Uponorin uuden segmenttijaon mukaiset pro forma -luvut vuodesta 2008

Uponor Oyj	Pörssitiedote		22.4.2009


Uponorin uuden segmenttijaon mukaiset pro forma -luvut vuodesta 2008

Uponorin segmenttirakenne muodostuu 1.1.2009 alkaen maantieteellisten alueiden
ja liiketoimintojen pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.9.2008
julkaistun uuden organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä
ovat: 
-	Talotekniikka - Eurooppa 
-	Talotekniikka - Pohjois-Amerikka sekä 
-	Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. 

Yhtiö on soveltanut 1.1.2009 alkaen uutta IFRS 8:n mukaista
Liiketoimintasegmentit-standardia. Vuoden 2008 pro forma -luvut on laadittu
noudattaen uusia säännöksiä. 

Uudet laadintaperiaatteet ja uuden segmenttirakenteen mukaiset pro forma -luvut
vuodesta 2008 vuosineljänneksittäin on luettavissa ja imuroitavissa yhtiön
www-sivuilla os. www.uponor.com > Sijoittajat.  Luvut ovat
tilintarkastamattomia. 


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com