Uponorin kannattavuus parani kysynnän elpyessä

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-6/2010    12.8.2010            
                           

Uponorin kannattavuus parani kysynnän elpyessä                 

- Talotekniikan kysynnän elpyminen paransi kannattavuutta - yhdyskuntatekniikan 
kehitys edelleen vaisua                             
- Huhti-kesäkuun liikevaihto 204,6 milj. euroa, kasvua 5,9 %; liikevoitto 18,8, 
milj. euroa, kasvua 51,4 %                           
- Tammi-kesäkuun liikevaihto 362,0 (364,3) milj. euroa, muutos -0,6 %      
- Tammi-kesäkuun liikevoitto 20,3 (11,4) milj. euroa, muutos +77,3 %      
- Tammi-kesäkuun osakekohtainen tulos 0,12 (0,07) euroa             
- Sijoitetun pääoman tuotto 9,0 % (4,1 %); nettovelkaantumisaste 54,3 % (55,4 %)
- Liiketoiminnan rahavirta -19,0 (-2,8) milj. euroa               
- Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan                    

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:           

- Taloteknisen liiketoimintamme vahva eteneminen Euroopassa jatkui.       
Toteutettujen uudistusten ja rakennemuutosten ansiosta liiketoiminnan      
kannattavuus nousi lähelle lamaa edeltävää tasoa, vaikkakin pienemmällä     
liikevaihdolla.                                 

- Toisen neljänneksen kysyntä ei kokonaisuudessaan vastannut niitä odotuksia,  
joita talven jälkeen piristynyt markkinatunnelma toi mukanaan.         
Yhdyskuntatekniikassa hankkeiden alhainen määrä oli pettymys.          

- Vaikka asuntorakentamisen vilkastumisesta on jo näkynyt lukuisia merkkejä eri 
maissa, emme vielä usko kysynnän lähtevän kehittymään vakaasti. Valppaus ja   
varautuminen moniin erilaisiin haasteisiin on edelleen paikallaan.       


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.    

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään    
torstaina 12.8. klo 10.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen    
ir@uponor.com. 

Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen sivulta
www.uponor.fi > Sijoittajat. 

Uponor Oyj julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksen tiistaina 26.10.2010.  
Suljetun ikkunan aikana 1.-26. lokakuuta yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä,  
liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai    
kuluvan tilikauden tapahtumista.                        Markkinat                                    

Luottamus rakentamisen piristymiseen, josta oli merkkejä nähtävillä jo vuoden  
ensimmäisellä neljänneksellä, vahvistui jonkin verran huhti-kesäkuun aikana,  
vaikka kehitys on ollut poukkoilevaa ja eri maiden välillä on huomattavia eroja.
Maailman rahoitusmarkkinoiden yllättävät häiriöt kevään ja alkukesän aikana   
yhdessä valtioiden elvytystoimien vähenemisen kanssa ovat heikentäneet yritysten
ja kuluttajien luottamusta tulevaisuuteen. Tämä on vaikuttanut muun muassa   
rakennusalan kysyntään joillakin markkina-alueilla.               

Selvimmin tämä kehitys näkyi Pohjois-Amerikassa, jossa asunnonostajien     
verovähennysoikeuden päättyminen huhtikuussa kiihdytti talokauppoja ennen    
määräajan umpeutumista. Samanaikaisesti kuitenkin jakelutie alkoi supistaa   
varastojaan ennakoidessaan kysynnän heikkenemistä. Rakentamisen elpymistä    
hidasti myös Yhdysvaltain kansantalouden odotettua hitaampi toipuminen lamasta. 
Kanadassa kysyntä jatkui verrattain vahvana vuoden ensimmäisen neljänneksen   
tapaan.                                     

Keski-Euroopassa ja sen suurimmalla markkina-alueella Saksassa         
asuntorakentamisen kysyntä kehittyi myönteisesti ja alkuvuoden aikana kovan   
talven vuoksi menetetty liikevaihto saatiin pääosin takaisin. Uponorille tärkeän
liike- ja julkisen rakentamisen tilauskannan kehitys jäi vaatimattomaksi.    
Pohjoismaissa alkuvuonna havaittu talotekniikan kysynnän piristyminen jatkui  
edelleen, mikä näkyi kysynnän voimakkaana kasvuna Suomessa ja Ruotsissa. Myös  
joissakin Itä-Euroopan maissa, hyvinä esimerkkeinä Venäjä ja Puola,       
markkinatunnelmat olivat selvästi paremmat kuin vuosi sitten, mutta esimerkiksi 
Baltiassa ja Kaakkois-Euroopassa rakentaminen ei vielä lähtenyt kasvuun. Muualla
Euroopassa kysynnässä ei tapahtunut suuria muutoksia viime vuoden vastaavaan  
jaksoon verrattuna. Espanjassa kysynnän kehitys jatkui pääosin negatiivisena:  
rakennuslupien määrä laski edelleen viime vuoden alhaiselta tasolta mutta    
asuntojen myynti oli kohtalaisella tasolla alkuvuoden tapaan. Myös joitakin   
liike- ja julkisen rakentamisen hankkeita on jo alettu käynnistää isoissa    
kaupungeissa.                                  

