Uponorille verotuksen oikaisupäätökset vuosista 2006-2009 –– lisämaksu 11,4 miljoonaa euroa

Uponor Oyj Pörssitiedote 30.12.2011 15:20

Viime viikolla 23. joulukuuta julkistetun vuotta 2005 koskevan jälkiverotuspäätöksen lisäksi Uponor-konsernin tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy on saanut verottajalta päätökset koskien verovuosia 2006-2009. Ne velvoittavat yhtiön maksamaan 11,4 miljoonaa euroa veroja ja viivemaksuja helmikuussa 2012.

Verottajan vaatimasta summasta pääosa eli 7,6 miljoonaa euroa on veroja ja loppuosa eli 3,8 miljoonaa on viivekorkoja ja veronlisäyksiä. Yhtiö kirjaa viivekorot ja veronlisäykset vuoden 2011 tilinpäätökseen.

Edellisessä 23.12. julkistetussa päätöksessä Uponor velvoitettiin maksamaan 3,2 miljoonaa euroa.

Uponor pysyy aiemmassa kannassaan ja aikoo hakea muutosta päätöksiin verotuksen oikaisulautakunnalta.

Jälkiverotus- ja verotuksen oikaisupäätökset perustuvat kesällä 2008 Uponor-konsernin joissakin suomalaisissa yhtiöissä suoritettuun verotarkastukseen, joka koski vuosia 2004–2007. Kiista koskee lähinnä Uponor Business Solutions Oy:n sisäisten palveluveloitusten markkinaehtoista siirtohinnoittelua. Yhtiö tarjoaa konsernin yhteisten tietojärjestelmien käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehitykseen liittyviä palveluita. Uponor on soveltanut tässä OECD:n siirtohintaohjeita. Palvelumaksua on laskutettu tytäryhtiöiltä, jotka ovat ottaneet järjestelmiä käyttöön, eikä kaikilta konserniyhtiöiltä kuten verottaja esittää.


Lisätietoja:
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


JAKELU
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli €750 miljoonaa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.