Uponor perustaa uudelleen hallituksen valiokunnat

Uponor Oyj		Sijoittajauutinen 	29.4.2009
	
Uponor perustaa uudelleen hallituksen valiokunnat

Uponor Oyj:n hallitus teki tänään päätöksen perustaa uudelleen aiemmat
tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan loogisena jatkona joulukuussa 2008
tehdyille päätöksille. 

Molemmilla valiokunnilla on sama työjärjestys kuin ennenkin.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme (puheenjohtaja)
ja Jorma Eloranta. 

Nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan myöhemmin. Uponor aikoo poiketa Suomen
hallinnointikoodisuosituksesta ja pyytää kolmea suurinta omistajaa (31.7.2009
tilanteen mukaan) kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Jäsenet
valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi hallitus nimitti hallituksen
puheenjohtajan nimitysvaliokunnan asiantuntijajäseneksi. 

Hallitus katsoo, että yhtiön omistajarakenne huomioiden osakkeenomistajien etua
ja läpinäkyvyyden tavoitetta palvelee parhaiten sellainen malli, jossa
suurimmat osakkeenomistajat nimittävät nimitysvaliokunnan jäsenet. 

Hallitus päätti myös, että se vastaa itse palkitsemisvaliokunnan tehtävistä,
jolloin erillistä palkitsemisvaliokuntaa ei tarvita. 

Hallitus ja sen valiokunnat esitellään yhtiön verkkosivuilla os. www.uponor.com
> Sijoittajat > Hallinto. Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com