Yhdyskuntatekniikan kysyntä palautui ankaran talven aiheuttamasta        
notkahduksesta, mutta jäi odotettua heikommalle tasolle valtion ja kuntien   
rahoittamien hankkeiden vähetessä.                       


Liikevaihto                                   

Uponor-konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa kasvoi 5,9 prosenttia nousten   
204,6 (193,3) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi molemmissa           
talotekniikkasegmenteissä; suhteellisesti kasvu oli nopeinta Pohjois-Amerikan  
talotekniikkasegmentissä.                            

Markkinatilanteen vahvistuminen toisella neljänneksellä heijastui liikevaihtoon 
kaikissa Uponorin suurimmissa toimintamaissa, joissa kehitys edellisvuoteen   
verrattuna oli parempaa kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkainta     
koheneminen oli (euroissa mitattuna) Yhdysvalloissa ja Kanadassa sekä Norjassa 
ja Ruotsissa. Ilahduttavaa oli myös se, että parin viime vuoden aikana     
toimintansa käynnistäneet uudet maayksiköt ja toimipisteet paransivat      
liikevaihtoaan selvästi viime vuoteen verrattuna, mikä luo hyvät edellytykset  
tulevalle kasvulle.                               

Euroopan talotekniikassa liikevaihto Pohjoismaissa kasvoi voimakkaasti.     
Keski-Euroopan liikevaihto supistui pitkälti Alankomaiden heikon kysynnän ja  
Saksan OEM-liikevaihdon laskun vuoksi. Muiden maiden talotekniikkamyynti oli  
lähellä edellisvuoden tasoa.                          
Markkinoiden elpymisen ohella talotekniikan liikevaihtoa kasvattivat parin viime
vuoden aikana esiteltyjen uusien tuotteiden piristämä kysyntä etenkin      
sisäilmastoratkaisuissa, joissa Uponorin energiatehokkaat ja          
ympäristöystävälliset ratkaisut herättivät asiakkaiden kiinnostusta.      
Käyttövesijärjestelmissä korjausrakentamiseen tarjotut ratkaisut menestyivät  
hyvin etenkin Pohjoismaissa. Pohjois-Amerikassa käyttövesijärjestelmien osuus  
myynnistä kasvoi, koska suuri osa varsinkin Yhdysvalloissa rakennetuista uusista
asunnoista oli matalan hintaluokan asuntoja, joissa lattialämmityksen osuus ei 
ole niin vahva kuin isommissa ja kalliimmissa asuintaloissa.          

Yhdyskuntateknisen kysynnän hiljenemisen vuoksi vaikean talven aiheuttamaa   
liikevaihdon laskua ei juurikaan saatu takaisin. Kysynnän laskun myötä     
hintakilpailu koveni, minkä seurauksena joidenkin hankkeiden kannattavuus    
arvioitiin niin heikoksi, että Uponor ei halunnut lähteä niihin mukaan. Tämä  
syvensi osaltaan yhdyskuntatekniikan liikevaihdon laskua.            

Valuuttakurssien vaikutus konsernin huhti-kesäkuun liikevaihdon muutokseen   
edellisvuodesta oli 7,4 milj. euroa.                      

Liikevaihdon jakautuminen, huhti-kesäkuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   4-6/2010 |   4-6/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    130,9 |    125,3 |    4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     33,5 |     26,5 |    25,9 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     42,5 |     36,5 |   16,3 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     42,6 |     42,8 |    -0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -2,4 |     -1,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    204,6 |    193,3 |    5,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Toisella neljänneksellä piristyneen taloteknisen liikevaihdon kasvun ansiosta  
konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto lähes saavutti edellisvuoden  
tason. Kehitystä jarrutti kuitenkin yhdyskuntatekniikan odotettua alhaisempi  
liikevaihto ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.                 

Valuuttakurssien vaikutus konsernin tammi-kesäkuun liikevaihdon muutokseen   
edellisvuodesta oli 10,2 milj. euroa.                      

