Uponorilta pro forma -segmenttiluvut vuodesta 2009

Uponor Oyj		Pörssitiedote			22.4.2010


Uponorilta pro forma -segmenttiluvut vuodesta 2009

Uponorin taloudellisen raportoinnin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen
muodostunut maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen pohjalta
määritellyistä kolmesta segmentistä 1.10.2008 käyttöön otetun
organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä ovat olleet: 
• Talotekniikka - Eurooppa 
• Talotekniikka - Pohjois-Amerikka
• Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. 

Rakenne säilyy edelleen pääosin samanlaisena, mutta vuoden 2010 alusta sitä on
tarkennettu siten, että Eestin ja Latvian raportointi jaetaan talotekniikkaan
ja yhdyskuntatekniikkaan, kun aiemmin kaikki Baltian luvut raportoitiin
segmentissä Talotekniikka - Eurooppa. Lisäksi Yhdyskuntatekniseen
liiketoimintaan sisältyneet ilmanvaihto- ja maalämpötuoteryhmät on siirretty
Talotekniikka-segmenttiin. 

Kyseisten muutosten euromääräinen vaikutus segmenttien kokoihin on pieni.

Raportoitavien segmenttien nimet ovat nyt seuraavat:
• Talotekniikka - Eurooppa 
• Talotekniikka - Pohjois-Amerikka
• Yhdyskuntatekniikka. 

Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiin jää edelleen pieniä määriä
yhdyskuntateknistä tuotemyyntiä joihinkin Koillis-Euroopan maihin. Niiden
määrällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen. 

Segmenttien vuoden 2009 pro forma -luvut sisältävät taulukot ovat xls-muodossa
saatavilla yhtiön verkkosivuilta os. www.uponor.com > Sijoittajat > IR-aineisto
ja uutiset. 


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852 


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.com


Uponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
viilennysratkaisut sekä käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin
julkiseen rakentamiseen. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 300 henkilöä
30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 730 miljoonaa euroa. Uponorin
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com