | -    | -24,1  | 158,3   | 333,0  |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 31.12.|    |     |    |     |     |      |     |
| 2007 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  | 0,0  |     | 0,0   | 88,5   | 88,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot         |     |     | -102,5  | -102,5 |
| (1,40 euroa/osake)        |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut      | 0,1  |     | -0,1   | 0,0    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma  | 146,4 | 50,2   | 2,3  | -    | -24,2  | 144,3   | 319,0  |
| pääoma|    |     |    |     |     |      |     |
| 30.9. |    |     |    |     |     |      |     |
| 2008 |    |     |    |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2008 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla     
listattuja muutoksia. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla    
IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta     
osavuosikatsaukseen.                              

IAS1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen                  

Konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia 
1.1.2009 alkaen. IAS 1 -standardin muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä
tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaan. 

IFRS 8 Liiketoimintasegmentit                          

IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdolle     
toimitettuun sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin          
laskentaperiaatteisiin.                             

Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen liiketoimintojen ja     
maantieteellisten alueiden pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.9.2008
julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavat segmentit ovat 
Talotekniikka - Eurooppa, Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä         
Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. Segmenttien riskit ja tuotot eroavat     
markkina- ja liiketoimintaympäristön, tuotetarjonnan, palveluiden sekä     
asiakasrakenteen osalta.                            

Talotekniikka - Eurooppa vastaa talotekniikan liiketoiminnoista Euroopassa sekä 
vientitoiminnoista niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, joissa Uponorilla ei  
ole omaa toimintaa. Talotekniikka - Pohjois-Amerikka vastaa talotekniikan    
liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa.  
                     
Talotekniikka Uponorissa tarkoittaa lähinnä asuin-, liike- ja julkisten     
rakennusten lämmitys-, viilennys- ja käyttövesiputkijärjestelmiä. Talotekniikan 
asiakaskunta koostuu pääosin LVI-asennusliikkeistä ja rakennusyhtiöistä.    

Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat vastaa yhdyskuntateknisistä liiketoiminnoista 
Pohjoismaissa. Sen tuotteita ja palveluja, kuten kunnallisteknisiä       
painevesiputkistoja sekä viemäröinti- ja jätevesijärjestelmiä, myydään     
kunnallistekniikan uudis- tai korjausrakentamista harjoittaville laitos- ja   
yritysasiakkaille.                               

Muut -segmentti sisältää konsernitoiminnot sekä sellaiset yhtiöt, joissa ei ole 
liiketoimintaa.                                 

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta kohdistuvat lähinnä     
liiketoimintayksiköiden liikevaihto- ja liikevoittolukuihin sekä liikevoittoon 
kohdistuvien kustannustekijöiden seurantaan ja operatiivisen nettokäyttöpääoman 
määrään. Konsernin resursseja johdetaan muun muassa kohdentamalla investointeja 
liiketoimintatarpeiden pohjalta sekä mitoittamalla henkilöstön määrä ja     
osaaminen vastaamaan liiketoimintaprosessien tarpeita.             

Segmenttien yhdistely perustuu konsernin laadintaperiaatteisiin. Segmenttien  
välinen liiketoiminta on markkinaperusteista ja kaikki segmenttien väliset   
myynnit sekä sisäiset katteet eliminoidaan konsolisoinnin yhteydessä.      

Vuoden 2008 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  
Tuloslaskelmaerät sisältävät segmentin jatkuvat toiminnot ja tase-erät     
muodostuvat kunkin tilinpäätöshetken konsernirakenteen mukaisesti. Vuonna 2008 
jatkuviin toimintoihin ei sisältynyt yhdyskuntatekninen liiketoiminta Saksassa, 
joka myytiin huhtikuussa eikä yhdyskuntatekninen liiketoiminta Brittein     
saarilla, jonka myynti saatettiin päätökseen kesäkuussa.            

Segmenttien varat sisältävät tase-erät, jotka ovat joko suoraan tai       
perustellusti kohdistettavissa liiketoimintasegmenteille. Varat koostuvat    
pääasiassa korottomista varoista kuten aineellisista ja aineettomista      
käyttöomaisuushyödykkeistä, vaihto-omaisuudesta, toimintaan liittyvistä     
siirtyvistä eristä sekä myyntisaamisista ja muista saamisista. Konsernin    
ulkoiset pitkäaikaiset saatavat, rahavarat sekä korolliset velat sisältyvät   
pääasiassa segmenttiin Muut.                          

--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   12,7 |   23,8 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   2,3 |   3,2 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   23,4 |   23,6 |   31,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   3,2 |   5,3 |    5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 463 |  4 353 |   4 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 334 |  3 934 |   3 678 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             | 160 000 |    - |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %            |   0,2% |    - |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %             |   0,2% |    - |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1-9/2009          | 1-9/2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  370,4 |   1,1 |  371,5 |  501,1 |   1,7 |  502,8 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  80,9 |    - |  80,9 |   99,6 |    - |   99,6 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  108,4 |   3,0 |  111,4 |  149,6 |   5,5 |  155,1 |
| tekniikka -  |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -4,1 |  -4,1 |    - |   -7,2 |   -7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  559,7 |    - |  559,7 |  750,3 |    - |  750,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 7-9/2009          | 7-9/2008            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  128,2 |   0,4 |  128,6 |  161,6 |   0,7 |  162,3 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  29,4 |    - |  29,4 |   38,2 |    - |   38,2 |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Pohjois-   |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  37,8 |   1,4 |  39,2 |   49,3 |   2,1 |   51,4 |
| tekniikka -  |     |     |     |     |     |     |
| Pohjoismaat  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -1,8 |  -1,8 |    - |   -2,8 |   -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  195,4 |    - |  195,4 |  249,1 |    - |  249,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 1-12/2008           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  632,7 |   2,6 |  635,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  130,8 |    - |  130,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |  185,7 |   6,4 |  192,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |    - |   -9,0 |   -9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  949,2 |    - |  949,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-9/ |  1-9/ |   7-9/ |   7-9/ |  1-12/ |
|             |  2009 |  2008 |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |  22,4 |  66,6 |   8,5 |   20,5 |   65,6 |
| Eurooppa        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |   0,7 |   2,4 |   4,2 |   1,6 |  -16,0 |
| Pohjois-Amerikka    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka -  |  12,4 |  11,2 |   5,9 |   4,0 |   10,0 |
| Pohjoismaat       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |  -6,5 |  -9,0 |   -1,3 |   -3,4 |   -9,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      |  -0,1 |  -0,1 |   0,2 |   0,1 |   1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  28,9 |  71,1 |   17,5 |   22,8 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   11,3 |   11,4 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   4,6 |   4,1 |   5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   4,0 |   4,4 |   5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   3,1 |   3,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,4 |   0,3 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   23,4 |   23,2 |   31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   4,8 |   11,1 |   16,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   3,1 |   8,2 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   3,5 |   2,0 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   1,3 |   2,5 |   3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   12,7 |   23,8 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  415,0 |  470,5 |  417,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  111,4 |  120,3 |  121,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   82,1 |   91,5 |   67,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  459,5 |  518,2 |  611,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -526,9 |  -557,2 |  -623,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  541,1 |  643,3 |  594,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  276,6 |  315,9 |  290,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   65,4 |   75,9 |   90,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   68,0 |   76,8 |   59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  430,0 |  429,7 |  490,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -551,3 |  -574,0 |  -641,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  288,7 |  324,3 |  289,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  2 464 |  2 830 |  2 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   422 |   560 |   532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat      |   515 |   623 |   605 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    62 |    67 |    66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  3 463 |  4 080 |  4 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä         |   28,9 |   71,1 |   51,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   9,8 |   4,6 |   10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja        |   19,1 |   66,5 |   41,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   7,4 |   8,6 |    7,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                 |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   9,3 |   7,6 |    9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   7,1 |    7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   29,0 |   33,5 |   31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |Nimellis-| Käypä  |Nimellis-| Käypä  | Nimellis-| Käypä  |
|        |  arvo | arvo  | -arvo | arvo   | -arvo  | arvo   |
|        |  30.9. | 30.9.  | 30.9.  | 30.9.  | 31.12.  | 31.12.  |
|        |  2009 | 2009  | 2008  | 2008   | 2008   | 2008   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta-   |  95,7 |   0,3 |  103,2 |   2,8 |  128,9 |   7,7 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-   |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke-   |   7,2 |  -1,7 |   5,9 |   1,0 |   7,4 |   -1,5 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -       |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-   |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LOPETETUT TOIMINNOT                               
Vuonna 2008 tapahtuneet yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myynnit Brittein   
saarilla ja Saksassa on käsitelty IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuina  
toimintoina.                                  

Vuonna 2009 konsernin lopetetuissa liiketoiminnoissa on kirjattiin vuoden    
toisella ja kolmannella neljänneksellä 4,2 milj. euron edestä myydyn      
liiketoiminnan jälkikustannuksia Irlannissa. Ne liittyvät kesällä 2008 myydyn  
kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen tehtaan odotettua suurempiin  
ympäristön puhdistuskustannuksiin.                       


--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                |    - |   8,9 |    8,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |   4,1 |   9,9 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -4,1 |   -1,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   0,1 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |   -4,2 |   -1,0 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos lopetettujen toimintojen myynnistä  |    - |   43,5 |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    - |    - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntivoitto lopetetuista toiminnoista   |    - |   43,5 |   43,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto lopetetuista       |   -4,2 |   42,5 |   42,4 |
| toiminnoista                |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta lopetetuista toiminnoista    |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -4,6 |   -3,6 |   -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Myytyjen varojen kirjanpitoarvo                         
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |    - |   33,7 |   33,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |    - |   1,9 |    1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |    - |   17,8 |   17,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      |     |   25,1 |   25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |    - |   1,1 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |    - |   79,6 |   79,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka          |    - |   3,1 |    3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |    - |   4,3 |    4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   |    - |   33,2 |   33,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä               |    - |   40,6 |   40,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarat                 |    - |   39,0 |   39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteisenä saatu kauppahinta        |    - |   77,5 |   77,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjen liiketoimintojen rahavarat    |    - |   1,1 |    1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtavaikutus             |    - |   76,4 |   76,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

Käteisenä saadun kauppahinnan lisäksi kaupasta kirjattiin 5,0 miljoonan euron  
lainasaaminen. Kokonaiskauppahinta liiketoimintojen myynneistä oli 82,5 MEUR.  


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   1.3 |   1,7 |    2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa      |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0.1 |   0,1 |     - |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2009 |   2008 |   2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |   0,13 |   1,21 |   0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |   0,19 |   0,63 |   0,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |  -0,06 |   0,58 |   0,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   5,2 |   9,5 |    5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % (p.a.)       |   4,6 |   36,2 |   22,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)    |   7,1 |   36,9 |   22,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   46,6 |   49,6 |   51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   41,7 |   31,1 |   19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  105,1 |   99,3 |   60,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,46 |   4,36 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,46 |   4,36 |   4,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |   6,80 |   8,21 |   6,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |  12,90 |  18,91 |   18,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |   9,01 |  12,67 |   12,04 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  35 500 |  87 076 |  99 227 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   320 |  1 104 |   1 195 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          

Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

    Tulos ennen veroja - tuloverot	 
=	--------------------------------------	x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo                    Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

	Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut               
  =	-------------------------------------  x 100              
	Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo                Omavaraisuusaste, %                               

	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          
=	---------------------------------------	x 100                
	Taseen loppusumma - saadut ennakot                       Nettovelkaantumisaste, %                            

	Korollinen nettovelka                             
=	---------------------------------------	x 100                
	Oma pääoma + vähemmistöosuus                          Korolliset nettovelat                              

=	Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit    Tulos/osake (EPS)                                

	Kauden tulos                                  
=	---------------------------------------------                
    Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia
    osakkeita Oma pääoma/osake	                                

	Oma pääoma                                   
=	-------------------------------------                     
	Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa                  


Osakkeen keskikurssi                              

	Osakkeiden euro-määräinen vaihto                        
=	----------------------------                         
	Osakkeiden kpl-määräinen vaihto