Uponor sulkee kaksi tuotantoyksikköä Suomessa, henkilöstövähennykset odotettua pienemmät

Uponor Oyj                Pörssitiedote                 11.11.2013                13.30
 

Uponor sulkee kaksi tuotantoyksikköä Suomessa, henkilöstövähennykset odotettua pienemmät

Uponor-konsernin Suomea koskevat yt-neuvottelut päättyivät 8.11., ja yhtiö on päättänyt sulkea Ulvilan ja Forssan tehtaat. Uponor Suomi Oy:stä ja Uponor Infra Oy:stä irtisanotaan yhteensä 111 työntekijää, kun alkuperäinen arvio oli 140 henkeä. Yhtiöt ovat lisäksi päättäneet, ettei lomautuksiin ole tässä vaiheessa tarvetta.

Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy aloittivat 27.9.2013 yt-neuvottelut, joiden piirissä oli molempien yritysten koko henkilöstö, noin 740 henkilöä. Mahdolliseksi vähennystarpeeksi arvioitiin 140 henkilöä. Lisäksi neuvotteluissa käsiteltiin lomautuksia mahdollisina sopeutustoimina. Uponor Infran osalta tavoitteena oli toteuttaa rakenteellisia uudistuksia sen jälkeen, kun yhtiö käynnisti toimintansa heinäkuussa 2013 Uponorin ja KWH Pipen yhdyskuntateknisten liiketoimintojen yhdistämisen seurauksena. Taloteknisiä ratkaisuja tarjoavan Uponor Suomi Oy:n osalta tavoitteena oli etsiä säästö- ja tehostamistoimia vastauksena kotimaan heikentyneeseen rakentamissuhdanteeseen. Yhtiöiden tarkoituksena oli myös järjestää myynti- ja markkinointiorganisaationsa uudelleen.

Päätetyt tehtaiden sulkemiset liittyvät Uponor Infraan, joka aikoo siirtää Ulvilan tuotantoyksikkönsä toiminnan Nastolan tehtaan yhteyteen ja Forssan tuotannon Vaasan tehtaalle. Ulvilassa työskentelee 65 työntekijää ja Forssassa 26. Tuotantolaitosten siirrot käynnistetään viipymättä. Lisäksi toteutetaan joitakin pienimuotoisempia muutoksia ja päällekkäisiä toimintoja poistetaan myös Suomen myynti- ja markkinointitoiminnoista, tuotehallinnasta ja toimitusketjusta. Yhteensä molempien yhtiöiden henkilöstövähennykset ovat 111 henkilöä, joista Uponor Infra Oy:ssä 96 henkilöä ja Uponor Suomi Oy:ssä 15 henkilöä.

Päätetyt rakennemuutokset aiheuttavat arviolta 5,0 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, jotka pääsääntöisesti rasittavat vuoden viimeisen neljänneksen liikevoittoa. Kertaluonteiset erät sisältävät henkilöstön irtisanomisesta aiheutuvia kuluja, tuotannon muutoskuluja ja alaskirjauksia. Rakennemuutokset pyritään toteuttamaan vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Tuotantosiirtojen jälkeen Uponorin Vaasan ja Nastolan tehtailla arvioidaan avautuvan runsas kolmekymmentä uutta työpaikkaa, joita tarjotaan ensisijaisesti irtisanotuille. Työnantaja tukee henkilöitä paikkakunnalta toiselle muutossa. Irtisanomisen yhteydessä työntekijöille annetaan tietoa lakisääteisestä TE-toimiston muutosturvainfosta. Työnantaja tarjoaa irtisanotuille myös muutamia kuukausia kestävää työnhakuvalmennusta.

Uponor Infralla ja Uponor Suomella on järjestelyjen jälkeen putkituotantoa Vaasassa ja Nastolassa sekä pienemmät valmistusyksiköt Jyväskylässä ja Tuusulassa. Uponor Infran omistavat Uponor Oyj (55,3 %) ja KWH-yhtymä Oy (44,7 %). Uponor Suomi Oy on Uponor-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö.

Lisätietoja:

Uponor Infra Oy: toimitusjohtaja Sebastian Bondestam, puh. 020 129 2846
Uponor Suomi Oy: toimitusjohtaja Ville Ruohio, puh. 020 129 2285
Uponor Oyj: viestintäjohtaja Tarmo Anttila, puh. 020 129 2852Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX - Helsinki
Media
www.uponor.fiUponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 1. heinäkuuta 2013 Uponor ja KWH-yhtymä yhdistivät yhdyskuntatekniikan liiketoimintansa uuteen yhteisyritykseen, Uponor Infraan, joka on Pohjoismaiden johtava yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja ja toimii myös kansainvälisesti. Vuonna 2012 Uponor-konsernissa työskenteli yhteensä noin 3 000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.