Uponor laajentaa tehdasta Pohjois-Amerikassa kysynnän kasvun vuoksi

Uponor Oyj                           Pörssitiedote                                 23.4.2013  14.00


Uponor laajentaa tehdasta Pohjois-Amerikassa kysynnän kasvun vuoksi

Uponorin tytäryhtiö Yhdysvalloissa on käynnistämässä tehdaslaajennusta Apple Valleyn tehtaalla Minnesotassa. Tuotantotiloja laajennetaan noin 1 600 neliömetrillä. Rakennustyöt aloitetaan toukokuussa ja laajennuksen pitäisi olla käytössä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Tehdaslaajennus kasvattaa yhtiön investointimenoja noin 12 miljoonalla eurolla, minkä seurauksena konsernin investoinnit vuonna 2013 ylittävät selvästi poistojen määrän.

Kyseessä on jo viides laajennus vuonna 1990 rakennettuun kiinteistöön. Rakennuksessa toimii konsernin Pohjois-Amerikan pääkonttori, tuotanto ja Uponor Akatemia –koulutuskeskus. Laajennus lisää tuotantokapasiteettia lähes 15 prosentilla.

Uponor on viime vuosineljännesten aikana ottanut käyttöön aiemmin suljetusta Kanadan tehtaasta poistettuja tuotantolinjoja ja saanut näin lisättyä Apple Valleyn tehtaan tuotantokapasiteettia. Lisäys ei kuitenkaan ole riittävä kattamaan yhtiön arvioitua PEX-putken (PEX = ristisilloitettu polyeteeni) kysynnän kasvua. PEX-putkea käytetään Uponorin käyttövesiratkaisuissa, sammutussprinklereissä sekä lattialämmitys- ja viilennysratkaisuissa.


Uponorin tuotantokapasiteetti Pohjois-Amerikassa ylittää jo nyt vuonna 2007 alkanutta talouskriisiä edeltäneen tason.

”Olemme kriisin aikana onnistuneet laajentamaan toimintaamme liikerakentamisen sektorille, mikä on merkittävästi lieventänyt kokonaiskysyntämme vähentymistä. Nyt kun Yhdysvaltojen asuinrakentamisen markkinat ovat alkaneet elpyä, uskomme tuotteidemme kysynnän edelleen vilkastuvan asuinrakentamisen piristymisen myötä”, sanoo Uponorin toimitusjohtaja Jyri Luomakoski.

“Arvioimme liiketoimintamme kasvavan sekä liike- että asuinrakentamisen sektoreilla. Uskomme, että nyt tehtävä laajennus luo meille puitteet vastata kysyntään ainakin lähivuosien ajan, mikäli talouskehitys jatkuu arvioiden mukaisesti.”

Teollisuustuottajien liitto valitsi hiljattain Uponorin tytäryhtiön Uponor, Inc.:in vuoden 2013 teolliseksi tuotantolaitokseksi Minnesotassa tunnustuksena toimintojen tehostamiseen tähtäävän ohjelman soveltamisesta.

Kuvia on saatavilla osoitteessa (7.5.2013 saakka):
http://umib.uponor.com/?cart=2359-gheihelflc&l=EN

 

Lisätietoja:
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 040 515 4498
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822

 

Uponor Oyj
Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852

 

JAKELU:
NASDAQ OMX - Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.uponor.fi