Liikevaihdon jakautuminen, tammi-kesäkuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-6/2010 |   1-6/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    242,9 |    240,9 |    0,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     58,0 |     51,5 |    12,5 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     76,1 |     68,8 |   10,5 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     64,5 |     74,2 |   -13,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -3,4 |     -2,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    362,0 |    364,3 |    -0,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Viime vuosien rakennemuutokset ja toimitusketjun kustannustehokkuuden lisääminen
vahvistivat Uponorin kannattavuutta selvästi, kun liikevaihdon kasvaessa    
kiinteät kustannukset säilyivät pääosin ennallaan. Tämä kehitys näkyy      
erityisesti Euroopan talotekniikan kannattavuuden paranemisena.         

Konsernin toisen vuosineljänneksen bruttokate nousi 80,7 (71,7) milj. euroon.  
Sen hienoiseen paranemiseen vaikuttivat toteutetut hinnankorotukset sekä    
materiaalikustannusten lasku suhteessa liikevaihtoon.              

Yhdyskuntatekniikan heikko kehitys johtuu pääasiassa vähäisemmästä myynnistä ja 
siitä, että raaka-ainehintojen nousua ei täysin ehditty siirtää myyntihintoihin.
Talotekniikan kannattavuutta Euroopassa rasittivat kahden varaston sulkemisen  
kustannukset. Pohjois-Amerikassa suurempi liikevaihto ja suotuisa        
kustannuskehitys käänsivät liiketuloksen voitolliseksi.             

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon     
huhti-kesäkuussa.                                

Liikevoiton jakautuminen, huhti-kesäkuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   4-6/2010 |   4-6/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     16,4 |     10,7 |    52,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     2,0 |     -0,3 |   876,4 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     2,7 |     -0,5 |   661,3%) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     3,1 |     5,9 |   -47,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -2,7 |     -2,8 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     0,0 |     -1,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     18,8 |     12,4 |    51,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Uponorin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 20,3 (11,4) miljoonaa euroa, kasvua 77,3
prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali koheni 5,6  
prosenttiin vertailukauden 3,1 prosentista. Tammi-kesäkuun kulut olivat     
edellisvuoden tasolla,                             
vaikka niihin vuonna 2010 sisältyy 3,4 milj. euron vaikutus           
valuuttakurssimuutoksista.                           

Huolimatta toisen neljänneksen myönteisestä kehityksestä ankaran talven ja laman
aiheuttama ensimmäisen neljänneksen heikko tuloskehitys painaa vielä selvästi  
ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa.                    

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevoittoon     
tammi-kesäkuussa.                                

Liikevoiton jakautuminen, tammi-kesäkuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-6/2010 |   1-6/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     25,4 |     14,0 |    81,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     0,2 |     -3,5 |   104,5 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     0,2 |     -4,6 |   104,6%) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     -0,9 |     6,4 |   -114,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     -4,6 |     -5,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     0,2 |     -0,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |     20,3 |     11,4 |    77,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------

Toisella neljänneksellä konsernin lopetettuihin liiketoimintoihin sisältyy   
myynnissä olevan tehdaskiinteistön maaperän puhdistuskuluja. Niiden määrä oli  
0,4 miljoonaa euroa. Maaperän puhdistustyö saatiin katsauskauden aikana     
päätökseen.                                   

Huhti-kesäkuun tulos ennen veroja oli 15,5 (11,4) miljoonaa euroa. Verojen   
tulosvaikutus oli 4,7 (3,2) milj. euroa. Veroaste nousi 30,0 (28,0) prosenttiin.
Katsauskauden voitto oli 10,8 (8,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli  
0,15 (0,12) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,30 (3,38)
euroa, myös laimennettuna.                           


Investoinnit ja rahoitus                            

Katsauskaudella ei käynnistetty merkittäviä investointihankkeita.        
Bruttoinvestointien määrä jäi 5,4 (8,9) milj. euroon, mikä oli selvästi vähemmän
kuin poistot, jotka olivat 15,0 (15,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli
-19,0 (-2,8) milj. euroa. Rahavirta heikkeni vertailukauteen nähden selvästi,  
kun varastoja kasvatettiin kesän kysyntää ennakoiden, kun taas vuonna 2009   
varastoja poikkeuksellisesti pienennettiin heikossa markkinatilanteessa. Myös  
toimitusketjun tehostaminen vähensi varastoihin sitoutunutta pääomaa      
vertailukaudella.                                

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota maksukyvyn turvaamiseen  
kaikissa tilanteissa. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa ja      
toimenpiteitä mahdollisten luottotappioiden välttämiseksi jatketaan. Kehitys on 
näiden osalta ollut myönteistä jakson aikana.                  

Konsernin rahoitusasema on niin ikään säilynyt vakaana. Suomalaiselta      
eläkevakuutusyhtiöltä otettua 80 milj. euron takaisinlainaa oli kesäkuun lopussa
jäljellä 56 milj. euroa. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta 
oli laskettu liikkeelle 61 milj. euroa kauden lopussa. Kahdenvälisiä      
luottolimiittejä oli käytettävissä 190 miljoonaa euroa; nämä olivat kaikki   
nostamatta kauden päättyessä. Kahdenvälisten luottolimiittien maturiteettiä   
pidennettiin katsauskaudella niin, että 70 milj. euron osuus erääntyy vuonna  
2015.                                      

Yhtiön velkaantuneisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla. Korolliset nettovelat, 
joiden määrä oli 130,8 milj. euroa, pienenivät vertailuvuoden 136,8 milj.    
eurosta muun muassa edellisvuotta pienemmän osingon ansiosta. Kassavarat kauden 
lopussa olivat 6,8 milj. euroa (1.1.2010: 13,2 milj. euroa; 31.3.2010: 6,3 milj.
euroa). Nettovelkaantuminen eli gearing laski 54,3 (55,4) prosenttiin, mikä on 
linjassa tavoitteiden kanssa.                          


Katsauskauden tapahtumia                            

Alkuvuoden markkinointipanostuksia jatkettiin aktiivisesti ja uusia tuote- ja  
järjestelmäratkaisuja ja osaamista esiteltiin asiakkaille monissa eri      
tapahtumissa. Vappuna avatussa Shanghain maailmannäyttelyssä Uponorin ratkaisuja
oli käytössä Madridin ja Suomen osastoilla sekä saksalaisten          
innovaatiopaviljongissa. Maailmannäyttelyn pääteema on parempi kaupunki, parempi
elämä. Uponor esitteli sisäilmasto-osaamistaan ja aurinkoenergialla toteutettua 
viilennystä.                                  

Uponorin ratkaisut olivat mukana myös ensimmäisessä Euroopassa järjestetyssä  
Solar Decathlon -kilpailussa Espanjassa. Tapahtumassa yliopistojoukkueet    
kilpailevat siitä, kuka rakentaa vähiten energiaa kuluttavan asuinrakennuksen, 
joka toimii aurinkoenergialla. Uponorin sisäilmastoratkaisuja hyödyntänyt kohde 
voitti ensimmäisen palkinnon kategorioissa, joissa arvioitiin valmiiden     
ratkaisujen saatavuutta ja niiden tuotteistamista. Lisäksi se sai eniten ääniä 
190 000 kävijän yleisöltä.                           

Toukokuussa Euroopan Unioni vahvisti uuden rakennusten             
energiatehokkuusdirektiivin. Pitkällä aikavälillä sen arvioidaan vaikuttavan  
myönteisesti etenkin Uponorin sisäilmastotuotteiden kysyntään, joiden      
markkinoinnissa energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys ovat keskeisellä   
sijalla.                                    

Espanjassa Uponor teki kiinnostavan markkina-avauksen, kun se sopi johtavan   
kauppaketjun kanssa ruokakauppojen kylmäosastojen varustamisesta        
lattialämmityksellä. Lattialämmitys valittiin, koska kauppaketjun mielestä   
asiakkaat kaikkosivat kylmäosastoilta liian nopeasti; uudella ratkaisulla    
asiakastilat saadaan miellyttävän lämpimiksi. Ratkaisun ympäristöystävällisyyttä
lisää se, että lattia lämmitetään kylmäaltaiden jäähdytyksen hukkaenergialla.  

Suomessa Uponor oli mukana perustamassa Green Building Council Finlandia, joka 
pyrkii edistämään rakennettuun ympäristöön liittyviä kestävän kehityksen    
käytäntöjä.                                   

Uponor julkaisi ensimmäistä kertaa konserninlaajuisia ympäristötietoja     
institutionaalisille sijoittajille kansainvälisessä Carbon Disclosure      
-projektissa, joka pyrkii hidastamaan ilmastonmuutosta kiinnittämällä huomiota 
muun muassa teollisuuden hiilidioksidipäästöihin.                

Saksassa Uponor valittiin sadan innovatiivisimman yhtiön joukkoon Wienin    
yliopiston tekemässä jokavuotisessa pienen ja keskisuuren teollisuuden     
vertailussa. Yhtenä Uponorin hyvän sijoittumisen perusteena oli yhtiön kyky   
kehittää tänä vuonna 20 vuotta täyttänyttä komposiittiputkijärjestelmää sen   
tarjontaa koko ajan laajentaen ja luoden vuosi vuodelta lisäarvoa asiakkaalle. 

