AML 2:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus yli 5 %

Uponor Oyj                    Pörssitiedote         6.3.2012   13.30

AML 2:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus yli 5 %

Uponor Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc –nimisen yhtiön ilmoituksen mukaan sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä nousi 2.3.2012 noin 5,05 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä oli silloin 3 693 458 osaketta, mikä vastaa yhtä montaa ääntä. Yhtiön ilmoituksen mukaan yhdenkään sen hallinnoiman rahaston tai asiakastilin omistus ei yksin nouse viiteen prosenttiin.

Uponor Oyj:n osakemäärä 1.3.2012 on yhteensä 73 206 944 osaketta. Yhtiöllä
on yksi osakesarja.

Ulkomainen omistus Uponorissa oli vuoden 2011 lopussa 24,5 % (31.12.2010: 19,1 %). Franklin Templetonin lisäksi Capital Research and Management Company, Inc. ilmoitti vuonna 2007 omistavansa noin 5,8 % Uponorin osakekannasta.

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.