Uponor varoittaa koko vuoden tuloksensa jäävän ohjeistuksesta

Uponor Oyj          Pörssitiedote          27.9.2011          18:00

Kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen raportoinnin yhteydessä Uponor arvioi koko vuoden liikevoittonsa paranevan edellisvuodesta. Näkemys pohjautui toteutettuihin hinnankorotuksiin ja yleisesti käytettävissä olleiden rakentamisen ennusteiden perusteella arvioituun volyymikasvun jatkumiseen. Viimeaikainen talouden kehitys on asettanut yllä mainitut rakentamisen ennusteet kyseenalaisiksi.

Uponor arvioi aiemmin ennustetun liikevaihdon kasvun jäävän toteutumatta siinä määrin, että alkuvuoden liikevoiton menetystä ei vuoden jälkipuoliskolla kyetä kuromaan umpeen. Tammi – kesäkuun 2011 liikevoitto oli 1,6 milj. euroa pienempi kuin vastaavalla jaksolla 2010. Käyttöpääoman tehostamisohjelman tuloksien ennustaminen on tässä ympäristössä poikkeuksellisen vaikeaa. Tämän takia Uponor ei anna arviota koko vuoden rahavirrasta vuodelle 2011.

Uponorin johto on käynnistänyt toimia fokuksen lisäämiseksi, kustannusten vähentämiseksi ja rahavirran parantamiseksi. Yhtiö vetäytyy markkinoilta, joissa kannattavuus on heikkoa, kustannuksia vähennetään soveltuvin osin henkilöstövähennysten kautta tai vapaaehtoisin palkattomin lomajärjestelyin. Tuotantoa supistetaan, jotta varastoja saadaan vähennettyä vastaamaan ennakoitua kysyntää ja tämän vuoden rahavirtaa tuettua. Hallitus jatkaa epätyydyttävän taloudellisen kehityksen korjaamiseksi tähtäävien suunnitelmien ja toimenpiteiden seurantaa.

Edellä olevan johdosta Uponor muuttaa koko vuoden ohjeistustaan:

Uponorin liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2010 tasolta mutta liikevoiton arvioidaan jäävän jonkin verran viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.