Osavuosikatsaus 1-3/2011: Uponorin vuosi käynnistyi vakaasti

Uponor Oyj                           Osavuosikatsaus 1-3/2011                           28.4.2011 8.00 

Uponorin vuosi käynnistyi vakaasti 

  • Markkinanäkymät parantuneet ja kysyntä elpymässä useilla markkinoilla
  • Tammi-maaliskuun liikevaihto 173,2 (157,4) milj. euroa, muutos 10,0 %
  • Tammi-maaliskuun liikevoitto 3,2 (1,5) milj. euroa, muutos 1,7 milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,02 (-0,03) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 4,7 (-1,1) % ja nettovelkaantumisaste 62,3 (60,4) %
  • Liiketoiminnan rahavirta parani -21,9 (-28,0) milj. euroon
  • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan

(Luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)
 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

  • Vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntä kehittyi useimmilla markkinoilla myönteisesti vertailukauteen verrattuna ja elpyminen kiihtyi talven jälkeen. Uskomme kysynnän jatkuvan vakaana kesää kohti mentäessä.
  • Raaka-aineiden, komponenttien ja energian hintojen nousu luo paineita jatkuviin hinnankorotuksiin. Normaalin kesäkysyntään varautumisen lisäksi varastojemme euromääräinen arvo on noussut kohonneiden raaka-ainekustannusten myötä. Hinnankorotusten läpimeno on välttämätöntä kompensoidaksemme tämän varastoviiveellä tulevan valmistuskustannusten nousun.
  • Huhtikuussa saimme Saksassa päätökseen yritysoston, joka on meille tärkeä askel projektiliiketoiminnan eteenpäin viemisessä koko Keski-Euroopan alueella. Se täydentää kokonaistarjontaamme ja tuo meille uutta osaamista tällä strategisesti tärkeällä liiketoiminta-alueella.

  

Esitysaineisto ja webcast-esitys:

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään torstaina 28.4. klo 10.00. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen sivulta www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2011 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen 10.8.2011. Suljetun ikkunan aikana 1.7. – 10.8. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.


 

Markkinat

Vuosi 2011 on käynnistynyt myönteisissä merkeissä. Talotekniikan kysyntä päämarkkinoilla Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa on säilynyt vakaana ja pääosin hyvänä tai tyydyttävänä hieman maasta riippuen. Länsi-Euroopassa kysyntä Uponorin tuotealueilla on jo osittain kääntynyt kasvuun mutta eteläisen Euroopan maiden vaikeudet jatkuvat edelleen. Pohjois-Amerikassa sekä Yhdysvaltojen että Kanadan taloteknisten markkinoiden kehitys on pääosin jatkunut viime vuotta heikompana, paljolti Yhdysvaltojen vertailujakson kysyntäpiikistä johtuen. Yhdyskuntatekniikan kysyntä pysyi pääosin edellisvuoden kaltaisena, heijastaen toista perättäistä vaikeaa talvea. 

Alueellisesti esiintyi suuriakin eroja niin asunto- sekä liike- ja julkisen rakentamisen kuin myös käyttövesi- ja sisäilmastoratkaisujen kysynnän kehityksessä, mutta kokonaisuutena ottaen kysyntätilanne oli melko vakaa. 

 

Liikevaihto

Uponorin vuoden ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet monet seikat, jotka vaikeuttavat vertailua edellisvuoteen. Näitä ovat muun muassa vaikea talvi molempina vuosina, joka on kuitenkin koetellut eri alueita eri tavoin, raaka-aineiden ja energian kohonneet hinnat sekä tulossa olevien hinnankorotusten ennakointi, joiden kaikkien uskotaan heijastuneen ostokäyttäytymiseen. Myös taloudellinen ja poliittinen epävakaus niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin on jarruttanut sekä yksityisten että yritysten investointeja ja suurten hankkeiden rahoitusta.

Uponorin liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 173,2 (157,4) milj. euroa, joka on 10,0 prosenttia enemmän kuin vertailujaksolla. Valuuttakurssimuutosten vaikutus tammi-maaliskuun liikevaihdon muutokseen edellisvuodesta oli 2,8 milj. euroa. Osa liikevaihdon kasvusta on myös seurausta kohonneista raaka-ainehinnoista, siltä osin kuin ne on pystytty siirtämään omiin myyntihintoihin.

Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä, voimakkaimmin yhdyskuntatekniikassa, jonka liikevaihtoa lisäsi erityisesti kevään kysyntään varautuvan tukkukaupan sisäänostojen kasvu sekä toteutetut hinnankorotukset. Talotekniikka – Euroopassa Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi, johtuen paljolti vertailujakson heikosta myynnistä. Myös Etelä- ja Länsi-Euroopan liikevaihto kasvoi hienokseltaan huolimatta Portugalin heikosta kehityksestä. Pohjoismaissa talotekniikan liikevaihto säilyi suunnilleen vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Kasvu hidastui vuoden 2010 viimeisestä neljänneksestä, syinä muun muassa vaikea talvi ja suurehkot toimitukset tukkukaupalle viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös Itä-Euroopassa markkinat ovat vakaantumaan päin, ja liikevaihto siellä kasvoi hienokseltaan. Myönteinen kehitys Yhdysvalloissa kasvatti Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevaihtoa sekä paikallisessa että raportointivaluutassa huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta.

Maittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi voimakkaimmin Saksassa, jossa muutos edellisvuoden vaatimattomaan ensimmäiseen neljännekseen oli noin 20 prosenttia. Myös Ruotsissa, Alankomaissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa liikevaihto nousi reippaasti. Kymmenestä suurimmasta maasta liikevaihto supistui vain Italiassa ja Norjassa.

  

Liikevaihto segmenteittäin, tammi-maaliskuu:

M€ 1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 122,3 112,0 9,2 %
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 26,7 24,5 8,8 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 37,2 33,6 10,8 %)
Yhdyskuntatekniikka 26,0 21,9 18,9 %
Eliminoinnit -1,8 -1,0  
Yhteensä 173,2 157,4 10,0 %

 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin liikevoitto oli 3,2 (1,5) miljoonaa euroa eli 1,7 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2010 vaikean ensimmäisen neljänneksen liikevoitto. Liikevoittomarginaali parani vertailukauden 1,0 prosentista 1,8 prosenttiin.

Liikevoittoa rasittivat raaka-aineiden ja komponenttien voimakkaasti kohonneet hinnat, joita ei pystytty täysimääräisesti siirtämään myyntihintoihin. Tällä oli erityisesti vaikutusta yhdyskuntatekniikan liiketoiminnassa. Talotekniikka – Euroopan kannattavuutta rasittivat lisäksi viime vuoteen verrattuna voimakkaat panostukset markkinointiin ja asiakassuhdetyöhön, kun alkuvuoteen ajoittui merkittäviä messuja ja tuotelanseerauksia.

 

Liikevoitto segmenteittäin, tammi-maaliskuu:

 
M€
1-3/
2011
1-3/
2010
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 6,6 9,0 -27,4 %
Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 0,7 -1,8 139,5 %
(Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, M$ 1,0 -2,5 140,3 %)
Yhdyskuntatekniikka -4,0 -4,0 0,5 %
Muut -1,1 -1,9 42,4 %
Eliminoinnit 1,0 0,2  
Yhteensä 3,2 1,5 113,5 %

 

Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 2,1 (-2,6) miljoonaa euroa. Verojen tulosvaikutus oli 0,6 milj. euroa negatiivinen, kun verojen määrä vertailukaudella oli 0,8 milj. euroa positiivinen. Katsauskauden tulos oli 1,5 (-1,8) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (-0,03) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,87 (3,07) euroa, myös laimennettuna.

 

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskaudella ei käynnistetty merkittäviä investointeja vaan investoinnit suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin.

Bruttoinvestointien määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,9 (1,8) milj. euroa, mikä oli selvästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 6,9 (7,5) milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani normaalia kausivaihtelua noudattaen -21,9 (-28,0) milj. euroon.

Yhä epävakaana jatkuvassa markkinatilanteessa konsernin rahoitustoiminnan yhtenä päätavoitteena on maksukyvyn turvaaminen kaikissa tilanteissa. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa ja toimenpiteitä mahdollisten luottotappioiden välttämiseksi jatketaan valppaana.

Konsernin rahoitusasemassa ei vuoden vaihteen jälkeen ole tapahtunut isoja muutoksia. Yhtiön suomalaiselta eläkevakuutusyhtiöltä ottamaa 80 milj. euron takaisinlainaa oli kauden päättyessä jäljellä 48 milj. euroa. Käytettävissä olevia kahdenvälisiä luottolimiittejä oli 190 miljoonaa euroa, joista kauden päättyessä ei ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 79,7 (53,9) milj. euroa.

Huolimatta 25. maaliskuuta maksetusta 40,2 milj. euron osingosta, yhtiön velkaantuneisuus on hyvällä tasolla. Korolliset nettovelat jäivät 130,8 (135,4) miljoonaan euroon. Kassavarat kauden lopussa olivat 8,5 (6,3) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 62,3 (60,4) prosenttiin, mutta on linjassa tavoitteiden kanssa.

