Uponor käynnistää uudet YT-neuvottelut Ruotsissa ja jatkaa säästötoimia

Uponor Oyj 		
Pörssitiedote			
8.1.2009 14.00 EET                


Uponor käynnistää uudet YT-neuvottelut Ruotsissa ja jatkaa säästötoimia     

Uponor käynnistää Ruotsin Virsbossa yt-neuvottelut, jotka koskevat yhteensä 52 
yhtiön palveluksessa olevan työntekijän työsuhteen päättämistä. Suunnitelmat  
ovat jatkoa viime vuonna toteutetuille vähennyksille. Henkilöstön vähennystarve 
on kasvanut rakennusalan kysynnän heikettyä edelleen sekä Pohjoismaissa että  
muualla Euroopassa, joihin Virsbon tehdas toimittaa tuotteitaan.        

Marraskuussa Uponor ilmoitti käynnistäneensä neuvottelut henkilöstön      
sopeuttamisesta Espanjassa vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Neuvottelujen
tuloksena Uponorin henkilökunnasta Espanjassa poistui vuodenvaihteessa 65    
henkilöä, joista 10 oli määräaikaisia sopimuksia.                

Uponorin johdon mukaan voimakkaat säästötoimet ja niihin liittyvät       
henkilöstövähennykset ovat välttämättömiä tässä talouden tilanteessa, joka on  
eritoten vaikuttanut rakentamisaktiviteettiin ja siten Uponorin tuotteiden   
kysyntään.                                   Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
Puh. 020 129 2852                                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista   
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 4 000 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto (pro forma) vuonna 2007 oli 1 050 miljoonaa euroa. Uponorin osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. http://www.uponor.com