Uponor suunnittelee tehostamistoimia Suomessa

Uponor Oyj            Pörssitiedote            20.9.2013            10:00
 


Uponor suunnittelee tehostamistoimia Suomessa

Uponorin tytäryhtiöt Uponor Infra Oy ja Uponor Suomi Oy ovat tänään kutsuneet henkilöstönsä yt-neuvotteluihin, joiden on tarkoitus käynnistyä perjantaina 27.9.2013 ja kestää vähintään kuusi viikkoa.

Uponor Infran osalta tavoitteena on viedä läpi kesällä käynnistettyä yhdistymissuunnitelmaa. Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy yhdistivät 1.7.2013 yhdyskuntatekniset liiketoimintansa uudeksi yhteisyritykseksi, jonka nimeksi tuli Uponor Infra Oy. Yhdistymisellä tähdätään tehokkaampaan toimintaan ja parempaan kannattavuuteen ja halutaan tarjota asiakkaille laadukkaita ja kilpailukykyisiä tuotteita myös tulevaisuudessa. Yhdistymisellä tavoitellaan noin 10 miljoonan euron kustannussäästöjä vuositasolla.

Suomea koskevien yt-neuvottelujen avulla Uponor Infra pyrkii nyt löytämään keinoja toteuttaa säästöjä kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa tuotannon uudelleenjärjestely sekä yhdistymisen myötä syntyneiden päällekkäisyyksien poistaminen. Kesän aikana Uponor Infra on jo päättänyt myyntikonttorin sulkemisesta Tanskassa ja kahden tehtaan yhdistämisestä Ruotsissa.

“Toimintojen tehostamisen tavoitteena on kehittää asiakkaiden palvelutasoa ja parantaa kannattavuutta tulevaisuuden turvaamiseksi”, toteaa Uponor Infra Oy:n toimitusjohtaja Sebastian Bondestam.

Taloteknisiä ratkaisuja tarjoavan Uponor Suomi Oy:n osalta tavoitteena on etsiä säästö- ja tehostamistoimia vastauksena kotimaan heikentyneeseen rakentamissuhdanteeseen. Molempien yhtiöiden yhteisenä tarkoituksena on muun muassa järjestää myynti- ja markkinointiorganisaatioitaan uudelleen.

Nyt käynnistyvät yt-neuvottelut koskevat yllämainittujen tytäryhtiöiden koko henkilöstöä ja kaikkia henkilöstöryhmiä. Niiden piirissä on Uponor Infra Oy:n ja Uponor Suomi Oy:n koko henkilöstö, noin 740 henkilöä. Mahdollinen vähennystarve on 140 henkilöä, minkä lisäksi sopeuttamistoimia saatetaan toteuttaa myös muun muassa lomautuksin. Molempien yhtiöiden johto arvioi, että neuvottelujen käynnistyttyä voidaan joitakin toimintoja sulkea neuvottelujen ulkopuolelle.

Uponor Infralla ja Uponor Suomella on putkituotantoa Vaasassa, Nastolassa, Ulvilassa ja Forssassa sekä pienempiä valmistusyksiköitä Jyväskylässä, Espoossa ja Tuusulassa. Uponor Infran omistavat Uponor Oyj (55,3 %) ja KWH-yhtymä Oy (44,7 %). Uponor Suomi Oy on Uponor-konsernin kokonaan omistama tytäryhtiö. Yt-neuvottelut eivät koske konsernin muita yhtiöitä Suomessa.


Lisätietoja:

Uponor Infra Oy: toimitusjohtaja Sebastian Bondestam, puh. 020 129 2846
Uponor Suomi Oy: toimitusjohtaja Ville Ruohio, puh. 020 129 2285
Uponor Oyj: viestintäjohtaja Tarmo Anttila, puh. 020 129 2852


 

Uponor Oyj

Tarmo Anttila
Viestintäjohtaja

 


JAKELU
NASDAQ OMX - Helsinki
Media
www.uponor.fi

 

Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja käyttövesijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmien toimittaja. Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3000 henkilöä 30 maassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli yli 810 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi.