Uponor ja KWH-yhtymä yhdistävät yhdyskuntatekniset liiketoimintansa

Uponor Oyj                         Pörssitiedote                           21.9.2012 9.00


UPONOR OYJ:N JA KWH-YHTYMÄ OY:N TIEDOTE:
Uponor ja KWH-yhtymä yhdistävät yhdyskuntatekniset liiketoimintansa

  • Uusi yhteisyritys, jonka muodostavat Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentti ja Oy KWH Pipe Ab, erikoistuu yhdyskuntateknisiin putkijärjestelmiin Pohjois-Euroopassa
  • Yhteisyrityksen nimeksi tulee Uponor Infra Oy, ja se raportoidaan Uponor-konsernin tilinpäätöksessä Yhdyskuntatekniikka-segmenttinä
  • Sopimuksella tähdätään tehokkaampaan toimintaan ja parempaan kannattavuuteen samanaikaisesti kun asiakkaille pystytään tarjoamaan laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita
  • Kauppa osoittaa molempien osapuolten halukkuuden pysyä jatkossakin mukana yhdyskuntateknisessä liiketoiminnassa ja kehittää sitä edelleen
  • Uponor-konsernin nettovelan odotetaan lisääntyvän noin 35 milj. eurolla kaupan toteutumisen yhteydessä. Järjestelyn ei arvioida vaikuttavan merkittävästi Uponorin nettovelkaantumisasteeseen tai omavaraisuusasteeseen. Yhtiön johto uskoo saavuttavansa liiketoiminnan arvoon suhteutettuna merkittäviä kustannussäästöjä, joiden toteutuminen riippuu yhteisyrityksen johdon suunnitelmista ja niiden toteutuksesta
  • Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen toteutumista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksyntä

Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy ovat tänään julkistaneet aikeensa yhdistää molempien yritysten yhdyskuntatekninen liiketoiminta uuteen yhteisyritykseen. Uponor omistaa 55,3 prosenttia ja KWH-yhtymä44,7 prosenttia yhteisyrityksestä, jonka nimeksi tulee Uponor Infra Oy. Uusi yritys keskittyy yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan Pohjois-Euroopassa ja joillakin muilla markkinoilla.


Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi sopimusta:

  • Toimialamme on muuttunut merkittävästi niin Suomessa kuin muillakin pohjoismaisilla markkinoilla, kun mukaan on tullut sekä kansainvälisiä että erikoistuneita kotimaisia toimijoita. Samaan aikaan kysyntä on heikentynyt pitkään jatkuneen globaalin talouskriisin seurauksena.

  • Rakennusteollisuus ja kuntasektori, jotka ovat Uponorin tärkeimmät asiakasryhmät, tulevat hyötymään yhdistymisestä, kun pystymme toimimaan aiempaa kustannustehokkaammin ja tarjoamaan laajan valikoiman korkealaatuisia ja innovatiivisia tuotteita ja järjestelmiä.


KWH-yhtymän konsernijohtaja Peter Höglund kommentoi sopimusta:

  • Uponor ja KWH vastaavat haastavaan tilanteeseen perustamalla uuden yhteisyrityksen. Tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa kapasiteettia aikaisempaa tehokkaammin ja varmistaa yhdyskuntateknisen liiketoiminnan terve kehitys myös tulevaisuudessa.
  • KWH Pipen yhdistyminen Uponor-konserniin, suurempaan toimijaan muoviputkialalla, antaa mahdollisuuksia saavuttaa uudenlaisia mittakaavaetuja.


Uudesta yhteisyrityksestä tulee Uponor Oyj:n tytäryhtiö, jonka liiketoiminta raportoidaan Yhdyskuntatekniikka-segmenttinä osana konsernitilinpäätöstä. Uponorin talo- ja yhdyskuntatekniikan liiketoiminnat erotetaan omiksi yhtiöikseen niissä maissa, joissa ne nykyisin muodostavat yhden juridisen yksikön. Molempien osapuolten kaikki yhdyskuntatekniset liiketoiminnat keskitetään perustettavaan yhteisyritykseen.

Yritysjärjestelyn vaikutusten piiriin kuuluva henkilöstö molemmista yhtiöistä siirtyy uuden yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä.


Avainlukuja

Luvut perustuvat vuoden 2011 tietoihin Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentti KWH Pipe
Liikevaihto, € 150 milj. 234 milj.
Käyttökate (EBITDA), € 3,8 milj. 7,4 milj.
Taseen loppusumma, € 83,0 milj. 169,0 milj.
Työntekijöitä (keskimäärin) 516 1 238


Tässä yhteydessä on sovittu myös KWH Pipen Ulvilassa sijaitsevan PEX-putkituotannon ja -liiketoiminnan siirtymisestä Uponorille. Nämä toiminnot liitetään osaksi Uponorin taloteknistä liiketoimintasegmenttiä.


KWH Pipe:

KWH Pipe on kansainvälinen muoviputkiyritys, joka toimii Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. KWH Pipe kehittää, valmistaa ja markkinoi muoviputkijärjestelmiä teollisuuden, yhdyskuntatekniikan ja rakennusteollisuuden sovelluksiin, ympäristötuotteita, eristettyjä putkijärjestelmiä, erikoiskoneita- ja tuotantotekniikkaa.

KWH Group on toiminut muoviputkimarkkinoilla 1950-luvun puolivälistä alkaen. 1960-luvulla alkaneen kansainvälistymisen seurauksena yhtiöllä on tehtaita ja myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. KWH Pipe tunnetaan ympäri maailman edelläkävijänä suurihalkaisijaisten putkien valmistuksessa.

KWH Pipella on kolme tuotantolaitosta Suomessa, kaksi Tanskassa ja kaksi Kanadassa. Lisäksi KWH Pipella on tehtaat Ruotsissa, Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Thaimaassa. Näiden lisäksi yrityksellä on kuusi myyntiyhtiötä tärkeimmillä kansanvälisillä markkinoilla. KWH Pipen thaimaalainen tytäryhtiö Wiik & Hoeglund, PLC on listattu Thaimaan pörssiin. KWH Pipe omistaa 65,99 % yhtiön osakkeista.


Uponorin yhdyskuntatekninen liiketoiminta:

Uponorin yhdyskuntatekninen liiketoiminta painottuu etenkin hulevesi- ja viemärijärjestelmiin. Sillä on kaksi tehdasta Suomessa, yksi Ruotsissa ja myyntiä kaikissa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä. Uponorin suomalainen tytäryhtiö Jita Oy, joka myös toimii yhdyskuntateknisillä markkinoilla, kuuluu perustettavaan yhteisyritykseen, mutta jatkaa toimintaa omalla tuotemerkillään.

Uponor aloitti kunnallistekniikan toimijana 1960-luvun puolivälissä. 1980-luvun alussa yhtiö laajensi yhdyskuntateknistä liiketoimintaansa yritysostoilla ja asettumalla ensin Skandinavian markkinoille ja levittäytymällä myöhemmin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa Keski- ja Etelä-Eurooppaan sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. Vuosituhannen vaihteessa Uponorin globaali liiketoiminta järjestettiin uudelleen ja Uponor vetäytyi muilta kuin pohjoismaisilta yhdyskuntatekniikan markkinoilta.


Tiedotustilaisuus ja webcast

Tiedotustilaisuus aiheesta järjestetään tänään klo 11.00 Scandic-hotelli Simonkentän Mansku-kabinetissa (osoite Simonkatu 9, Helsinki). Tilaisuudesta lähetetään englanninkielinen webcast-esitys. Ohjeet webcast-lähetyksen seuraamiseen löytyvät Uponorin verkkosivuilta osoitteesta www.uponor.fi > Sijoittajat.


Kuvia ja videomateriaalia on saatavilla osoitteessa:

http://umib.uponor.com/?cart=1445-cehadlemeh&l=EN

http://umib.uponor.com/?cart=1447-lckjdhfbbe&l=EN

Lisää kuvia tiedotustilaisuuden jälkeen STT Infon kautta jaettavassa tiedotteessa.


Lisätietoja:

Uponor: 

Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja,
puh.  020 129 2824, matkapuhelin 040 515 4498

Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. +358 20 129 2822

KWH:  

Peter Höglund, konsernijohtaja, KWH-yhtymä,
puh. 020 778 7100. matkapuhelin 040 860 7001

Jan-Erik Nordmyr, toimitusjohtaja, Oy KWH Pipe Ab
puh. 020 778 7571, matkapuhelin 040 860 7094

 


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

Jakelu:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi


KWH-yhtymä Oy on pohjalainen perheyritys, jolla on tytäryhtiöitä eri puolilla maailmaa. KWH-yhtymä kehittää, valmistaa ja markkinoi muovituotteita ja hiomatarvikkeita maailmanlaajuisesti sekä tarjoaa logistiikka-alan palveluja. KWH-yhtymä muodostuu neljästä liiketoimintaryhmästä, jotka on toimialoittain organisoitu alakonserneiksi: KWH Pipe – muoviputket, KWH Mirka – hiomatarvikkeet, KWH Logistics – logistiikka-alan palvelut sekä liikekehitysryhmä KWH Invest, johon kuuluvat KWH Plast – muovikalvot ja Prevex – LVI-tuotteet. Vuonna 2011 KWH-yhtymän liikevaihto oli 537 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteli 2691 henkeä.
http://www.kwhgroup.com