 

Katsauskauden tapahtumia

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toiminta painottui paljolti markkinoinnin ja tuotejärjestelmien uudistuksiin. Kansainvälisillä Frankfurtin ISH-messuilla, jotka ovat talotekniikka-alan tärkein asiakastapahtuma maailmassa, esiteltiin merkittäviä tuoteuutuuksia. Näistä tärkeimpiin kuului uusi RTM-puristusliitin. Se tuodaan markkinoille useissa Euroopan maissa kevään aikana.

ISH-messuilla oli myös uuden Quick & Easy -liitostyökalun Euroopan ensiesittely. Johtavan työkaluvalmistajan kanssa kehitetty akkukäyttöinen työkalu helpottaa merkittävästi liitosten tekemistä, ja se on yhteensopiva saman valmistajan muiden työkalujen kanssa. Pohjois-Amerikassa, jossa työkalu otettiin osaksi Uponorin tarjontaa jo viime vuoden puolella, se on selvästi lisännyt Uponorin kokonaistarjonnan kiinnostavuutta.

Lisäksi ISH-messuilla esiteltiin uusia lämmitys- ja ohjausjärjestelmäratkaisuja. Messujen viestintä oli rakennettu uuden asiakassegmentoinnin mukaisesti niin, että ensimmäistä kertaa tuotteet ja ratkaisut esiteltiin eri kohderyhmille niiden oikeassa ympäristössä.

Itävallassa järjestettiin perinteinen Uponor-kongressi jo 33. kerran. Siitä on muodostunut suunnittelijoiden keskuudessa yksi merkittävimmistä ammattilaistapahtumista Keski-Euroopassa. Tänä vuonna siihen osallistui noin 200 asiakasta.

Maaliskuussa Uponor teki sopimuksen hankkia 50,3 prosentin osake-enemmistön saksalaisesta Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH -yhtiöstä vahvistaakseen asemiaan projektiliiketoiminnassa. Zent-Frenger kehittää, valmistaa ja markkinoi lämmitys- ja jäähdytys- sekä maalämpöratkaisuja lähinnä liike- ja julkiseen rakentamiseen.

Maaliskuussa vihittiin Espanjassa käyttöön Uponorin uusi jakelu- ja koulutuskeskus, joka sijaitsee lähellä Madridia. Rakennus on myös Uponorin Länsi- ja Etelä-Euroopan alueen johdon päätoimipiste.

Yhdysvalloissa saavutettiin hyviä tuloksia pyrkimyksissä solmia uusia toimitussopimuksia useiden alueellisten jakeluliikkeiden ja rakentajien kanssa. Kaliforniassa pystyttiin kasvattamaan putkijärjestelmien myyntiä seurauksena osavaltion viimevuotisesta päätöksestä hyväksyä PEX-muovista valmistettujen käyttövesiputkien käyttöönotto rakennuksissa.

Uponor on käynnistänyt toimia liiketoiminnan laajentamiseksi Aasiassa ja on solminut yhteistyösopimuksia muun muassa Indonesiassa sisäilmastojärjestelmien myynnin kasvattamiseksi. Valmistelut oman edustuston avaamiseksi Intiassa etenivät pitkälle.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Huhtikuun 11. päivänä saatiin päätökseen maaliskuussa julkistettu kauppa 50,3 prosentin osake-enemmistöstä saksalaisessa Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH -yhtiöstä.

 

Lähiajan näkymät

Vuosi 2011 on käynnistynyt varovaisen myönteisesti. Asuinrakentamisen markkinoiden arvioidaan kehittyvän vakaasti ja noususuuntaisesti kevään kuluessa. Myönteisiä merkkejä on näkyvissä etenkin Saksasta ja joistakin sen naapurimaista. Pohjoismaiden taloteknisen kysynnän arvioidaan säilyvän nykyisen kaltaisena, kun taas yhdyskuntatekniikan kysynnän odotetaan paranevan vuoden 2010 vaatimattomasta tasosta. Myönteisiä merkkejä kysynnän elpymisestä on nähtävissä niinikään suurimmassa osassa Etelä-, Länsi- ja Itä-Eurooppaa. Pohjois-Amerikassa – huolimatta heikoista markkinatilastoista – Uponorin näkymät ovat myönteisemmät kuin vuonna 2010.

Uponorin taloudellinen tulos on kuitenkin alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy yhtiön vuosikertomuksesta. Lisäksi rakentamisen ja asumisen markkinoiden tulevaisuus riippuu yleisestä taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä, joiden ennustettavuus on vaikeaa.

Näissä olosuhteissa Uponor pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan:

Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden 2010 tasolta ja liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja tehokkaan nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän hyvänä.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi