AML 2:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus yli 10 %

Uponor Oyj                    Pörssitiedote         18.3.2013   13.30

AML 2:10 § mukainen ilmoitus: Franklin Templetonin omistus yli 10 %

Uponor Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Yhdysvaltalaisen Franklin Resources, Inc –nimisen yhtiön ilmoituksen mukaan sen kokonaan omistaman tytäryhtiön Franklin Templeton Institutional, LLC:n omistusosuus Uponor Oyj:ssä nousi 12.3.2013 noin 10,01 prosenttiin. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden määrä nousi silloin 7 325 055 osakkeeseen aiemmasta 3 693 458 osakkeesta. Yhtiön ilmoituksen mukaan yhdenkään sen hallinnoiman rahaston tai asiakastilin omistus ei yksin nouse viiteen prosenttiin.

Uponor Oyj:n osakemäärä 1.3.2013 on yhteensä 73 206 944 osaketta. Yhtiöllä
on yksi osakesarja.

Ulkomainen omistus Uponorissa oli vuoden 2012 lopussa 30,2 %. Ulkomaisista osakkeenomistajista Capital Group Companies, Inc. ilmoitti syyskuussa 2012 omistavansa noin 8,85 % Uponorin osakekannasta.


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852


JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.