Itäisen Euroopan ja kansainvälisen myynnin asiakaskunnalle ja päättäjille    
järjestettiin järjestyksessä toinen korkean tason Uponor Knowledge Days     
-tapahtuma Hampurissa Saksassa. Teemat keskittyivät kestävään kehitykseen ja  
Uponorin viilennysratkaisuihin.                         

Talotekniikan toimitusketjun tehostamista jatkettiin sulkemalla kaksi varastoa, 
toinen Itä-Euroopassa ja toinen Pohjoismaissa, sekä muuttamalla uuteen     
jakelukeskukseen Espanjassa. Toimitusvarmuus kauden aikana säilyi suunnitellulla
tasolla, vaikka tuotantomääriä kasvatettiin yhtä lukuun ottamatta kaikilla   
tehtailla.                                   


Henkilöstö ja hallinto                             

Yhtiön jatkuvien toimintojen palveluksessa oli toisen tammi-kesäkuun aikana   
täysipäiväiseksi muutettuna keskimäärin 3 203 (3 515) työntekijää, mikä on 312 
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2009. Kauden lopussa palveluksessa oli
3 272 (3 449) työntekijää, eli 177 vähemmän kuin vertailukauden lopussa ja 44  
vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa.                       

Kauden aikana ei ole toteutettu merkittäviä henkilöstöä koskettavia       
muutosohjelmia.                                 


Osakepääoma ja osakkeet                             

Vuoden toisen neljänneksen aikana Helsingin arvopaperipörssissä vaihdettiin noin
9,5 (10,8) miljoonaa Uponorin osaketta. Vaihdon euromääräinen arvo oli 119,0  
(91,0) miljoonaa euroa. Kauden lopussa osakepääoman markkina-arvo oli 0,9 (0,6) 
miljardia euroa ja osakkeenomistajien lukumäärä 22 288 (19 879).        

Uponor Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Osakepääoman arvo oli   
146 446 888 euroa ja osakkeiden määrä 73 206 944.                

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 160 000 omaa osaketta, eli noin 0,2
% osakepääomasta ja äänistä. Ne hankittiin vuoden 2008 viimeisellä       
neljänneksellä käytettäväksi yhtiön osakesidonnaisessa kannustinohjelmassa.   

Yhtiökokous 17. maaliskuuta valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden aikana
omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.  
Hallitus voi hankkia enintään 3,5 miljoonaa osaketta. Määrä vastaa noin 4,8   
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.                     


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Tanskan Hadsundissa viime syksynä suljetun tehtaan kiinteistö myytiin      
heinäkuussa. Myynnillä ei ollut merkittävää tulosvaikutusta.          


Lähiajan näkymät                                

Rakentamisen markkinoiden uskotaan jatkavan nousujohteista kehitystään vuoden  
2010 jälkipuoliskolla, mutta kasvun ei odoteta olevan vakaata eikä ripeää.   
Yhdyskuntatekniikan kehitys Pohjoismaissa on jo nyt selvästi hidastunut viime  
vuodesta, kun julkisten elvytyshankkeiden määrä on vähentynyt. Samoja piirteitä 
tullee näkyviin talotekniikassa sitä mukaa kuin kuluttajien ja yritysten    
investointihalukkuutta vähennetään lopettamalla laman aikana käyttöönotettuja  
kannustimia.                                  

Kysynnän kasvu loppuvuonna perustuu lähinnä lamasta toipuvien kansantalouksien 
vahvistumiseen ja patoutuneen asuntokysynnän hiljaiseen elpymiseen. Liike- ja  
julkisen rakentamisen ei odoteta vielä kääntyvän kasvuun kuluvan vuoden aikana. 
Kuten vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa todettiin, kuluvan vuoden    
odotetaan säilyvän haasteellisena.                       

Uponorin tuloskehitys alkuvuoden 2010 aikana osoittaa, että laajat kehitys- ja 
rakennemuutosohjelmat ovat olleet onnistuneita ja ovat selvästi parantaneet   
liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiö aikoo jatkaa tarkkaa kustannushallintaa,  
vaikka kasvuun tähtäävät toimet kuten panostaminen tuote- ja palvelutarjonnan  
uudistamiseen ja markkinointiin ovat nousseet tärkeimmiksi kehityskohteiksi.  

Uponorin taloudellinen tulos on aina alttiina useille strategisille,      
operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi  
löytyy yhtiön vuosikertomuksesta.                        

Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan: Uponorin 
liikevaihdon vuonna 2010 ennustetaan säilyvän vuoden 2009 tasolla ja liikevoiton
arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin    
käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja  
tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan  
säilyvän kohtuullisella tasolla.                        Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824               
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822                


Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.fi                                  


Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2009 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-6/ |  1-6/ |   4-6/ |   4-6/ |  1-12/ |
|             |  2010 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  362,0 |  364,3 |  204,6 |  193,3 |  734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |  222,5 |  232,7 |  123,9 |  121,6 |  463,0 |
| valmistuksen kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       |  139,5 |  131,6 |   80,7 |   71,7 |  271,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan   |   1,1 |   0,3 |   0,5 |   0,3 |   4,2 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot    |  14,9 |  15,3 |   7,4 |   7,5 |   32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |  74,0 |  72,6 |   38,5 |   34,8 |  140,1 |
| markkinoinnin kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     |  23,6 |  24,6 |   12,3 |   13,3 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |   7,8 |   8,0 |   4,2 |   4,0 |   16,6 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  20,3 |  11,4 |   18,8 |   12,4 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto  |   7,4 |   5,2 |   3,3 |   1,0 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  12,9 |   6,2 |   15,5 |   11,4 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |   3,9 |   1,7 |   4,7 |   3,2 |   11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista    |   9,0 |   4,5 |   10,8 |   8,2 |   17,2 |
| toiminnoista      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen      |  -0,9 |  -1,9 |   -0,5 |   -1,9 |   -5,7 |
| toimintojen tulos    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |   8,1 |   2,6 |   10,3 |   6,3 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos    |  17,1 |   0,9 |   8,7 |   -1,7 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |   0,4 |   0,1 |   0,8 |   0,5 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoinvestoinnin    |  -6,3 |    - |   -3,1 |    - |    - |
| suojaus         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut    |  11,2 |   1,0 |   6,4 |   -1,2 |   2,9 |
| laajan tuloksen erät  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos   |  19,3 |   3,6 |   16,7 |   5,1 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |  0,11 |  0,04 |   0,14 |   0,09 |   0,16 |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,12 |  0,07 |   0,15 |   0,12 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,01 |  -0,03 |  -0,01 |  -0,03 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,11 |  0,04 |   0,14 |   0,09 |   0,16 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,12 |  0,07 |   0,15 |   0,12 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,01 |  -0,03 |  -0,01 |  -0,03 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  175,3 |  177,0 |   175,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |   99,7 |  100,1 |   101,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   8,4 |   7,8 |    7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   15,9 |   16,3 |   12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  299,3 |  301,2 |   296,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   90,4 |   86,7 |   74,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  147,8 |  140,7 |   88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   13,8 |   22,7 |   26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   6,8 |   3,0 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  258,8 |  253,1 |   202,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  558,1 |  554,3 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  240,8 |  247,1 |   258,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   59,6 |   72,1 |   60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   10,1 |   9,5 |    9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   5,7 |   6,9 |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   15,4 |   18,4 |   22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |   90,8 |  106,9 |   97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   78,0 |   67,7 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   7,1 |   12,0 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   58,7 |   48,0 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   82,7 |   72,6 |   67,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  226,5 |  200,3 |   142,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  558,1 |  554,3 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus                |   28,2 |   22,9 |   65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -44,3 |   -9,3 |   25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |   -1,4 |  -14,3 |   -8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -1,9 |   -2,8 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,4 |   0,7 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |  -19,0 |   -2,8 |   78,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinnat          |    - |    - |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |   -5,4 |   -8,9 |   -24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   2,8 |   1,5 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   -2,6 |   -7,4 |   -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot ja takaisinmaksut     |   52,6 |   23,0 |   -36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -36,5 |  -62,1 |   -62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -0,9 |   -1,0 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |   15,2 |  -40,1 |  -100,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,0 |   0,1 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |   -6,4 |  -50,2 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   13,2 |   53,2 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   6,8 |   3,0 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |   -6,4 |  -50,2 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osake-| Ylikurs-|  Muut |Kertyneet|  Omat |Edellisten| Yhteensä|
|     | pääoma|sirahasto|rahastot*| muunto- | osakkeet| tilikau- |     |
|     |    |     |     |  erot |     |   sien |     |
|     |    |     |     |     |     |  voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 | 50,2  | 1,3   | -14,0  | -1,2  | 75,3   | 258,0  |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |     |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |     | -5,9  | 17,1  |     | 8,1   | 19,3  |
| laaja tulos   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut    |     |     |     |     | -36,5  | -36,5  |
| osingot (0,50  |     |     |     |     |     |     |
| euroa/osake)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut  |     | 0,0   |     |     | 0,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 | 50,2  | -4,6  | 3,1   | -1,2  | 46,9   | 240,8  |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 30.6.  |    |     |     |     |     |     |     |
| 2010  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 | 50,2  | 0,8   | -16,4  | -1,2  | 125,8  | 305,6  |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |     |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |     | 0,1   | 0,9   |     | 2,6   | 3,6   |
| laaja tulos   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut    |     |     |     |     | -62,1  | -62,1  |
| osingot (0,85  |     |     |     |     |     |     |
| euroa/osake)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut  |     | 0,0   |     |     | 0,0   | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 | 50,2  | 0,9   | -15,5  | -1,2  | 66,3   | 247,1  |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 30.6.  |    |     |     |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää -6,3 MEUR nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden.   


