Osavuosikatsaus 1/2012: Uponor hyödynsi talvisesongin tilaisuudet

Uponor Oyj                           Osavuosikatsaus 1-3/2012                           27.4.2012 8.00 


Uponor hyödynsi talvisesongin tilaisuudet

  • Aiemmin toteutettujen myyntihintojen korotukset sekä aktiivinen myyntityö hiljaisen talvisesongin aikana paransivat Uponorin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta
  • Tammi–maaliskuun liikevaihto 192,5 (173,2) milj. euroa, kasvua 11,2 %; orgaaninen kasvu 8,0 %
  • Tammi-maaliskuun liikevoitto 9,3 (3,2) milj. euroa, kasvua 6,1 milj. euroa
  • Osakekohtainen tulos 0,06 (0,02) euroa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 11,1 % (4,7 %) ja nettovelkaantumisaste 79,2 % (62,3 %)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -21,4 (-21,9) milj. euroa
  • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu.)


Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä:

  • Tyytyväisenä voin todeta, että keskittymisemme orgaaniseen kasvuun on tuottanut tulosta. Ensimmäisen neljänneksen lopussa päätökseen saatu Hewingin myynti parantaa edelleen fokustamme ja tukee toimitusketjumme tehostamista.

  • Viime vuonna lanseerasimme uusia tuotteita ja työkaluja ja panostimme erilaisiin asiakaskampanjoihin, mitkä yhdessä ovat auttaneet meitä valtaamaan markkinaosuuksia erityisesti Pohjois-Amerikassa sekä Pohjoismaiden yhdyskuntateknisillä markkinoilla, ja näin ne ovat tuoneet takaisin niihin sijoitettuja kehityspanoksia.

  • Raaka-ainekustannukset pysyivät vakaina vuoden kahden ensimmäisen kuukauden ajan mutta maaliskuussa muoviraaka-aineen hinta nousi jälleen merkittävästi. Aiomme korottaa myyntihintoja vastaavasti, jotta ne kattavat kohonneet raaka-ainekustannukset.

 

Tietoja tammi–maaliskuun 2012 osavuosikatsaustiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-maaliskuun 2012 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 27.4. klo 10.00. Webcast-esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Seuraava osavuosikatsaus

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2012 tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen 10.8.2012. Suljetun ikkunan aikana 1.7. - 10.8. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä eikä liiketoimintaan tai tuloskehitykseen liittyviä seikkoja.

 

Markkinat

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä huoli maailmantalouden tilasta vaikutti edelleen hallitusten, liikeyritysten ja kuluttajien päivittäiseen päätöksentekoon. Vaikka vallitseva mieliala tärkeimmillä markkinoilla vaihtelikin varovaisuudesta orastavaan optimismiin, talouden ja erityisesti rakentamisen heikkeneminen jatkui edelleen joillakin maantieteellisillä alueilla.

Taloteknisten ratkaisujen kysyntä säilyi vakaana useimmilla Keski-Euroopan markkinoilla. Erityisesti Saksan markkinat säilyttivät elinvoimaisuutensa: asuinrakentaminen kehittyi myönteisesti jatkaen vuoden 2011 puolella havaittua suuntausta. Ranskassa ja Isossa-Britanniassa rakentaminen pysyi suhteellisen vakaalla tasolla. Lounais-Euroopan markkinoilla rakentaminen heikkeni Espanjassa ja Italiassa, kun alueen kansantalouksien taantuva kehitys rajoitti edelleen sijoituksia rakennushankkeisiin. Pohjoismaissa markkinat pysyivät suurelta osin edellisvuoden tasolla. Pohjoismaissakin rakentaminen on alkanut osoittaa hidastumisen merkkejä, erityisesti Ruotsissa sen jälkeen, kun uudisrakentamista ja remontointia koskevia säädöksiä tiukennettiin. Venäjällä etenkin asuinrakentamisen kysyntä kasvoi hyvin, kun taas Itä-Euroopan ja Aasian markkinoilla tilanne vaihteli maittain.

Pohjois-Amerikassa vuoden 2011 jälkipuoliskolla alkanut kysynnän kasvu on jatkunut. Kasvu jatkui Yhdysvalloissa, hieman tasaantuen, kun taas Kanadan markkinat säilyivät lähellä aiempaa tasoa. Asuinrakentamisen rakennuslupien ja käynnistyneiden rakennushankkeiden määrä kasvoi niin Yhdysvalloissa kuin Kanadassakin, kun taas liike- ja julkisen rakentamisen lupien ja käynnistyneiden hankkeiden määrä on ollut laskeva verrattuna niin edellisvuoden vastaavaan jaksoon kuin edeltäviin kuukausiin.

Edellisvuoteen verrattuna leuto talvi vaikutti myönteisesti yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntään Skandinavian alueella. Suomessa ja Baltiassa liiketoimintaa haittasi runsas lumi. Julkisen sektorin taloustilanne pysyi heikkona, mutta asuin- ja liikerakentamisen kysyntä piti markkinat suhteellisen vakaina.

Kauden aikana kilpailuympäristössä Euroopassa tapahtui muutoksia fuusioiden ja yrityskauppojen seurauksena sekä joidenkin paikallisten valmistajien joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin. Kaiken kaikkiaan kilpailu pysyi kovana ja keskittyi vahvasti hintoihin, kun myyntihinnaltaan halpojen ratkaisujen määrä markkinoilla, etenkin lämmityssektorilla, lisääntyi.

 

Liikevaihto

Uponorin liikevaihto kehittyi myönteisesti myös verrattuna edellisvuoden vahvaan ensimmäiseen vuosineljännekseen. Konsernin liikevaihto vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ylsi 192,5 (173,2) milj. euroon, joka on 11,2 % vertailukautta enemmän. Myyntihintojen korotuksen siivittämänä liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 8,0 %. Liikevaihdon kasvua tuki vilkkaana jatkunut kysyntä eräillä päämarkkina-alueilla, uusien tuotteiden markkinoille tuonti etenkin vuoden 2011 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä sekä asiakkaiden tekemät varastotäydennykset, joilla ennakoitiin maalis- ja huhtikuussa voimaan astuvia hinnankorotuksia. Myönteiseen kehitykseen vaikuttivat myös strategiset panostukset projektiliiketoimintaan ja uusiin kohderyhmiin, kuten kiinteistöomistajiin ja –sijoittajiin, joiden kiinnostus Uponorin ympäristömyötäisiin ratkaisuihin on kasvussa.

Valuuttakurssien vaikutus konsernin liikevaihtoon nosti liikevaihtoa 1,9 milj. euroa eli 1,0 % edellisvuodesta.

Talotekniikka – Eurooppa –segmentin liikevaihto kasvoi Norjassa ja Suomessa, mikä tasoitti Ruotsin heikkenevän kehityksen vaikutusta. Siellä uusien rakennushankkeiden määrä romahti uudisasuntolainoja koskevien säädösten muututtua. Saksassa liikevaihto kasvoi Zent-Frengerin hankinnan myötä. Lounais-Euroopan kehitys oli kaksisuuntaista: markkinaosuuden suotuisasta kehityksestä huolimatta Pyreneiden niemimaalla ja Italiassa liikevaihto laski merkittävästi, kun taas Isossa-Britanniassa ja Ranskassa myynti kasvoi selkeästi.

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ensimmäisen kerran asuntokuplan puhkeamisen jälkeen vuonna 2007. Sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa saavutettiin selvää kasvua paikallisessa valuutassa mitattuna.

Talotekniikan tuoteryhmistä etenkin käyttövesiratkaisujen myynti oli vauhdikasta sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Kasvua tukivat vuoden 2011 puolella esitellyt merkittävät tuoteuutuudet.

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen liikevaihto kasvoi 14,3 prosentilla edellisvuodesta. Myynti sujui hyvin etenkin Baltian maissa, Norjassa ja Ruotsissa. Myyntihintojen korotusten lisäksi myönteiseen kehitykseen vaikuttivat markkinoilla hyvän vastaanoton saaneet uudet tuotteet, kuten Uponorin IQ-hulevesijärjestelmä sekä Ultra Classic -viemärijärjestelmä.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu:

M€ 1–3/
2012
1–3/
2011
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 133,0 122,3 8,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 31,0 26,7 16,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 41,4 37,2 11,3 %)
Yhdyskuntatekniikka 29,7 26,0 14,3 %
Eliminoinnit -1,2 -1,8  
Yhteensä 192,5 173,2 11,2 %

Suurimmista markkina-alueista eniten tällä raportointikaudella kasvoi paikallisessa valuutassa mitattuna Norja, jonka liikevaihto nousi 24,6 prosenttia. Muita maita, joissa liikevaihto kasvoi huomattavasti, olivat Iso-Britannia 17,3, Yhdysvallat 12,2 ja Ruotsi 12,0 prosentin kasvulla. Saksan liikevaihto lisääntyi ( Zent-Frengerin hankinta mukaan luettuna) 18,3 prosenttia edellisvuoden vilkkaaseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Espanjaa lukuun ottamatta liikevaihto kasvoi kaikissa kymmenessä suurimmassa maassa.

 

Tulos ja kannattavuus

Uponor-konsernin liikevoitto oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 9,3 (3,2) milj. euroa, eli 189,3 % edellisvuotta enemmän. Liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 1,8 prosentista 4,8 prosenttiin.

Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen parantunut tulos heijastelee voimakkaasti vuoden 2011 aikana useissa vaiheissa toteutettuja hinnankorotuksia, joiden vaikutus tuntuu täysivoimaisesti alkuvuoden tuloksessa, samalla kun raaka-ainehintojen jyrkkä nousu vuoden 2012 puolella ei vielä näy ensimmäisen neljänneksen tuloksessa. Uponor pyrkii turvaamaan marginaalien kehittymisen ja tasaamaan kasvavien raaka-ainekustannusten vaikutuksia toteuttamalla uusia hinnankorotuksia vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä kulut nousivat jonkin verran vertailukautta korkeammiksi. Kasvu aiheutui yrityskauppahankkeista sekä muuttuvien markkinointikulujen ja myyntiprovisioiden noususta.

Euroopan taloteknisten ratkaisujen liikevoittoa kasvattivat liikevaihdon myönteinen kehittyminen useilla markkinoilla, vuonna 2011 toteutetut uudet tuote- ja työkalulanseeraukset sekä toiminnan jatkuva tehostaminen. Sisäilmastoratkaisujen kannattavuutta rasitti myynnin painottuminen edullisemman hintaluokan tarjontaan hintakilpailun kiristyessä markkinoilla. Kannattavuus heikkeni myös vaikeasta taloudellisesta tilanteesta kärsivillä Italian ja Pyreneiden niemimaan markkinoilla, johtuen sekä liikevaihdon supistumisesta että markkinaosuuden kasvattamiseen tähdänneistä suurista markkinointipanostuksista. Näillä alueilla on ryhdytty toimiin, joiden tavoitteena on mukauttaa toimintoja vastaamaan heikkoa markkinatilannetta.

Pohjois-Amerikan talotekniikan liikevoitto koheni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Parannus oli seurausta suuremmasta myynnistä, katteiden vahvistumisesta sekä yleiskustannusten tehokkaasta hallinnasta.

Yhdyskuntateknisten ratkaisujen liikevoitto oli yhä negatiivinen, mutta liiketoiminta saavutti selkeän parannuksen edellisvuodesta lähinnä lisääntyneiden toimitusmäärien ja myyntihintojen korotuksen seurauksena.

Konsernin tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 7,1 (2,1) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 2,6 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2011 ensimmäisen vuosineljänneksen 0,6 miljoonaan euroon. Katsauskauden tulos oli 4,5 (1,5) miljoonaa euroa.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi-maaliskuu:

 
M€
1–3/
2012
1–3/
2011
Muutos
 
Talotekniikka – Eurooppa 11,7 6,6 78,4 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 2,7 0,7 263,7 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 3,5 1,0 248,4 %)
Yhdyskuntatekniikka -1,9 -4,0 51,3 %
Muut -2,4 -1,1  
Eliminoinnit -0,8 1,0  
Yhteensä 9,3 3,2 189,3 %

  

Investoinnit ja rahoitus

Katsauskaudella investoinnit suunnattiin lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin. Merkittäviä uusia investointeja ei käynnistetty.

Bruttoinvestointien määrä ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,8 (2,9) miljoonaa euroa, mikä oli selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 7,3 (6,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta parani -21,4 (-21,9) milj. euroon. Rahavirtaan sisältyvät 15,0 milj. euron verot ja viivemaksut, jotka liittyvät verottajan päätökseen joulukuussa 2011. Rahoituksen rahavirtaan ja siten koko kauden rahavirtaan vaikutti myös osingonmaksu 27. maaliskuuta, suuruudeltaan 25,6 (40,2) miljoonaa euroa.

Konsernissa kiinnitetään edelleen erityistä huomiota hyvän maksuvalmiuden säilyttämiseen. Myös erääntyneiden myyntisaatavien seurantaa ja muita toimenpiteitä luottotappioiden välttämiseksi jatketaan.

Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 46,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus on pysynyt hyvällä 33,9 (39,8) prosentin tasolla. Korolliset nettovelat olivat 145,3 (130,8) milj. euroa. Kassavarat kauden lopussa olivat 12,0 (8,5) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 62,3 prosentista 79,2 prosenttiin.

  

Katsauskauden tapahtumia

Tammikuun 24. päivänä Uponor tiedotti Hewing GmbH:n koko osakekannan myynnistä. Ochtrupissa Saksassa sijaitseva alihankintavalmistukseen keskittynyt Hewing GmbH ei enää kuulunut Uponorin ydinliiketoimintaan. Sopimuksen arvo oli noin 11,9 milj. euroa, ja sen seurauksena vuoden 2011 tilinpäätökseen tehtiin 10,5 milj. euron alaskirjaus. Uponor sai päätökseen saksalaisen tytäryhtiönsä Hewing GmbH:n myynnin katsauskauden lopussa. Toisin kuin 2. huhtikuuta 2012 annetussa pörssitiedotteessa kerrottiin, Hewing GmbH:n liiketoiminta on sisällytetty vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmaan. Myynnin nettovaikutus tulokseen oli merkityksetön.

Helmikuun 17. päivänä Uponor jätti valituksen ja oikaisuvaatimuksen konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalle liittyen verottajan jälkiverotuspäätöksiin joulukuussa 2011. 

Maaliskuun 12. päivänä Uponor hankki loput 49,7 % saksalaisen Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH:n osakkeista keväällä 2011 allekirjoitetun sopimuksen optioehdon mukaisesti. Tällöin Uponor hankki yrityksestä 50,3 prosentin osake-enemmistön.

Uponorin toimitusketjuorganisaation rakennetta ja tehokkuutta kehitettiin aktiivisesti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Luoteis-Saksassa sijaitseva Wettringenin logistiikkakeskus alkoi palvella kaikkia Keski-Euroopan maita, ja siitä tullaan kehittämään koko alueen logistinen keskus, joka vastaa kaikista Uponorin taloteknisten tuotteiden toimituksista. Västeråsissa Ruotsissa käynnistettiin uuden jakelukeskuksen rakennustyöt. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä uudessa jakelukeskuksessa joulukuussa 2012. Tavoitteena on taata tehokkaat taloteknisen liiketoiminnan varastopalvelut sekä aikaisempaa parempi tuotteiden saatavuus ja toimitus pohjoismaisilla markkinoilla.

Uponor jatkoi jo vuoden 2011 aikana joillakin markkinoilla esiteltyjen uusien tuotteiden aktiivista markkinointia ja osallistui useille alan messuille kaikilla päämarkkinoillaan. Katsauskauden aikana RTM-puristusliittimen ja Quick & Easy -liitostyökalun markkinointi aloitettiin Italiassa ja Ranskassa.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kauppahinta Hewing GmbH:n myynnistä saatiin 2.4.2012.

 

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden kehityksen ja rahoituksen epävarmuus erityisesti Euroopassa on jatkunut myös vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja sen jälkeenkin. Tilanne vaikuttaa Euroopan maiden hallituksiin, yrityksiin ja yksityisiin kuluttajiin, ja seuraukset näkyvät rakentamiseen liittyvien investointien pitkän aikavälin suunnittelussa ja päätöksenteossa, erityisesti eteläisen Euroopan maissa. Muutamien vahvojen eurooppalaisten kansantalouksien ja Yhdysvaltojen kehitys on kuitenkin ollut pirteämpää, mikä antaa niille mahdollisuuden talousvaikeuksien kanssa kamppailevia maita vahvempaan kehitykseen.

Viime vuodet ovat rasittaneet rakennussektoria kaikilla Uponorin toiminta-alueilla, ja markkinoiden ennustettavuus säilyy edelleen heikkona. Siksi Uponor varautuu pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun.

Uponorin johto pyrkii terävöittämään yhtiön fokusta ja parantamaan kustannustehokkuutta ja rahavirtaa kiihdyttäen samalla orgaanista kasvua hyödyntämällä Uponorin vahvuuksia, kuten kansainvälisesti tunnettua brändiä, vahvaa yhteistyökumppaniverkostoa sekä uusia, asiakastyytyväisyyttä lisääviä ja uusia asiakkaita houkuttelevia tuote- ja järjestelmäinnovaatioita.

Uponor pitää ennallaan 10.2.2012 annetun ohjeistuksen vuodelle 2012:
Uponorin liikevaihdon arvioidaan kasvavan orgaanisesti vuodesta 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2011 tilinpäätöksen kohdasta "Liiketoimintaan kohdistuvat riskit".

 

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh.  020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh.  020 129 2822

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh.  020 129 2852

 

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.uponor.fi