Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj                                             Pörssitiedote                            15.3.2012    18.15


Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2011 osingoksi 0,35 euroa osakkeelta. Hallitukseen valittiin kaikki entiset jäsenet, paitsi Aimo Rajahalmeen tilalle valittiin uutena jäsenenä Jari Rosendal. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset, mukaan lukien valtuutuksen hankkia omia osakkeita, valtuutuksen päättää osakeannista sekä nimitystoimikunnan perustaminen. Hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta os. www.uponor.fi > Sijoittajat.

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi totesi avauksessaan, että yhtiöllä ei ole suunnitelmia osakeostojen käynnistämiseksi tässä vaiheessa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 20.3.2012, ja osinko maksetaan 27.3.2012.

Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Tomas Lindholm.


Valtuutus hankkia omia osakkeita

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 3,5 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hallituksen päättämällä tavalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.


Valtuutus päättää osakeannista

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen antamisesta tai omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeiden kokonaismäärä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa kolme vuotta.


Hallituksen ja tilintarkastajan valinta

Hallitukseen valittiin uudelleen sen viisi entistä jäsentä, eli Jorma Eloranta, Eva Nygren, Jari Paasikivi, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon, sekä uutena jäsenenä Jari Rosendal (s. 1965). Rosendal on pörssiyhtiö Outotec Oyj:n liiketoiminta-aluejohtaja.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.


Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidettiin ennallaan, eli puheenjohtaja saa 71 000 euron, varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista.


Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia. Yhtiön hallitus perusteli ehdotusta sillä, että on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.

 

Lisätiedot:
Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835

 


Uponor Oyj


Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3200 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.