Osavuosikatsaus 1-9/2012: Pohjois-Amerikan kasvu vahvisti Uponorin tuloskehitystä

Uponor Oyj                  Osavuosikatsaus 1-9/2012               26.10.2012 8.00 

 

Pohjois-Amerikan kasvu vahvisti Uponorin tuloskehitystä 

 • Kysyntä jatkui vilkkaana Pohjois-Amerikassa, mutta laski edelleen Euroopassa
 • Orgaaninen kasvu kolmannella neljänneksellä oli 3,3 %, joka on hieman edellistä vuosineljännestä parempi
 • Heinä-syyskuun liikevaihto 211,3 (213,6) milj. euroa, muutos -1,1 %
 • Heinä-syyskuun liikevoitto 22,1 (19,7) milj. euroa, kasvua 11,9 %
 • Tammi–syyskuun liikevaihto 621,9 (609,4) milj. euroa, kasvua 2,1 %
 • Tammi–syyskuun liikevoitto 47,5 (38,4) milj. euroa, kasvua 23,6 %
 • Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos 0,35 (0,32) euroa
 • Sijoitetun pääoman tuotto tammi-syyskuussa 18,1 % (15,3 %);
  nettovelkaantumisaste 57,9 % (53,7 %)
 • Tammi–syyskuussa liiketoiminnan rahavirta parani 2,1 (-4,9) milj. euroon huolimatta ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomessa maksetuista lisäveroista, joista Uponor on tehnyt oikaisuvaatimuksen
 • Koko vuoden ohjeistus säilyy ennallaan

(Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu. Katsauksen luvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja, ellei toisin ole mainittu. Katsauskausi on tammi–syyskuu.)

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 • Uponorin tuloskehitys pysyi vakaana, vaikka rakennusmarkkinoiden kysyntä päämarkkina-alueellamme Euroopassa on yhä heikoissa kantimissa ja osittain supistuu entisestään. Tiukka kulukuri ja toimintojen määrätietoinen hallinta ovat kantaneet hedelmää. Samalla olemme kuitenkin pystyneet vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin alueilla, joilla kysyntä on alkanut elpyä.
   
 • Syyskuussa julkaisimme suunnitelman perustaa yhteisyritys, johon siirretään Uponorin koko yhteiskuntatekninen liiketoiminta. Kyseessä on Uponorin historian merkittävin yrityskauppa ja suurin tämän alan yritysjärjestely Pohjoismaissa. Sen eteen on tehty töitä jo pitkään, ja erityisesti kolmannen neljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää, minkä jälkeen pääsemme etenemään liiketoiminnan kehittämisessä.
   
 • Markkinoiden huonosta ennustettavuudesta huolimatta jatkamme määrätietoisesti kasvuedellytysten luomista. Pyrimme aktiivisesti hyödyntämään tarjolla olevia liiketoimintamahdollisuuksia, tuomaan markkinoille lisäarvoa luovia tuotteita ja järjestelmiä sekä vahvistamaan jalansijaamme niillä markkinoilla, joilla haluamme lujittaa asemiamme tulevaisuudessa.Tietoja tammi–syyskuun 2012 osavuosikatsaustiedotteesta

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän julkaisun liitteenä. Se on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla. Sulkeissa annetut luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.

 

Esitysaineisto ja webcast-esitys

Osavuosikatsaukseen liittyvä aineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset 

Osavuosituloksesta järjestetään englanninkielinen webcast-esitys perjantaina 26.10. klo 10.00. Esityksen yhteystiedot ovat osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian tulosjulkistuksen jälkeen osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset.

Uponor Oyj julkaisee vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen tiistaina 12.2.2013. Suljetun ikkunan aikana 1.1.–11.2.2013 yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden tapahtumista.