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2009 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla    
listattuja muutoksia.                              

Suojauslaskenta                                 

Ulkomaan toimintojen osalta on sovellettu nettoinvestoinnin suojauslaskentaa  
vuoden 2010 alusta niille nettoinvestoinneille, jotka konsernin rahoituskomitea 
on erikseen määritellyt suojauslaskennan piiriin. Tehokkaan osan voitot ja   
tappiot suojausinstrumentin osalta kirjataan laajaan tuloslaskelmaan ja oman  
pääoman Muut rahastot -erään. Voitot ja tappiot tehottoman osan osuudesta    
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi. Muutoksella ei ole   
kertaluonteisia vaikutuksia.                          


Liiketoimintasegmentit                             

Uponorin taloudellisen raportoinnin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen     
muodostunut maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen pohjalta       
määritellyistä kolmesta segmentistä 1.10.2008 käyttöön otetun          
organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä ovat olleet:    
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat.                       

Rakenne säilyy edelleen pääosin samanlaisena, mutta vuoden 2010 alusta sitä on 
tarkennettu siten, että Eestin ja Latvian raportointi jaetaan talotekniikkaan ja
yhdyskuntatekniikkaan, kun aiemmin kaikki Baltian luvut raportoitiin segmentissä
Talotekniikka - Eurooppa. Lisäksi Yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan      
sisältyneet ilmanvaihto- ja maalämpötuoteryhmät on siirretty          
Talotekniikka-segmenttiin.                           

Kyseisten muutosten euromääräinen vaikutus segmenttien kokoihin on pieni.    

Raportoitavien segmenttien nimet ovat nyt seuraavat:              
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka.                              

Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiin jää edelleen pieniä määriä        
yhdyskuntateknistä tuotemyyntiä joihinkin Koillis-Euroopan maihin. Niiden    
määrällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen.                   

Vuoden 2009 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   5,4 |   8,9 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   1,5 |   2,4 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   15,0 |   15,5 |   32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset              |    - |    - |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   2,4 |   1,6 |    4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 203 |  3 515 |   3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 272 |  3 449 |   3 316 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET               |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             | 160 000 | 160 000 |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %            |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %             |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen     |   0,3 |   0,3 |    0,3 |
| vasta-arvo, MEUR              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1-6/2010          | 1-6/2009            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  242,5 |   0,4 |  242,9 |  240,4 |   0,5 |  240,9 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  58,0 |    - |  58,0 |   51,5 |    - |   51,5 |
| - Pohjois-  |     |     |     |     |     |     |
|  Amerikka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta-  |  61,5 |   3,0 |  64,5 |   72,4 |   1,8 |   74,2 |
| tekniikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -3,4 |  -3,4 |    - |   -2,3 |   -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  362,0 |    - |  362,0 |  364,3 |    - |  364,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 4-6/2010          | 4-6/2009            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot	                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  130,6 |   0,3 |  130,9 |  125,1 |   0,2 |  125,3 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  33,5 |    - |  33,5 |   26,5 |    - |   26,5 |
| - Pohjois-  |     |     |     |     |     |     |
|  Amerikka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskunta- |  40,5 |   2,1 |  42,6 |   41,7 |   1,1 |   42,8 |
| tekniikka  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -2,4 |  -2,4 |    - |   -1,3 |   -1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  204,6 |    - |  204,6 |  193,3 |    - |  193,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 1-12/2009           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  481,1 |   1,1 |  482,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  109,0 |    - |  109,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  144,0 |   4,1 |  148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |    - |   -5,2 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  734,1 |    - |  734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-6/ |  1-6/ |   4-6/ |   4-6/ |  1-12/ |
|             |  2010 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |  25,4 |  14,0 |   16,4 |   10,7 |   32,6 |
| Eurooppa        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |   0,2 |  -3,5 |   2,0 |   -0,3 |   3,9 |
| Pohjois-Amerikka    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka   |  -0,9 |   6,4 |   3,1 |   5,9 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |  -4,6 |  -5,2 |   -2,7 |   -2,8 |   -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      |   0,2 |  -0,3 |   0,0 |   -1,1 |   -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  20,3 |  11,4 |   18,8 |   12,4 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   6,4 |   7,5 |   16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   3,3 |   3,1 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   2,8 |   2,7 |   5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   2,2 |   2,0 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,3 |   0,2 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   15,0 |   15,5 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   2,3 |   3,4 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   1,7 |   2,7 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   1,3 |   1,7 |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   0,1 |   1,1 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   5,4 |   8,9 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | 30.6.2010| 30.6.2009|31.12.2009|
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  407,9 |  406,1 |  393,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  141,2 |  113,3 |  118,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   96,8 |   86,3 |   80,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  461,1 |  493,3 |  509,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -548,9 |  -544,7 |  -602,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  558,1 |  554,3 |  498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  285,0 |  271,3 |  281,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   84,5 |   69,0 |   69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   71,4 |   71,8 |   60,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  446,8 |  461,7 |  451,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -570,4 |  -566,6 |  -621,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  317,3 |  307,2 |  240,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  2 222 |  2 483 |  2 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   428 |   431 |   422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   493 |   539 |   527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    60 |    62 |    61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  3 203 |  3 515 |  3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä         |   20,3 |   11,4 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   -7,4 |   -5,2 |  -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja        |   12,9 |   6,2 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.6. |  30.6. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,1 |    - |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   7,0 |   0,6 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   10,6 |   9,0 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   6,9 |    6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   30,6 |   31,0 |   30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |Nimellis-| Käypä  | Nimellis-| Käypä  | Nimellis-| Käypä  |
|       |  arvo |  arvo |   arvo |   arvo |   arvo |   arvo |
|       |  30.6. |  30.6. |  30.6. |  30.6. |  31.12. |  31.12. |
|       |  2010 |  2010 |   2009 |   2009 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta-  |  154,4 |  -5,4 |   90,0 |   0,5 |  115,1 |   -0,6 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -      |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-  |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke-   |   6,4 |   0,0 |   7,2 |   -1,2 |   7,2 |   -0,7 |
| johdannaiset |     |     |     |     |     |     |
| -      |     |     |     |     |     |     |
| Termiini-  |     |     |     |     |     |     |
| sopimukset  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


LOPETETUT TOIMINNOT                               

Vuonna 2010 ja 2009 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään kulut, jotka 
liittyvät vuonna 2008 myydyn Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä 
olleen kiinteistön maaperän puhdistamiseen, joka aloitettiin vuonna 2008.    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |   0,9 |   1,9 |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -0,9 |   -1,9 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   0,0 |   0,0 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |   -0,9 |   -1,9 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   |   -0,9 |   -1,9 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta lopetetuista toiminnoista                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -1,2 |   -2,4 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-6/ |   1-6/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   0,7 |   0,8 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0,1 |   0,1 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |   0,11 |   0,04 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |   0,12 |   0,07 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |  -0,01 |  -0,03 |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   5,6 |   3,1 |    5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % (p.a.)       |   6,5 |   1,9 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)    |   9,0 |   4,1 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   43,2 |   44,6 |   51,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   54,3 |   55,4 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  130,8 |  136,8 |   64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,30 |   3,38 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,30 |   3,38 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |  10,58 |   6,80 |   6,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |  15,66 |  10,34 |   15,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |  13,26 |   8,13 |   9,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  19 711 |  23 743 |  45 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   261 |   193 |    456 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

  Tulos ennen veroja - tuloverot	                      
=  -------------------------------------- -	x 100 
  Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

  Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
=  ----------------------------------------  x 100              
 	 
  Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo 
Omavaraisuusaste, %                               

   Oma pääoma + vähemmistöosuus 
=  ----------------------------------------	x 100 
   Taseen loppusumma - saadut ennakot 
Nettovelkaantumisaste, %                            

  Korollinen nettovelka 
=  -----------------------------------------	x 100 
  Oma pääoma + vähemmistöosuus 
Korolliset nettovelat                              

=  Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit 
Tulos/osake (EPS)                                

  Kauden tulos 
=  ---------------------------------------------- 
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia 
osakkeita Oma pääoma/osake	                                

  Oma pääoma 
=  ------------------------------------- 
  Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa 
Osakkeen keskikurssi                              

  Osakkeiden euro-määräinen vaihto 
=  ---------------------------- 
  Osakkeiden kpl-määräinen vaihto