Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani

Uponor Oyj    Osavuosikatsaus 1-9/2010    26.10.2010


Uponorin kehitys vakaata, kannattavuus parani                  

- Euroopan talotekniikassa voimakas parannus kolmannella neljänneksellä;    
Yhdyskuntatekniikka ja Pohjois-Amerikka heikkenivät               
- Heinä-syyskuun liikevaihto 205,5 milj. euroa, kasvua 5,2 %; liikevoitto 23,5, 
milj. euroa, kasvua 34,9 %                           
- Tammi-syyskuun liikevaihto 567,5 (559,7) milj. euroa, muutos +1,4 %      
- Tammi-syyskuun liikevoitto 43,8 (28,9) milj. euroa, muutos +51,7 %      
- Tammi-syyskuun osakekohtainen tulos 0,32 (0,13) euroa             
Sijoitetun pääoman tuotto 15,5 % (7,1 %); nettovelkaantumisaste 40,9 % (41,7 %) 
- Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta 7,9 (31,9) milj. euroa        
- Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan                    

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)      


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:           

- Euroopan taloteknisen liiketoimintamme kannattavuuden paraneminen, joka alkoi 
jo ensimmäisellä neljänneksellä, on jatkunut vahvana. Se osoittaa, että     
toteutetut kehitystoimet kantavat hedelmää suunnitellusti. Myös liikevaihto   
kehittyi myönteisesti markkinoiden kysynnän elpyessä.              

- Yhdyskuntatekniikan ja Pohjois-Amerikan liikevaihdon kehitys jäi odotuksia  
heikommaksi, heijastaen näiden markkinoiden heikkona jatkuvaa kysyntää.     
Erityisesti Yhdysvaltain epävakaa kehitys, josta merkkejä näkyi jo edellisellä 
vuosineljänneksellä, oli pettymys.                       

- Uskomme asuinrakentamisen markkinoiden toipumisen jatkuvan edelleen - hitaasti
mutta vakaasti, vaikka erot eri alueiden välillä säilynevät selvinä. Liike- ja 
julkisen rakentamisen lasku lienee lähellä syklin pohjaa, mutta kasvun     
käynnistyminen on riippuvainen yleisistä taloudellisista suhdanteista.     


Esitysaineisto ja webcast-esitys:                        

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen   
esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.    

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään    
tiistaina 26.10. klo 10.00. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen   
ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen    
jälkeen sivulta www.uponor.fi > Sijoittajat.                  

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteen 10.2.2011. Suljetun   
ikkunan aikana 1.1.-9.2.2011 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan
vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden  
tapahtumista.                                  Markkinat                                    

Rakennusalan markkinat kehittyivät vuoden kolmannen neljänneksen aikana     
verrattain vakaasti ja pääosin edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä     
julkaistujen odotustemme mukaisesti. Viime vuoden vastaavaan neljännekseen   
verrattuna kysyntä oli pääosin vahvempaa. Kasvua määritti lähinnä luonnollisen 
kasvun piristyminen pitkän taantuman jälkeen kuluttajien voimistuneen      
luottamuksen tukemana mutta myös julkisten tukitoimien synnyttämää kasvua oli  
edelleen paikoitellen havaittavissa.                      

Keski-Euroopassa talotekniikan markkinoiden kysyntä oli viime vuoteen verrattuna
selvästi pirteämpää etenkin Saksassa, mutta myös Itävallassa kuluttajien    
investointihalukkuus oli viriämässä. Benelux-alueen kysyntä oli edelleen vaisua 
johtuen pääasiassa Hollannin heikosta tilanteesta. Keski-Euroopassa myös    
julkisen ja liikerakentamisen kysyntä elpyi hiukan, johtuen osittain siitä, että
harvoja hankkeita ajoitettiin parhaaseen rakennuskauteen.            

Pohjoismaissa kysyntä jatkui alkuvuoden tapaan verrattain vahvana kaikissa   
maissa Tanskaa lukuun ottamatta. Myönteiseen kehitykseen vaikutti merkittävästi 
korjausrakentaminen, jota tuetaan erilaisin julkisin toimin, mutta myös uusia  
asuntokohteita käynnistettiin viime vuotta useammin.              

Etelä- ja Länsi-Euroopan markkinoilla ei havaittu isoja muutoksia toisen    
neljänneksen tilanteeseen verrattuna. Kokonaiskysyntä supistui edelleen     
hienokseltaan viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta myös myönteisiä 
merkkejä, kuten asuntojen hintojen nousu sekä Espanjassa että Englannissa ja  
rakennuslupien määrän kasvu Ranskassa, tuli esiin yhä enemmän.         

Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan kehitys vaihtelee edelleen voimakkaasti 
maittain. Ripeintä kehitystä ovat osoittaneet suuret Venäjän ja Puolan     
markkinat, joiden kansantaloudet ovat selvästi alkaneet toipua lamasta, ja   
joissa kotimainen kysyntä on elpymässä.                     

Pohjois-Amerikassa alkuvuonna havaittu markkinoiden piristyminen hiipui kesään 
tultaessa selvästi, kun asunnonostajien verokannustimista luovuttiin, eikä   
asumisen ja rakentamisen kysyntä ole vielä lähtenyt uuteen nousuun. Markkinoiden
hiljeneminen koskee nimenomaan Yhdysvaltoja, kun taas Kanadan markkinat ovat  
vahvistuneet edellisvuodesta, vaikka sielläkin kasvu on hieman rauhoittunut   
alkuvuodesta.                                  

Yhdyskuntatekniikan markkinat Pohjoismaissa ovat säilyneet samankaltaisina kuin 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mutta osoittavat parannusta vuoden takaiseen 
verrattuna, pääosin asuinrakentamisen kysynnän vetämänä. Kehitys voimistui   
kauden loppua kohti tultaessa.                         

Kilpailutilanne niin taloteknisillä kuin yhdyskuntateknisilläkin markkinoilla  
jatkui kireänä. Alhaisen kysynnän vuoksi monissa tuoteryhmissä esiintyi     
voimakasta ylikapasiteettia. Lisäksi tukkukaupat pyrkivät omilla        
tuotemerkeillään syrjäyttämään heikoimpia tavarantoimittajiaan. Joillakin    
markkinoilla myös Kaukoidän halpahintaiset komponenttitoimittajat yrittivät   
kasvattaa osuuttaan.                              
Liikevaihto                                   

Uponor-konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa kasvoi 5,2 prosenttia nousten   
205,5 (195,4) milj. euroon. Valuuttakurssien vaikutus konsernin heinä-syyskuun 
liikevaihdon muutokseen edellisvuodesta oli 6,6 milj. euroa.          

Liikevaihto kasvoi selvästi Euroopan talotekniikkasegmentissä, kun taas     
Pohjois-Amerikassa kasvua oli ainoastaan euromääräisesti mitattuna.       
Yhdyskuntatekninen liiketoiminta jäi hieman edellisvuoden liikevaihdosta.    

Talotekniikan alueella sisäilmastojärjestelmien myyntiä tuki kasvava kiinnostus 
energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin järjestelmiin niin   
uudis- kuin korjausrakentamisessakin. Käyttövesijärjestelmissä PEX- ja     
komposiittiputkien aseman vahvistuminen jatkui, ja sitä kiihdytti kuparin korkea
hinta. Uponorin ratkaisujen myyntiä vauhdittivat myös muun muassa        
komposiittiputkijärjestelmien ja sisäilmaston ohjauksen viimeaikaiset      
tuoteuutuudet.                                 

Euroopassa talotekniikan liikevaihdon kasvusta viime vuoteen verrattuna     
merkittävä osa tuli Pohjoismaiden vilkastuneesta liiketoiminnasta.       
Keski-Eurooppaa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi hienokseltaan kaikilla   
Talotekniikka - Euroopan alueilla.                       

Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen heikon kysynnän vuoksi kolmannen        
vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys jäi vaatimattomalle tasolle ja      
liikevaihto paikallisissa valuutoissa mitattuna jäi edellisvuodesta. Tilannetta 
Uponorin kannalta pahensi se, että rakentaminen Yhdysvalloissa väheni      
suhteellisesti voimakkaammin joissakin Uponorille tärkeissä osavaltioissa.   
Kokonaismarkkinoiden kokoa pienensi myös se, että painopiste rakentamisessa oli 
alemman hintaluokan asunnoissa.                         

Yhdyskuntatekniikan myynti toipui hieman ensimmäisen vuosipuoliskon heikolta  
tasolta ja nousi kolmannella neljänneksellä lähelle edellisvuoden tasoa     
huolimatta siitä, että tuotevalikoimaa samanaikaisesti hieman supistettiin.   
Liikevaihtolukuja kohottivat osittain myös raaka-ainehintojen nousua myötäillen 
korotetut myyntihinnat.                             

Liikevaihdon jakautuminen, heinä-syyskuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   7-9/2010 |   7-9/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    137,9 |    125,5 |    9,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     29,9 |     29,4 |    1,8 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     39,2 |     41,8 |   -6,2 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     40,4 |    42,3 |    -4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -2,7 |     -1,7 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    205,5 |    195,4 |    5,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-syyskuun liikevaihto oli 567,5 (559,7) milj. euroa, kasvua 1,4 prosenttia 
vuodesta 2009. Kasvun päätekijänä oli Euroopan taloteknisen liiketoiminnan   
suotuisa kehitys kaikilla kolmella neljänneksellä sekä Pohjois-Amerikan     
liikevaihdon myönteinen kehitys ensimmäisellä vuosipuoliskolla.         

Valuuttakurssien vaikutus konsernin tammi-syyskuun liikevaihdon muutokseen   
edellisvuodesta oli 16,8 milj. euroa.                      

Liikevaihdon jakautuminen, tammi-syyskuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-9/2010 |   1-9/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |    380,8 |    366,4 |    3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     87,9 |     80,9 |    8,6 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |    115,3 |    110,6 |    4,2 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |    104,9 |    116,5 |    -9,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |     -6,0 |     -4,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    567,5 |    559,7 |    1,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ja kannattavuus                              

Uponorin kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta johtuen pääasiassa    
toiminnan tehostamisesta etenkin Euroopan taloteknisessä organisaatiossa.    
Kannattavuuden parantumiseen vaikutti myös liikevaihdon kasvu.         

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen bruttokate nousi 80,5 (71,8) milj. euroon.
Sen hienoiseen paranemiseen vaikuttivat muun muassa toteutetut hinnankorotukset 
ja muutokset myynnin jakautumisessa eri tuoteryhmien välillä.          

Uponorin heinä-syyskuun liikevoitto oli 23,5 (17,5) miljoonaa euroa, kasvua 34,9
prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali koheni 11,4 
prosenttiin vertailukauden 8,9 prosentista. Talotekniikan kannattavuutta    
Euroopassa rasittivat odotettua suuremmat tilapäisen työvoiman kustannukset   
kesäloma-aikana sekä aiemmin ilmoitetut varastoverkoston muutokset.       
Pohjois-Amerikassa erityisesti kohonneet markkinointikulut painoivat      
liikevoittoa. Yhdyskuntatekniikan heikko kehitys johtuu pääasiassa kireästä   
kilpailutilanteesta ja kohonneista raaka-ainehinnoista, joita ei tässä     
toimintaympäristössä kyetty täysimääräisesti siirtämään myyntihintoihin.    

Liikevoiton jakautuminen, heinä-syyskuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   7-9/2010 |   7-9/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     21,5 |     8,3 |   152,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     1,9 |     4,2 |   -53,8 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     2,5 |     5,6 |   -54,9 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     2,2 |     6,1 |   -61,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    - 1,7 |    - 1,3 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |    -0,4 |     0,2 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    23,5 |    17,5 |    34,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Uponorin tammi-syyskuun liikevoitto oli 43,8 (28,9) miljoonaa euroa, kasvua 51,7
prosenttia edellisvuodesta. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali koheni 7,7  
prosenttiin vertailukauden 5,2 prosentista.                   


Liikevoiton jakautuminen, tammi-syyskuu:                    

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   1-9/2010 |   1-9/2009 |    Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa    |     46,9 |    22,4 |   108,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -         |     2,1 |     0,7 |   198,4 % |
| Pohjois-Amerikka        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (Talotekniikka -        |     2,7 |     1,0 |   186,6 %) |
| Pohjois-Amerikka, USD      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka       |     1,3 |     12,4 |   -89,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |    -6,3 |     -6,5 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit          |    -0,2 |    -0,1 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |    43,8 |    28,9 |    51,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Kolmannella neljänneksellä konsernin lopetettuihin liiketoimintoihin ei enää  
sisälly myynnissä olevan tehdaskiinteistön maaperän puhdistuskuluja. Maaperän  
puhdistus saatiin päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.          

Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 22,0 (12,9) miljoonaa euroa. Verojen   
tulosvaikutus oli 6,6 (3,6) milj. euroa. Veroaste nousi 30,0 (28,0) prosenttiin.
Katsauskauden voitto oli 15,4 (9,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli  
0,22 (0,12) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,40 (3,45)
euroa, myös laimennettuna.                           


Investoinnit ja rahoitus                            

Investointien määrä säilyi katsauskaudella alhaisena eikä uusia merkittäviä   
hankkeita käynnistetty. Bruttoinvestointien määrä oli 9,4 (12,7) milj. euroa,  
mikä oli selvästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 22,4 (23,4) milj. euroa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 7,9 (31,9) milj. euroa. Rahavirta heikkeni     
vertailukauteen nähden lähinnä varastojen kasvun vuoksi. Lisäksi käyttöpääomaa 
sitoi edellisvuotta korkeampi myyntisaamisten määrä, joka oli seurausta syyskuun
myynnin parantumisesta. Rahavirran kehityksessä huomattavaa on myös se, että  
vuonna 2009 alkuvuoden korkeita varastoja ajettiin alas, kun taas kuluvana   
vuonna vuoden alun pieniä varastoja on kasvatettu kysynnän lisääntyessä.    

Konsernin rahoitusasema on säilynyt vakaana. Maksukyvyn turvaamiseksi myös   
pidemmällä tähtäyksellä kahdenvälisten luottolimiittien maturiteettiä      
pidennettiin katsauskaudella niin, että kaikki luottolimiitit erääntyvät vasta 
vuonna 2015. Suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä otettua 80 milj. euron     
takaisinlainaa oli syyskuun lopussa jäljellä 56 milj. euroa. Kahdenvälisiä   
luottolimiittejä oli käytettävissä 190 miljoonaa euroa; näitä ei kauden     
päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 miljoonan euron      
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 35,4 miljoonaa euroa kauden lopussa.   
Kauden aikana konsernissa otettiin suojausinstrumenttina käyttöön valuuttaoptiot
termiinien rinnalle.                              

Yhtiön velkaantuneisuus säilyi hyvällä tasolla. Korolliset nettovelat pienenivät
101,5 (105,1) milj. euroon. Kassavarat kauden lopussa olivat 4,1 milj. euroa  
(1.1.2010: 13,2 milj. euroa; 30.6.2010: 6,8 milj. euroa). Nettovelkaantuminen  
eli gearing laski 40,9 (41,7) prosenttiin, mikä on tavoitteiden mukainen.    


Katsauskauden tapahtumia                            

Markkinointi- ja myyntiorganisaation kehittäminen vastaamaan nykyistä asiakas- 
ja markkinasegmentointia etenee. Kokemukset segmentoinnista ovat tähän mennessä 
olleet hyviä.                                  

Syyskuussa toteutettiin Euroopan taloteknistä liiketoimintaa koskeva      
organisaatiomuutos, jonka avulla pyritään nopeuttamaan päätöksentekoa ja tuomaan
asiakasrajapinta lähemmäksi tuoteryhmien kehitystä.               

Olemassa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa etsittiin keinoja tiivistää    
yhteisyötä etenkin markkinoinnin alueella. Itäisen Euroopan alueella solmittiin 
joitakin uusia jakelusopimuksia, joiden avulla pyritään hankkimaan parempi asema
markkinoilla.                                  

Toimitusketjun tehostaminen jatkui olemassa olevan strategian mukaisesti    
hyödyntäen euroopanlaajuista toiminnanohjausjärjestelmää. Sen käyttö laajentuu 
pian myös yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan, jossa järjestelmä on tarkoitus  
ottaa tuotantokäyttöön vuoden loppupuolella. Keski-Euroopassa tehostettiin   
taloteknisten tuotteiden varastointia sulkemalla ja yhdistämällä varastoja   
aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti.                     

Kaliforniassa Yhdysvalloissa PEX-putkijärjestelmille myönnettiin osavaltiotason 
hyväksyntä, joka mahdollistaa PEX-putken käytön rakennusten           
käyttövesiputkistoissa. Päätöksen eteen on tehty työtä yli kymmenen vuoden ajan.
Jo nykyisin suurimmassa osassa Kalifornian kuntia on PEX:in käyttö sallittu   
paikallisin luvin, mutta osavaltiotason hyväksyntä avaa Uponorille uusia    
liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa suurissa kaupungeissa kuten Los    
Angelesissa, San Diegossa ja San Franciscossa.                 

Alkuvuonna esiteltyjen uusien tuotteiden ja ratkaisujen markkinointia jatkettiin
voimakkaasti. Uusi energiaa säästävä ja asennusta helpottava sisäilmaston    
ohjausjärjestelmä tuotiin yhteiskampanjalla kaikkiin Itä-Euroopan maihin.    
Suomessa kerrostalojen putkiremonttien helpottamiseksi viime vuonna esitellyn  
CEFO-modulijärjestelmän toimitukset aloitettiin kauden aikana.         

Yhdyskuntatekniikan asiakkaille esiteltiin syyskuussa uusi sade- ja pintavesien 
ohjausjärjestelmä, jossa putken rakenne helpottaa putkiston asennusta ja    
mitoitusta. Se on suunnattu yhdyskuntiin, joissa suurten hulevesimäärien    
hallittu ohjaus on noussut yhä tärkeämmäksi asiaksi viime aikoina kohonneiden  
sademäärien myötä.                               

Ruotsissa Uponor solmi ison toimitussopimuksen rakenteilla olevaan       
IKANO-ostoskeskukseen. Sinne asennetaan Uponorin komposiittiputkijärjestelmät  
sekä ulkoalueille sulanapitojärjestelmät.                    


Henkilöstö ja hallinto                             

Yhtiön palveluksessa oli tammi-syyskuun aikana täysipäiväiseksi muutettuna   
keskimäärin 3 221 (3 463) työntekijää, mikä on 244 vähemmän kuin vastaavalla  
jaksolla vuonna 2009. Kauden lopussa palveluksessa oli 3 233 (3 334)      
työntekijää, eli 101 vähemmän kuin vertailukauden lopussa ja 83 vähemmän kuin  
vuoden 2009 lopussa.                              

Kauden aikana ei ole toteutettu merkittäviä henkilöstöä koskettavia       
muutosohjelmia.                                 

Uponorin johtoryhmässä yhdyskuntatekniikasta, konsernimarkkinoinnista ja
viestinnästä vastannut johtaja Georg von Graevenitz (63) jäi 1.10.2010
osa-aikaeläkkeelle ja siirtyy kokonaan eläkkeelle vuoden 2011 lopulla. Hän jäi
1.9. alkaen pois konsernin johtoryhmästä ja toimii nyt Executive Advisorina
raportoiden toimitusjohtajalle. Johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan
yhdyskuntatekniikka nimitettiin 1.9. alkaen Ruotsin kansalainen
diplomi-insinööri Robin Carlsson (44). Hänen vastuulleen siirtyi myös konsernin
teknologian kehitys sekä tuote- ja järjestelmäkehitys Euroopassa. 

Syyskuun alusta johtoryhmässä tehtiin myös seuraavat Euroopan taloteknistä
liiketoimintaa koskevat muutokset: Keski- ja Itä-Euroopan myynnistä ja
markkinoinnista vastaava johtaja Heiko Folgmann sai vastuulleen myös
Sisäilmastoratkaisut-liiketoimintaryhmän ja Pohjois- ja Lounais-Euroopan
myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Fernando Roses
Käyttövesiratkaisut-liiketoimintaryhmän. Muutokset olivat osa Euroopan
taloteknisen organisaation jatkokehitystä, jolla pyritään nopeuttamaan
päätöksentekoa ja tuomaan asiakasrajapinta lähelle tuoteryhmien kehitystä.
Tuote- ja palvelutarjonnasta vastannut kehitys- ja teknologiajohtaja Jukka
Kallioinen jättää yhtiön syksyn 2010 aikana. 


Osakepääoma ja osakkeet                             

Vuoden kolmannen neljänneksen aikana Helsingin arvopaperipörssissä vaihdettiin 
noin 8,6 (11,8) miljoonaa Uponorin osaketta. Vaihdon euromääräinen arvo oli   
100,7 (126,8) miljoonaa euroa. Kauden lopussa osakepääoman markkina-arvo oli 0,9
(0,8) miljardia euroa ja osakkeenomistajien lukumäärä 23 410 (20 830).     

Uponor Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia. Osakepääoma oli      
146 446 888 euroa ja osakkeiden määrä 73 206 944.                

Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 160 000 omaa osaketta, eli noin 0,2
% osakepääomasta ja äänistä. Ne hankittiin vuoden 2008 viimeisellä       
neljänneksellä käytettäväksi yhtiön osakesidonnaisessa kannustinohjelmassa.   

Yhtiökokous 17. maaliskuuta 2010 valtuutti hallituksen päättämään yhden vuoden 
aikana omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla    
varoilla. Hallitus voi hankkia enintään 3,5 miljoonaa osaketta. Määrä vastaa  
noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta ei ole käytetty.  


Lähiajan näkymät                                

Rakentamisen näkymät Uponorin päämarkkina-alueilla ovat pääsääntöisesti vakaat 
ja osittain jopa myönteiset. Kuluvana vuonna kysyntä on kehittynyt       
nousujohteisesti ja Pohjoismaissa jopa odotuksia voimakkaampana. Myönteisen   
kehityksen arvioidaan yltävän uusille markkina-alueille lähitulevaisuudessa.  
Ensimmäisiä merkkejä tästä on havaittavissa jo nyt niin Euroopan        
saksankielisillä markkinoilla kuin myös Itä-Euroopan johtavilla markkinoilla.  
Länsi- ja Etelä-Euroopan markkinoiden heikkenevän kehityksen odotetaan     
vähitellen pysähtyvän. Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen markkinakehityksen   
arvioidaan jatkuvan heikkona, kun taas kysynnän Kanadassa uskotaan pysyvän   
vakaana.                                    

Suurimman uhkan hitaasti mutta vakaasti paranevalle kehitykselle muodostavat  
kansantalouksien toipumisvaikeudet pitkästä lamasta. Myös säröt kansainvälisten 
rahamarkkinoiden vakaudessa voivat toteutuessaan kiristää yritysten       
toimintaedellytyksiä ja heikentää kuluttajien investointihalukkuutta.      

Uponor on määrätietoisesti viime vuosien aikana vienyt läpi tehostamis- ja   
muutosohjelmia, parantanut liiketoiminnan kannattavuutta vaikeassa       
markkinatilanteessa sekä säilyttänyt taserakenteensa vahvana. Samalla yhtiö on 
kovassakin kilpailutilanteessa onnistunut verrattain hyvin myös asiakashintojen 
korotuksissa.                                  

Kasvava huoli ympäristöstä ja energiankulutuksesta sekä kiristyvät ympäristö- ja
rakentamisvaatimukset luovat Uponorin liiketoiminnalle tulevaisuuden      
kasvumahdollisuuksia nykyisillä ja uusilla markkinoilla. Mittavan sisäisen   
uudistusohjelman jälkeen Uponor panostaa nyt erityisesti hankkeisiin, jotka   
tähtäävät kannattavaan kasvuun.                         

Uponorin taloudellinen tulos on aina alttiina useille strategisille,      
operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Tarkempi riskianalyysi  
löytyy yhtiön vuosikertomuksesta.                        

Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan: Uponorin 
liikevaihdon vuonna 2010 ennustetaan säilyvän vuoden 2009 tasolla ja liikevoiton
arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin    
käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja  
tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan  
säilyvän kohtuullisella tasolla.                        


Uponor Oyj                                   
Hallitus                                    


Lisätietoja:                                  
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824               
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822                Tarmo Anttila                                  
viestintäjohtaja                                
puh. 020 129 2852                                


JAKELU:                                     
NASDAQ OMX - Helsinki                              
Tiedotusvälineet                                
www.uponor.fi                                  Tietoa osavuosikatsauksesta                           

Tämän pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2009 vastaavan jakson 
lukuja. Osavuosikatsauksen muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä 
katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.               

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010                            

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.               

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-9/ |  1-9/ |   7-9/ |   7-9/ |  1-12/ |
|             |  2010 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |  567,5 |  559,7 |  205,5 |  195,4 |  734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan ja      |  347,5 |  356,3 |  125,0 |  123,6 |  463,0 |
| valmistuksen kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttokate       |  220,0 |  203,4 |   80,5 |   71,8 |  271,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut liiketoiminnan   |   1,8 |   0,3 |   0,7 |   0,0 |   4,2 |
| tuotot         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varastointimenot    |  22,7 |  24,2 |   7,8 |   8,9 |   32,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja       |  109,2 |  105,3 |   35,2 |   32,7 |  140,1 |
| markkinoinnin kulut   |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut     |  34,5 |  34,0 |   10,9 |   9,4 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut   |  11,6 |  11,3 |   3,8 |   3,3 |   16,6 |
| kulut          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |  43,8 |  28,9 |   23,5 |   17,5 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto  |   8,9 |   9,8 |   1,5 |   4,6 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   |  34,9 |  19,1 |   22,0 |   12,9 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot        |  10,5 |   5,3 |   6,6 |   3,6 |   11,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos jatkuvista    |  24,4 |  13,8 |   15,4 |   9,3 |   17,2 |
| toiminnoista      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetetut toiminnot                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lopetettujen      |  -1,3 |  -4,2 |   -0,4 |   -2,3 |   -5,7 |
| toimintojen tulos    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos      |  23,1 |   9,6 |   15,0 |   7,0 |   11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja tuloslaskelma                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron muutos    |   9,8 |  -0,6 |   -7,3 |   -1,5 |   2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaus   |   0,5 |  -0,1 |   0,1 |   -0,2 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettoinvestoinnin    |  -6,5 |    - |   -0,2 |    - |    - |
| suojaus         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudelle kirjatut    |   3,8 |  -0,7 |   -7,4 |   -1,7 |   2,9 |
| laajan tuloksen erät  |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja tulos   |  26,9 |   8,9 |   7,6 |   5,3 |   14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,  |  0,32 |  0,13 |   0,21 |   0,09 |   0,16 |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,34 |  0,19 |   0,22 |   0,12 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,02 |  -0,06 |  -0,01 |  -0,03 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu       |  0,32 |  0,13 |   0,21 |   0,09 |   0,16 |
| osakekohtainen tulos,  |     |     |     |     |     |
| EUR           |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Jatkuvat toiminnot  |  0,34 |  0,19 |   0,22 |   0,12 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Lopetetut toiminnot  |  -0,02 |  -0,06 |  -0,01 |  -0,03 |  -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNITASE                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    |  169,1 |  172,5 |   175,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           |   98,8 |   99,2 |   101,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  |   8,0 |   7,1 |    7,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |   15,2 |   16,2 |   12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä        |  291,1 |  295,0 |   296,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              |   89,5 |   77,7 |   74,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset               |  141,0 |  137,0 |   88,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset               |   16,6 |   23,5 |   26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 |   4,1 |   7,9 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä        |  251,2 |  246,1 |   202,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä               |  542,3 |  541,1 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                 |  248,4 |  252,4 |   258,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   53,4 |   72,4 |   60,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |   10,0 |   9,8 |    9,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   5,9 |   6,6 |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet ja muut velat       |   21,8 |   18,5 |   22,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä        |   91,1 |  107,3 |   97,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat              |   52,2 |   40,6 |   17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 |   5,9 |   10,4 |   12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                 |   50,4 |   46,9 |   45,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |   94,3 |   83,5 |   67,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä        |  202,8 |  181,4 |   142,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä        |  542,3 |  541,1 |   498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                           

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   |   57,9 |   41,9 |   65,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos            |  -44,9 |   9,2 |   25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |   -3,0 |  -16,5 |   -8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |   -2,6 |   -3,5 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                |   0,5 |   0,8 |    0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   7,9 |   31,9 |   78,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinnat          |    - |    - |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit         |   -9,4 |  -12,7 |   -24,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntituotot       |   3,1 |   3,1 |    7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |   0,0 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut       |   0,1 |   0,0 |    0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta          |   -6,2 |   -9,6 |   -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta*)                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot              |   67,6 |   53,8 |   53,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut          |  -65,0 |  -68,0 |   -89,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutokset     |   24,3 |   10,2 |   -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako                |  -36,5 |  -62,1 |   -62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingmaksut           |   -1,2 |   -1,5 |   -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta           |  -10,8 |  -67,6 |  -100,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muuntoerot           |   0,0 |   0,0 |   -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |   -9,1 |  -45,3 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1. tammikuuta          |   13,2 |   53,2 |   53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa          |   4,1 |   7,9 |   13,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos taseen mukaan            |   -9,1 |  -45,3 |   -40,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Rahoituksen rahavirrassa yli kolmen kuukauden pituisten lainasopimusten   
nostot ja takaisinmaksut esitetään bruttomääräisinä. Maturiteetiltaan alle   
kolmen kuukauden pituisten lainojen muutokset esitetään rahoituksen rahavirrassa
yhtenä eränä lyhytaikaisten lainojen muutoksissa.                


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                        

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | Osake | Ylikurs-|  Muut |Kertyneet|  Omat |Edellisten| Yhteensä|
|     | pääoma|si rahas-|rahastot*| muunto-| osakkeet| tilikau- |     |
|     |    |   to |     |  erot |     |   sien |     |
|     |    |     |     |     |     |  voitto |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |   1,3 |  -14,0 |  -1,2 |   75,3 |  258,0 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |     |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |     |  -6,0 |   9,8 |     |   23,1 |  26,9 |
| laaja tulos   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut    |     |     |     |     |  -36,5 |  -36,5 |
| osingot (0,50  |     |     |     |     |     |     |
| euroa/osake)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut  |      |   0,0 |      |      |   0,0 |    - |
|          |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |  -4,7 |  -4,2 |  -1,2 |   61,9 |  248,4 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 30.9.  |    |     |     |     |     |     |     |
| 2010  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |   0,8 |  -16,4 |  -1,2 |  125,8 |  305,6 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 31.12. |    |     |     |     |     |     |     |
| 2008  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   |     |  -0,1 |  -0,6 |     |   9,6 |   8,9 |
| laaja tulos   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut    |     |     |     |     |  -62,1 |  -62,1 |
| osingot (0,85  |     |     |     |     |     |     |
| euroa/osake)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut  |      |   0,0 |      |      |   0,0 |    - |
|          |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 146,4 |  50,2 |   0,7 |  -17,0 |  -1,2 |   73,3 |  252,4 |
| pääoma |    |     |     |     |     |     |     |
| 30.9.  |    |     |     |     |     |     |     |
| 2009  |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sisältää -6,5 MEUR nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden.   


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

LAADINTAPERIAATTEET                               

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä           
tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia     
noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2009 
tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta alla    
listattuja muutoksia.                              

Suojauslaskenta                                 

Ulkomaan toimintojen osalta on sovellettu nettoinvestoinnin suojauslaskentaa  
vuoden 2010 alusta niille nettoinvestoinneille, jotka konsernin rahoituskomitea 
on erikseen määritellyt suojauslaskennan piiriin. Tehokkaan osan voitot ja   
tappiot suojausinstrumentin osalta kirjataan laajaan tuloslaskelmaan ja oman  
pääoman Muut rahastot -erään. Voitot ja tappiot tehottoman osan osuudesta    
kirjataan suoraan tuloslaskelmaan tuotoksi tai kuluksi. Muutoksella ei ole   
kertaluonteisia vaikutuksia.                          


Liiketoimintasegmentit                             

Uponorin taloudellisen raportoinnin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen     
muodostunut maantieteellisten alueiden ja liiketoimintojen pohjalta       
määritellyistä kolmesta segmentistä 1.10.2008 käyttöön otetun          
organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä ovat olleet:    
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat.                       

Rakenne säilyy edelleen pääosin samanlaisena, mutta vuoden 2010 alusta sitä on 
tarkennettu siten, että Viron ja Latvian raportointi jaetaan talotekniikkaan ja 
yhdyskuntatekniikkaan, kun aiemmin kaikki Baltian luvut raportoitiin segmentissä
Talotekniikka - Eurooppa. Lisäksi Yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan      
sisältyneet ilmanvaihto- ja maalämpötuoteryhmät on siirretty          
Talotekniikka-segmenttiin.                           

Kyseisten muutosten euromääräinen vaikutus segmenttien kokoihin on pieni.    

Raportoitavien segmenttien nimet ovat nyt seuraavat:              
 Talotekniikka - Eurooppa                            
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka                        
 Yhdyskuntatekniikka.                              

Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiin jää edelleen pieniä määriä        
yhdyskuntateknistä tuotemyyntiä joihinkin Koillis-Euroopan maihin. Niiden    
määrällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen.                   

Vuoden 2009 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta.  


--------------------------------------------------------------------------------
| AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |   9,4 |   12,7 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - % liikevaihdosta            |   1,7 |   2,3 |    3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |   22,4 |   23,4 |   32,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumiset              |    - |    - |    0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo   |   2,8 |   3,2 |    4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokopäiväiseksi muutettuna         |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärin                |  3 221 |  3 463 |   3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopussa               |  3 233 |  3 334 |   3 316 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OMAT OSAKKEET               |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omat osakkeet, kpl             | 160 000 | 160 000 |  160 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - osakepääomasta, %            |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| - äänimäärästä, %             |  0,2 % |  0,2 % |   0,2 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden kirjanpidollinen     |   0,3 |   0,3 |    0,3 |
| vasta-arvo, MEUR              |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


SEGMENTTI-INFORMAATIO                              

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1-9/2010          | 1-9/2009            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  380,1 |   0,7 |  380,8 |  365,6 |   0,8 |  366,4 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  87,9 |    - |  87,9 |   80,9 |    - |   80,9 |
| - Pohjois-  |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatek |  99,5 |   5,4 |  104,9 |  113,2 |   3,3 |  116,5 |
| niikka    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -6,1 |  -6,1 |    - |   -4,1 |   -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  567,5 |    - |  567,5 |  559,7 |    - |  559,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 7-9/2010          | 7-9/2009            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     | Ulkoinen| Sisäinen| Yhteensä| Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot	                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  137,6 |   0,3 |  137,9 |  125,2 |   0,3 |  125,5 |
| - Eurooppa  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka |  29,9 |    - |  29,9 |   29,4 |    - |   29,4 |
| - Pohjois-  |     |     |     |     |     |     |
| Amerikka   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatek |  38,0 |   2,4 |  40,4 |   40,8 |   1,5 |   42,3 |
| niikka    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |    - |  -2,7 |  -2,7 |    - |   -1,8 |   -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  205,5 |    - |  205,5 |  195,4 |    - |  195,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       | 1-12/2009           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    | Ulkoinen | Sisäinen | Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  481,1 |   1,1 |  482,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  109,0 |    - |  109,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |  144,0 |   4,1 |  148,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |    - |   -5,2 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  734,1 |    - |  734,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |  1-9/ |  1-9/ |   7-9/ |   7-9/ |  1-12/ |
|             |  2010 |  2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |  46,9 |  22,4 |   21,5 |   8,4 |   32,6 |
| Eurooppa        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka -     |   2,1 |   0,7 |   1,9 |   4,2 |   3,9 |
| Pohjois-Amerikka    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka   |   1,3 |  12,4 |   2,2 |   6,0 |   14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |  -6,3 |  -6,5 |   -1,7 |   -1,3 |   -9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      |  -0,2 |  -0,1 |   -0,4 |   0,2 |   -0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |  43,8 |  28,9 |   23,5 |   17,5 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   9,6 |   11,3 |   16,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   5,0 |   4,6 |   6,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   4,2 |   4,0 |   5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   3,2 |   3,1 |   4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |   0,4 |   0,4 |   0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   22,4 |   23,4 |   32,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |   3,8 |   4,8 |   0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   3,1 |   3,1 |   5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   2,2 |   3,5 |   20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |   0,3 |   1,3 |   1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |   9,4 |   12,7 |   27,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  426,9 |  410,0 |  393,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |  126,5 |  111,4 |  118,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   96,7 |   87,1 |   80,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  458,0 |  459,5 |  509,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -565,8 |  -526,9 |  -602,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  542,3 |  541,1 |  498,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat                               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  288,1 |  275,9 |  281,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   74,3 |   65,4 |   69,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   70,1 |   68,7 |   60,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |  449,5 |  430,0 |  451,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                |  -588,1 |  -551,3 |  -621,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  293,9 |  288,7 |  240,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin henkilöstö, keskimäärin                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Eurooppa          |  2 224 |  2 444 |  2 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Talotekniikka - Pohjois-Amerikka      |   430 |   422 |   422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdyskuntatekniikka             |   506 |   535 |   527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    |    61 |    62 |    61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |  3 221 |  3 463 |  3 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Täsmäytyslaskelma                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |  1-12/ |
|                       |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttien tulos yhteensä         |   43,8 |   28,9 |   41,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto            |   -8,9 |   -9,8 |  -12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tulos ennen veroja        |   34,9 |   19,1 |   28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


