Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2008: Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa

Uponorin tilinpäätöstiedote 1-12/2008

Uponor jäi tavoitteista markkinoiden hiipuessa

•	Koko vuoden liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät rakennusalan kysynnän
hiljennyttyä 
•	Q4 2008: liikevaihdon ja kannattavuuden lasku jyrkkeni vuoden loppua kohti 
•	Liikevaihto* 1-12: 949,2 (2007: 1 047,4) milj. euroa, muutos -9,4 %
•	Liikevoitto 1-12: 51,2 (135,7) milj. euroa, muutos -62,3 %
•	Yhtiön osakekohtainen tulos 0,99 (1,39) euroa
•	Vuonna 2009 liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta ja tilikauden
2009 tuloksen arvioidaan olevan positiivinen 
•	Hallituksen osinkoesitys 0,85 euroa/osake

(* Ellei erikseen mainittu, luvut koskevat jatkuvia toimintoja.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi katsauskautta:
•	Vuoden 2008 markkinakehitys jää aikakirjoihin poikkeuksellisen voimakkaan ja
laajan kysynnän laskun vuoksi. Uponorin taloudellinen kehitys jäi kauas
tavoitteista, mutta onnistuimme kustannussäästöjen ja tarkan seurannan ansiosta
säilyttämään tuloksen kohtalaisella tasolla. 
•	Liikevoittomme säilyi noin 8 prosentissa liikevaihdosta, jos kertaeriä ei
lasketa mukaan, mikä näin vaikeassa markkinatilanteessa on varsin tyydyttävä
taso. 
•	Keskityimme loppuvuodesta pitkälti nettokäyttöpääoman hallintaan ja
onnistuimme säilyttämään kassavirran hyvällä tasolla. Vuoden päättyessä sekä
varastomme että saatavien määrä olivat ennätyksellisen alhaalla. 
•	Jatkamme panostuksia strategisiin kehityshankkeisiin lähes entiseen tapaan.
Eteneminen monikerrostalosegmentissä sujuu hyvin, ja myös uudet
viilennysjärjestelmämme ovat myötätuulessa. Asiakkaiden kiinnostus niitä kohti
on alkanut kasvaa, samalla kun erilaiset ympäristösäädökset luovat niille
kilpailuetua. 

Osinkoesitys
Uponorin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 0,85 euroa
osakkeelta, yhteensä 62,1 miljoonaa euroa eli 85,7 prosenttia tilikauden
tuloksesta. Osinkoesityksen seurauksena yhtiön nettovelkaantumisasteen
arvioidaan vuonna 2009 säilyvän yhtiön pitkän tähtäyksen taloudellisten
tavoitteiden mukaisena eli välillä 30 - 70. Viime vuonna Uponor jakoi osinkona
1,40 euroa osakkeelta. Esitysaineisto ja webcast-esitys
Tulosjulkistukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun
jälkeen esillä os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto. 

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään
tänään klo 14.00 (Lontoo 12.00, New York 07.00). Esitykseen johtava linkki on
sivulla www.uponor.com. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen os. ir@uponor.com.
Esityksen voi katsoa myös nauhoitteena viimeistään klo 18 jälkeen os.
www.uponor.com.