Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj  18.3.2009

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2008 osingoksi 
0,85 euroa/osake. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet. Yhtiökokous
hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, mukaan lukien valtuutuksen hankkia
enintään 3,5 milj. omaa osaketta. 

Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2008
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille. 

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi totesi, että hallitus ei tässä
vaiheessa suunnittele osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämistä. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2009, ja osinko maksetaan 31.3.2009.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi oik.lis. ja varatuomari
Juhani Erma. 

Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen sen viisi entistä jäsentä, eli Jorma Eloranta,
Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer
S. Simon. 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven
ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka nimeää uudeksi
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KTM Lasse Holopaisen. Holopainen on KPMG
Oy Ab:n hallituksen jäsen ja toimii päävastuullisena tilintarkastajana useissa
pörssiyhtiöissä. Hän on osallistunut Uponor-konsernin tilintarkastukseen
vuodesta 2006 alkaen. Hän ei omista Uponor Oyj:n osakkeita. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan, eli puheenjohtaja saa 71 000
euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n
osakkeina ja loput rahana. 

Hallituksen valiokuntien jäsenille päätettiin maksaa kultakin
valiokuntakokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 1 200
euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalle jäsenelle. 

Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden aikana omien osakkeiden
hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus voi
hankkia enintään 3,5 miljoonaa osaketta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän
kurssiin. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 


Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin julkiseen rakentamiseen.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 800 henkilöä 27 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2008 oli 950 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com