Uponorin hallitus päätti suunnatusta annista johdolle osana vuosien 2007-2011 osakekannustinohjelmaa

Uponor Oyj                                Pörssitiedote                       15.3.2012  18.42


Uponorin hallitus päätti suunnatusta annista johdolle osana vuosien 2007-2011 osakekannustinohjelmaa

Perustuen Uponorin yhtiökokouksen tämänpäiväiseen päätökseen yhtiön hallitus päätti suunnatusta annista yhtiön johdolle. Sen puitteissa luovutetaan korvauksetta yhteensä 19 622 yhtiön hallussa olevaa osaketta yhtiön nykyisille ja entisille johtoryhmän jäsenille vuosien 2007-2011 osakepohjaisen kannustinohjelman ehtojen mukaisesti. Osakekannustin oli osa johdon kokonaispalkkausta, ja sen tarkoituksena oli kannustaa ja motivoida johtajia ja yhdenmukaistaa johdon ja osakkeenomistajien tavoitteita.

Palkkion suuruus perustui Uponorin liikevoiton (EBITA) kokonaiskehitykseen vuosina 2007-2011, minkä perusteella maksettiin kutakin ohjelmaan osallistuneen henkilön itse ostamaa osaketta vastaan yksi palkkio-osake. Tämän lisäksi yhtiö maksaa rahana kullekin osallistujalle osakkeiden vastaanottoon liittyvät verot.

Kansainvälisen johdon osakekannustin vuosille 2009-2011 ei tuottanut osakepalkkioita.

Ennen tätä suunnattua antia, Uponorilla oli hallussaan yhteensä 160 000 omaa osaketta, joista nyt jää jäljelle 140 378 osaketta.

 

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835

 

Uponor Oyj


Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.