VASTUUSITOUMUKSET                                

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |  30.9. |  30.9. |  31.12. |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,0 |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinnitykset                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |    - |    - |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omasta velasta              |   0,1 |    - |    0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   7,1 |   7,4 |    7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiö:                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - konserniyhtiön puolesta         |   11,0 |   9,3 |   10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muiden puolesta             |   6,9 |   6,9 |    6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VUOKRASOPIMUKSET           |   31,3 |   29,0 |   30,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


JOHDANNAISSOPIMUKSET                              

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |Nimellis| Käypä | Nimellis| Käypä  | Nimellis | Käypä  |
|         | arvo  |  arvo |  arvo |  arvo |  -arvo |   arvo |
|         | 30.9. |  30.9. |  30.9. |  30.9. |  31.12. |  31.12. |
|         |  2010 |  2010 |  2009 |  2009 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutta-    | 162,0 |  -1,0 |  95,7 |   0,3 |  115,1 |   -0,6 |
| johdannaiset  |    |     |     |     |     |     |
| -        |    |     |     |     |     |     |
| Termiini-    |    |     |     |     |     |     |
| sopimukset   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Ostetut    |  24,7 |   0,6 |    - |    - |    - |    - |
| valuuttaoptiot |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Myydyt    |  26,9 |  -0,0 |    - |    - |    - |    - |
| valuuttaoptiot |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödyke-    |  5,5 |   0,1 |   7,2 |  -1,7 |   7,2 |   -0,7 |
| johdannaiset  |    |     |     |     |     |     |
| -        |    |     |     |     |     |     |
| Termiini-    |    |     |     |     |     |     |
| sopimukset   |    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

LOPETETUT TOIMINNOT                               

Vuonna 2010 ja 2009 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään kulut, jotka 
liittyvät vuonna 2008 myydyn Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä 
olleen kiinteistön maaperän puhdistamiseen. Maaperän puhdistus saatiin     
päätökseen toisen vuosineljänneksen aikana.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                   |   1,3 |   4,1 |    5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja             |   -1,3 |   -4,1 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |   0,0 |   0,1 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos verojen jälkeen           |   -1,3 |   -4,2 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   |   -1,3 |   -4,2 |   -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta lopetetuista toiminnoista                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta          |   -1,5 |   -4,6 |   -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA                          

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat toiminnot                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyhtiöiltä          |   1,0 |   1,3 |    1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset ja velat kauden lopussa                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          |   0,1 |   0,1 |    0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUVUT                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                      |   1-9/ |   1-9/ |   1-12/ |
|                      |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, EUR         |   0,32 |   0,13 |   0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jatkuvat toiminnot            |   0,34 |   0,19 |   0,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lopetetut toiminnot           |  -0,02 |  -0,06 |   -0,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %    |   7,7 |   5,2 |    5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % (p.a.)       |   12,1 |   4,6 |    4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)    |   15,5 |   7,1 |    8,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %            |   45,8 |   46,6 |   51,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %          |   40,9 |   41,7 |   25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat           |  101,5 |  105,1 |   64,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, EUR          |   3,40 |   3,45 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - laimennusvaikutuksella oikaistu     |   3,40 |   3,45 |   3,53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alin, EUR                |  10,58 |   6,80 |   6,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - ylin, EUR                |  15,66 |  12,90 |   15,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - keskikurssi, EUR             |  12,78 |   9,01 |   9,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakevaihto                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - 1 000 kpl                |  28 332 |  35 500 |  45 815 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - MEUR                   |   362 |   320 |    456 |
--------------------------------------------------------------------------------TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                          


Oman pääoman tuotto (ROE), %                          

  Tulos ennen veroja - tuloverot	                       
= -------------------------------------- -	x 100                
  Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo                   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %                       

  Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut              
= ----------------------------------------  x 100               
  Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo               
Omavaraisuusaste, %                               

  Oma pääoma + vähemmistöosuus                         
= ----------------------------------------	x 100                
  Taseen loppusumma - saadut ennakot                      

Nettovelkaantumisaste, %                            

  Korollinen nettovelka                            
= -----------------------------------------	x 100               
  Oma pääoma + vähemmistöosuus                         Korolliset nettovelat                              

= Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit   Tulos/osake (EPS)                                

  Kauden tulos                                 
= ----------------------------------------------                
  Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita Oma pääoma/osake	                                

  Oma pääoma                                  
= -------------------------------------                    
  Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa                 Osakkeen keskikurssi                              

  Osakkeiden euro-määräinen vaihto                      
=  ----------------------------                        
  Osakkeiden kpl-määräinen vaihto