 


Markkinat

Markkinatilanne Uponorin tärkeimmissä maissa on pysynyt suhteellisen samanlaisena kuin toisella vuosineljänneksellä. Euroopassa, jota yhä rasittaa pitkittynyt poliittinen ja talouden kriisi, kysyntä on pysynyt tasaisen heikkona, joskin joillakin alueilla, erityisesti Lounais-Euroopassa, se on hiipunut entisestään. Toisen vuosineljänneksen aikana kysyntä kääntyi selkeään laskuun myös Tanskassa, ja heikkenemistä havaittiin myös Isossa-Britanniassa. Suomessa ja Ruotsissa kysyntä jatkui edellisen vuosineljänneksen tapaan vaimeana. Norjassa sitä vastoin rakennusmarkkinat säilyivät vilkkaina. Saksan talouden toisella vuosineljänneksellä alkanut heikkeneminen jatkui kolmannella neljänneksellä. Maan rakennusmarkkinoiden kysyntä pysyi kuitenkin tyydyttävänä johtuen lähinnä siitä, että kuluttajat panostivat edelleen oman asunnon rakentamiseen tai remontoimiseen. Itä-Euroopan maissa kysynnän suhdanteet säilyivät ennallaan, ja kysyntä Venäjällä jatkui vahvana. 

Taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta asuinrakentaminen oli Pohjois-Amerikassa vilkasta, mutta liikerakentamisen sektorilla oli verrattain hiljaista. Kanadassa vuoden alkupuoliskon vahva kasvu alkoi laantua kolmannen neljänneksen kuluessa. 

Yhdyskuntatekniikan kysynnän kehitys vaihteli Pohjois-Euroopassa lievästä kasvusta hillittyyn laskuun. Norjassa ja Baltian maissa kysyntä kasvoi, mutta muualla Skandinaviassa sekä Suomessa markkinat pysyivät vaisuina pitkälti asuinrakennusmarkkinoiden heikon tilanteen seurauksena.

 

Liikevaihto

Uponorin raportoitu liikevaihto laski edelleen kolmannen neljänneksen aikana, heijastaen näin markkinoiden hiipumista lupaavan ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Heinä-syyskuun liikevaihto 211,3 (213,6) milj. euroa pieneni edellisvuodesta 1,1 %. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli kuitenkin 3,3 %, kun luvuista jätetään pois vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä myydyn Hewing GmbH:n vaikutus.

Talotekniikka – Euroopan liikevaihto supistui 7,7 prosenttia, mikä johtui lähinnä heikosta kysynnästä useilla merkittävillä eurooppalaisilla rakennusmarkkinoilla sekä Hewing GmbH:n myynnistä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Vertailukelpoinen liikevaihdon muutos oli -1,4 %. Tuotteiden myyntikehitys säilyi voimakkaampana käyttövesiratkaisuissa kuin sisäilmastoratkaisuissa seurauksena siitä, että uudisrakentamisen lasku oli jyrkempää kuin korjausrakentamisen. Korjausrakentamisen uudet markkinointimenetelmät tukivat myönteistä kehitystä erityisesti Suomessa.

Talotekniikka – Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana Yhdysvaltain ja osittain myös Kanadan vilkkaiden asuinrakennusmarkkinoiden tuella.

Yhdyskuntatekniikan liikevaihto supistui vilkkaan alkuvuoden jälkeen. Rakennusmarkkinoiden heikkenemisen ohella liikevaihdon laskun pääasiallisia syitä olivat eri maissa toteutetut julkisen vallan säästötoimet, jotka koskivat myös yhdyskuntateknisiä investointeja.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, heinä–syyskuu:

M€ 7–9/2012 7–9/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 129,9 140,9 -7,7 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 43,1 33,2 29,5 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 54,5 46,8 16,4 %)
Yhdyskuntatekniikka 40,3 42,1 -4,2 %
Eliminoinnit -2,0 -2,6  
Yhteensä 211,3 213,6 -1,1 %

Tammi-syyskuun liikevaihto oli 621,9 (609,4) milj. euroa, kasvua vertailukaudesta 2,1 %. Valuuttakurssien muutokset kasvattivat liikevaihtoa 15,4 milj. eurolla eli 2,5 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Tulokseen vaikuttivat eniten Yhdysvaltain dollarin kurssimuutokset, mutta myös muiden valuuttojen (SEK, CAD, GBP ja NOK) vaikutus oli positiivinen. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4,4 %. Se on laskettu jättämällä vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen luvuista pois vuoden 2011 toisella neljänneksellä hankittu Zent‑Frenger GmbH ja jättämällä molemmista vuosista pois myyty tytäryhtiö Hewing GmbH, kuten tehtiin myös tammi-kesäkuun osavuosikatsauksessa.

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu: 

M€ 1–9/2012 1–9/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 396,1 411,0 -3,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 113,0 89,4 26,3 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 145,6 126,9 14,8 %)
Yhdyskuntatekniikka 117,6 115,4 1,9 %
Eliminoinnit -4,8 -6,4  
Yhteensä 621,9 609,4 2,1 %

 

Tulos ja kannattavuus

Vuoden kolmannen neljänneksen bruttokatemarginaali parani edellisvuodesta pitkin vuotta toteutettujen hinnankorotusten ansiosta.

Konsernin liikevoitto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 22,1 (19,7) milj. euroa eli 11,9 % edellisvuotta suurempi. Kannattavuutta mittaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 9,2 prosentista 10,4 prosenttiin. Tärkein tekijä myönteisessä tuloskehityksessä oli kohentunut bruttokatemarginaali. Kuluja ja yleiskustannuksia seurattiin yhä tarkasti. Konsernitasolla yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset kuitenkin kasvoivat ja yleiskustannukset nousivat erityisesti Pohjois-Amerikassa, jossa liiketoiminnan kasvua pyrittiin tukemaan.

Euroopan markkinoilla kilpailu jatkui kireänä. Talotekniikka – Euroopan ja Yhdyskuntatekniikan liiketoiminnassa hintakilpailu jatkui voimakkaana yhä useampien kilpailijoiden myydessä tuotteitaan alhaiseen hintaan hiljaisilla markkinoilla.

Yllä mainittujen tekijöiden lisäksi Yhdyskuntateknisten ratkaisujen myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti parempi myynnin tuotejakauma. Kohonneista yleiskustannuksista huolimatta Talotekniikka – Pohjois-Amerikan liikevoitto parani merkittävästi kasvaneiden toimitusmäärien, suotuisan katekehityksen ja tuotannon tehostamisen ansiosta.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, heinä–syyskuu: 

M€ 7–9/2012 7–9/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 13,9 13,4 3,6 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 7,5 4,9 51,9 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 9,6 7,0 37,1 %)
Yhdyskuntatekniikka 2,3 1,4 75,6 %
Muut -1,4 0,1  
Eliminoinnit -0,2 -0,1  
Yhteensä 22,1 19,7 11,9 %

Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 19,5 (18,4) milj. euroa. Verojen tulosvaikutus oli 7,1 milj. euroa, kun verojen määrä vertailukaudella oli 6,1 milj. euroa. Kolmannen neljänneksen voitto oli 12,4 (12,3) milj. euroa.

Tammi–syyskuun liikevoitto oli 47,5 (38,4) milj. euroa eli 23,6 % enemmän kuin vertailukaudella. Kannattavuus eli liikevoittomarginaali oli 7,6 prosenttia, kun se vertailukaudella oli 6,3 prosenttia. Valuuttakurssien muuntovaikutus tammi-syyskuun tulokseen oli 1,5 milj. euroa positiivinen.

Liikevoiton jakautuminen segmenteittäin, tammi–syyskuu: 

M€ 1–9/2012 1–9/2011 Muutos
Talotekniikka – Eurooppa 37,8 33,9 11,5 %
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 14,3 8,3 72,2 %
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, USD 18,4 11,8 56,5 %)
Yhdyskuntatekniikka 2,6 -0,9 391,3 %
Muut -6,4 -3,6 76,9 %
Eliminoinnit -0,8 0,7  
Yhteensä 47,5 38,4 23,6 %

Tammi–syyskuun osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,32) euroa, myös laimennettuna. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,78 (3,18) euroa, myös laimennettuna.

 

Investoinnit ja rahoitus

Uponor varautui kasvavaan kysyntään Pohjois-Amerikassa käynnistämällä hankkeen tuotannon kasvattamiseksi nykyisissä tehdastiloissa. Hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Muut katsauskauden investoinnit kohdistuivat lähinnä ylläpitoon ja parannuksiin. Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen loppupuolella Uponor myi saksalaisen, alihankintavalmistukseen keskittyneen Hewing GmbH -tytäryhtiön. Kauppahinta 11,9 milj. euroa saatiin 2. huhtikuuta 2012.

Katsauskaudella investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 12,3 milj. euroa, mikä on lähellä edellisvuoden 12,8 milj. euroa. Se on silti selkeästi vähemmän kuin poistot, jotka olivat 21,2 (20,8) milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta parani katsauskaudella –4,9 milj. eurosta 2,1 milj. euroon huolimatta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksetuista yhteensä 15,0 milj. euron veroista ja viivemaksuista, jotka liittyvät Suomen verottajan vuoden 2011 lopulla tekemiin päätöksiin. Uponor on jättänyt valituksen ja oikaisuvaatimuksen konserniverokeskuksen oikaisulautakunnalle liittyen verottajan jälkiverotuspäätöksiin.

Nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa luottotappioiden riski on pyritty pitämään mahdollisimman alhaisena kiinnittämällä erityistä huomiota myyntisaamisiin. Lisäksi konsernissa pidetään tärkeänä hyvän maksuvalmiuden säilyttämistä ja rahoitusriskien minimoimista. Yhtiöllä on käytettävissään kahdenvälisiä luottolimiittejä 190 milj. euron arvosta; niistä ei kauden päättyessä ollut nostettuna yhtään. Kotimaisesta 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli kauden päättyessä käytössä 15,5 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus laski 37,8 (41,9) prosenttiin. Korolliset nettovelat olivat 117,7 (126,8) milj. euroa. Rahavarat kauden lopussa olivat 8,7 (9,9) milj. euroa. Nettovelkaantuminen eli gearing nousi 57,9 (53,7) prosenttiin.

 

Lähiajan näkymät

Euroopan unionin kehitykseen vaikuttaa voimakkaasti poliittisen ja taloudellisen verkoston tehottomuus ja monimutkaisuus, eikä näköpiirissä ole nopeita ratkaisuja maanosan talouden edelleen jatkuviin vaikeuksiin. Tulevien kehityslinjojen ennustaminen luotettavasti on nykyisissä olosuhteissa mahdotonta.

Kiristynyt rahoitus sekä kuluttajien ja organisaatioiden haluttomuus sitoutua pitkäaikaisiin investointeihin vaikuttaa uusien asuinrakennushankkeiden määrään. Hallitusten tiukat säästötoimet hidastavat kysynnän kasvua ja vaikeuttavat sekä rakennusmarkkinoiden että kunnallisteknisen rakentamisen markkinoiden elpymistä.

Yhdysvalloissa kehitys on ollut lupaavaa ja vaikka Kanadan markkinoilla on lieviä merkkejä kysynnän heikkenemisestä, Pohjois-Amerikan markkinoiden uskotaan pysyvän suhteellisen vahvoina lähitulevaisuudessa. Alueen talouden hiipumisesta huolimatta Pohjois-Amerikan rakennusteollisuus on raportoinut kohtuullisesta kasvusta.

Uponor on varautunut pitkähköön hiljaiseen kauteen ja markkinoiden varsin rajalliseen kasvuun. Liiketoiminnan kasvua vakauttavat toisaalta vilkas korjausrakentaminen, kestävän kehityksen ja matalaenergiarakentamisen yleistyminen sekä varautuminen äärimmäisiin sääolosuhteisiin, jotka kaikki antavat myötätuulta Uponorin sisäilmasto-, käyttövesi- ja yhdyskuntateknisille ratkaisuille. Uponorin toimintamalli, organisaatiorakenne ja tarjonta mahdollistavat sen, että yritys pystyy reagoimaan nopeasti kasvua tarjoaviin mahdollisuuksiin ja lisäämään volyymejä tarpeen vaatiessa.

Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla. Samanaikaisesti Uponor kuitenkin tukee kasvupyrkimyksiään hyödyntäen maksimaalisesti uusien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien tuomat kilpailuedut ja markkinoiden myönteisen suhtautumisen Uponorin ympäristöystävälliseen tarjontaan.

Uponor pitää ennallaan 10.2.2012 annetun ohjeistuksen vuodelle 2012:
Uponorin liikevaihdon arvioidaan kasvavan orgaanisesti vuodesta 2011 ja liikevoiton uskotaan ylittävän 50 milj. euroa. Konsernin käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää.

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2011 tilinpäätöksen kohdasta ”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”.

 

Uponor Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

 

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.