Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj     Pörssitiedote            15.3.2011    18.33

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2010 osingoksi 0,55 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet sekä uutena kuudentena jäsenenä Eva Nygren. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, mukaan lukien valtuutuksen hankkia omia osakkeita ja valtuutuksen päättää osakeannista. Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta os. www.uponor.fi > Sijoittajat.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi korosti avauksessaan, että yhtiöllä ei ole suunnitelmia osakeostojen käynnistämiseksi tässä vaiheessa. Osakeantivaltuutusta hän perusteli sillä, että osakkeet voivat toimia maksuvälineenä yritysostotilanteessa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2011, ja osinko maksetaan 25.3.2011.
Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.


Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen sen viisi entistä jäsentä, eli Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon, sekä kuudenneksi jäseneksi Ruotsin kansalainen, arkkitehti Eva Nygren, joka on suunnittelutoimisto Sweco AB:n kahden tytäryhtiön toimitusjohtaja.

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen. Entinen tarkastusvaliokunta valittiin uudelleen: Aimo Rajahalme toimii sen puheenjohtajana ja Jorma Eloranta ja Jari Paasikivi jäseninä.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka nimesi uudelleen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikael Paulin.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan, eli puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkio kaikista kokouksista. Palkkio jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta on 600 euroa, muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta 2 400 euroa. Puhelinkokousten kokouspalkkio on sama kuin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkio.Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fiUponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi