Uponor Infraan yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vuosineljänneksittäin vuosina 2012 ja 2013

Uponor Oyj             Pörssitiedote           21.10.2013              14:15


Uponor Infraan yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto vuosineljänneksittäin vuosina 2012 ja 2013


Uponor Oyj:n ja KWH-yhtymä Oy:n yhteisyritys, Uponor Infra Oy, aloitti toimintansa 1.7.2013. Uuteen yhtiöön on yhdistetty molempien yritysten yhdyskuntatekniset liiketoiminnat. Uponor omistaa yrityksestä 55,3 % ja KWH-yhtymä 44,7 %. Uponor Infra Oy raportoidaan Uponor Oyj:n segmenttinä.

Uponor on koonnut oheiset historiatiedot Uponor Infraan yhdistetyistä liiketoiminnoista. Tiedot annetaan seuraavista yksiköistä:

- KWH Pipe -ryhmän yhdyskuntatekninen liiketoiminta. Tässä ei ole mukana PEX-liiketoimintaa, joka siirtyi Uponorin Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiin erillisenä kauppana ennen yhdistymistä. KWH Pipe -ryhmän käyttämästä kahden kuukauden raportointisyklistä johtuen nämä luvut edustavat johdon parasta arviota.
- Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentin luvut, jotka ovat virallisesti raportoituja lukuja.
- Uponor Infran luvut ovat kahden edellisen summa.
- Uponor-konsernin jatkuvia toimintoja edustavat luvut näyttävät konsernin julkistetut luvut, jotka sisältävät Uponor Infraan liitetyt KWH Pipe -ryhmän yhdyskuntatekniset liiketoiminnat.

30.6.2013 asti Uponorin yhdyskuntateknisen segmentin nimi oli Yhdyskuntatekniikka. 1.7.2013 alkaen segmentin nimi on Uponor Infra.

Nämä historiatiedot ovat arvioita, eikä niiden perustella voi laskea tulevia lukuja luotettavalla tavalla.


 

Uponor Infraan yhdistettyjen liiketoimintojen liikevaihto ja -voitto
vuosineljänneksittäin
Summatut vuosineljännestiedot

 
    2012   2013
    YTD YTD YTD YTD   YTD YTD
    Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2
KWH Pipe -ryhmä (vain
yhdyskuntatekninen liiketoiminta*)
Liikevaihto 47,3 113,7 182,8 241,9   39,1 97,8
Liikevoitto -1,9 -1,8 4,3 7,6 (** -2,5 -0,5
               
Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentti
(aiemmin julkistetut tiedot)
Liikevaihto 29,7 77,3 117,6 149,0   27,6 72,6
Liikevoitto -1,9 0,3 2,7 0,0   -3,7 0,6
               
Uponor Infra (yhdistettyjen
liiketoimintojen historiatiedot yhteensä)
Liikevaihto 77,0 191,0 300,4 390,9   66,7 170,4
Liikevoitto -3,8 -1,5 7,0 7,6   -6,2 0,1
               
Uponor-konsernin jatkuvat
liiketoiminnot, jossa mukana
yhdistetyt liiketoiminnat
Liikevaihto 239,8 524,3 804,7 1 053,4   216,8 486,9
Liikevoitto 7,4 23,6 51,8 65,3   3,6 25,3


 
Vuosineljännestiedot

 
    2012   2013
    Q1 Q2 Q3 Q4   Q1 Q2
                 
KWH Pipe -ryhmä (vain
yhdyskuntatekninen liiketoiminta*)
Liikevaihto 47,3 66,4 69,1 59,0   39,1 58,7
Liikevoitto -1,9 0,0 6,1 3,3 (** -2,5 2,0
               
Uponorin Yhdyskuntatekniikka-segmentti
(aiemmin julkistetut tiedot)
Liikevaihto 29,7 47,6 40,3 31,4   27,6 45,0
Liikevoitto -1,9 2,2 2,4 -2,7   -3,7 4,3
               
Uponor Infra (yhdistettyjen
liiketoimintojen historiatiedot yhteensä)
Liikevaihto 77,0 114,0 109,4 90,4   66,7 103,7
Liikevoitto -3,8 2,2 8,5 0,6   -6,2 6,3
               
Uponor-konsernin jatkuvat
liiketoiminnot, jossa mukana
yhdistetyt liiketoiminnat
Liikevaihto 239,8 284,5 280,4 248,6   216,8 270,1
Liikevoitto 7,4 16,1 28,2 13,5   3,6 21,7

* KWH Pipen PEX-liiketoiminta siirtyi Uponorin Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiin erillisellä kaupalla ennen liiketoimintojen yhdistämistä eikä sen lukuja ole mukana
** KWH Pipen vuoden 2012 viimeisen neljänneksen luvut sisältävät 1,5 miljoonan euron arvonalentumistappion palautuksen


 

 

Tilintarkastamattomien yhdistettyjen taloudellisten tietojen esittäminen

Yllä olevat tilintarkastamattomat yhdistetyt taloudelliset tiedot esitetään fuusion taloudellisten vaikutusten havainnollistamiseksi. Tiedot eivät kuvaa Uponorin eivätkä sen tytäryhtiöiden toiminnan todellisia tuloksia, eikä tiedoilla ole tarkoitus arvioida Uponor-konsernin tulevaa talouskehitystä.

Tiedot perustuvat käytettävissä oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole mitään varmuutta siitä, että tilintarkastamattomien yhdistettyjen taloudellisten tietojen laatimisessa käytetyt oletukset osoittautuisivat oikeiksi.


Lisätietoa antavat:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Uponor Oyj
Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja
Puh. 020 129 2852
 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 


Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi