Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj 	Pörssitiedote			17.3.2010    


Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2009 osingoksi 0,50 euroa
osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet. Yhtiökokous hyväksyi
kaikki hallituksen ehdotukset, mukaan lukien valtuutuksen hankkia enintään 3,5
milj. omaa osaketta. 

Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2009
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi totesi, että
hallitus ei tässä vaiheessa suunnittele osakkeiden takaisinosto-ohjelman
käynnistämistä. 

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.3.2010, ja osinko maksetaan 30.3.2010.
Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.


Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen sen viisi entistä jäsentä, eli Jorma Eloranta,
Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer
S. Simon. 

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven
ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen, sekä piti entiset valiokunnat ja
niiden jäsenet ennallaan. 

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valittiin
KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka nimesi päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Mikael Paulin. 


Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan, eli puheenjohtaja saa 71 000
euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n
osakkeina ja loput rahana. 

Hallituksen valiokuntien jäsenille  päätettiin maksaa kultakin
valiokuntakokoukselta palkkiona 600 euroa Suomessa asuvalle jäsenelle, 1 200
euroa muualla Euroopassa asuvalle jäsenelle ja 2 400 euroa Euroopan
ulkopuolella asuvalla jäsenelle. 


Valtuutus hallitukselle hankkia yhtiön omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään yhden vuoden aikana omien osakkeiden
hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus voi
hankkia enintään 3,5 miljoonaa osaketta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa julkisella kaupankäynnillä NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ostopäivän
kurssiin. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen
kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 


Lisätiedot: 
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.comUponor on yksi johtavista asumisen ja rakentamisen järjestelmätoimittajista
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa sekä markkinajohtaja yhdyskuntatekniikan
putkijärjestelmissä Pohjoismaissa. Päätuotteitamme ovat lattialämmitys- ja
viilennysratkaisut sekä käyttövesijärjestelmät niin asuin-, liike- kuin
julkiseen rakentamiseen. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 300 henkilöä
30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 730 miljoonaa euroa. Uponorin
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.com