Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Uponor Oyj 	Pörssitiedote	10.2.2009 13.05                  


Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009     

- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa     
osakkeelta. Osinko maksetaan 31.3.2009.                     
- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen 
sen nykyiset jäsenet.                              
- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 3 500 000  
oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista  
osakkeista.                                   

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 25.2.2009. Kutsu yhtiökokoukseen, joka  
pidetään 18.3.2009, julkaistaan samana päivänä.                 


Hallituksen kaikki esitykset yksityiskohtineen on listattu alla:        

- Taseen osoittaman voiton käyttäminen                     
ja osingonjaosta päättäminen                          

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
23.3.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2009.                  

- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                 

Hallituksen 23. joulukuuta 2008 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa, että    
hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja
saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron    
vuosipalkkion. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan 
markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.        
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista  
aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. 
Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen valiokuntien jäsenille   
maksetaan kultakin kokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 
1 200 euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan    
ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa  
noin 36,9 prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa    
ehdotusta.                                   

- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
viisi.                                     

- Hallituksen jäsenten valitseminen                       

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen  
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe  
Nordin ja Rainer S. Simon. Osakkeenomistajien ryhmittymä, joka edustaa noin 36,9
prosenttia osake- ja äänimääristä on ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.    

- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                    

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio    
tilintarkastajan laskun mukaan.                         

- Tilintarkastajan valitseminen                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se tulee valituksi, päävastuulliseksi  
tilintarkastajaksi vaihdetaan KHT Lasse Holopainen.               

- Valtuutus hallitukselle hankkia                        
yhtiön omia osakkeita                              

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhden (1) vuoden aikana
yhtiökokouspäivästä lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla.                          

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman 
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista    
osakkeista.                                   

Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin        
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä  
NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden    
hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan    
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa  
järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, 
muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta 
alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.               


Lisätiedot:                                   
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835                  


Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
Puh. 020 129 2852                                


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.com                                 Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista   
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan    
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja   
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.    
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin    
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan   
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com