Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2013

Uponor Oyj             Pörssitiedote                      6.2.2013  9.00

Uponor Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2013

Uponor Oyj:n nimitystoimikunta esittää 18.3.2013 pidettävälle yhtiökokoukselle seuraavia asioita:

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan nyt 71 000 euron, varapuheenjohtajalle 49 000 euron ja jäsenille 44 000 euron vuosipalkkio. Palkkioista noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut korvataan yhtiön nou¬dattaman matkustuskäytännön mukaisesti.

Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokouksen kokouspalkkio vastaa jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkiota.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy kuutena

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Jorma Eloranta, Eva Nygren, Jari Paasikivi, Jari Rosendal ja Rainer S. Simon valitaan uudelle toimikaudelle ja että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Timo Ihamuotila.

Timo Ihamuotila (s. 1966) on Suomen kansalainen, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja taloustieteiden lisensiaatti (rahoitus) ja toimii Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana.

Uponorin nimitystoimikunta koostuu seuraavista: Pekka Paasikivi, puheenjohtaja (edustaa Oras Investiä), Risto Murto (Varma), Timo Ritakallio (Ilmarinen) sekä Jari Paasikivi (asiantuntijajäsen).

Lisätietoja:
Pekka Paasikivi, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 050 501 0666

Reetta Härkki, päälakimies, Uponor Oyj
Puh. 020 129 2835


Uponor Oyj

Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3100 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli noin 800 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.